Zasady negocjacji z wierzycielem. Jak je prowadzić z korzyścią?

Nieregulowane zobowiązania finansowe w końcu skutecznie zemszczą się finansowo. Odwlekanie w czasie płatności nie spowoduje zaś, że dług zniknie, a wierzyciel zrezygnuje z chęci jego odzyskania. Wręcz przeciwnie, długotrwałe unikanie kontaktu skłoni wierzyciela do tego, by sięgnął po bardziej radykalne środki. Jeśli więc zalegasz ze spłatą chwilówki lub innej pożyczki, musisz liczyć się z tym, że negocjacje z wierzycielem są nieuniknione. Co zrobić, by w ich trakcie wypracować najkorzystniejszą dla siebie sytuację? Zobaczmy najczęściej polecane techniki negocjacji.

Najtrudniejszy pierwszy krok…

Wspomnieliśmy już w pierwszym akapicie, że unikanie kontaktu z wierzycielem przekreśla szanse na sukces. To prawda – pierwszą „złotą” zasadą jest to, by wykazać dobrą wolę i zaprezentować chęć spłaty pożyczki. Będzie to pozytywna wiadomość dla wierzyciela, która najprawdopodobniej skłoni go do tego, by próbować rozwiązać spór ugodowo. Podstawą tego kroku powinno być przekonanie, że wierzycielowi również zależy na tym, by swoje należności odzyskać w możliwie jak najlepszej atmosferze i jak najmniejszym nakładem sił. Trzeba uzmysłowić sobie, że postępowanie sądowe jest tak samo nieprzyjemne dla obu stron. Od czego więc zacząć?

Działaj, zanim upłynie termin spłaty

Równie ważnym krokiem będzie więc skontaktowanie się z wierzycielem. Wcale nie musi ono nastąpić już po przeterminowaniu się pożyczki. Jeśli wiesz, że nie uda się oddać pożyczki w terminie, lepiej zawczasu skontaktować się z firmą pożyczkową. Wbrew pozorom, wiele firm wychodzi naprzeciw klientom i rozumie, że czasami mogą zdarzyć się sytuacje krytyczne, które spowodują zakłócenia w spłacie. Z takiej opcji można skorzystać w firmach: LendOn, MoneyMan, NetCredit, Wonga, Efino, Aasa i Halopożyczka. Widać więc, że spora liczba instytucji nastawiona jest przyjaźnie do klienta, ale to nastawienie musi być oparte na współpracy obu stron.

Traktuj sprawę poważnie

Pożyczkodawca lub firma windykacyjna (jeśli doszło już do przejęcia długu) musi wiedzieć, że pożyczkobiorca nie bagatelizuje sprawy i traktuje spłatę długu jako obowiązek. Dobrze jest sobie przy tym uzmysłowić, że wierzyciel nie występuje od razu z pozycji wroga, który chce pogrążyć pożyczkobiorcę finansowo. Po prostu dochodzi swoich należności i nie ma w tym nic dziwnego. Dobrym znakiem będzie po prostu uznanie długu (jeżeli oczywiście jest zasadny) i zgodzenie się z nim. Kolejną oznaką, która wskaże na poważne traktowanie długu będzie chociażby wystosowanie odpowiedniego pisma, w którym rzeczowo wyjaśnia się przyczyny niespłacenia pożyczki, pokrótce opisuje obecną sytuację finansową i proponuje rozwiązanie problemu. Może to być na przykład propozycja rozłożenia długu na raty.

Małe kroki szybko zaprowadzą do celu

Często polecane jest również samodzielne spłacanie małych kwot na poczet spłaty długu z zaznaczeniem, że jest to spłata kapitału. Systematyczne wpłacanie drobnych sum pieniędzy może odsunąć pożyczkodawcę od decyzji powzięcia poważniejszych kroków i skłonić do zawarcia ugody, w której sprecyzuje się zasady dalszej spłaty. Nawet jeśli wierzyciel nie jest skłonny iść na ustępstwa i skieruje sprawę do sądu, pod uwagę zostanie wzięte to, że dłużnik czynił wysiłki, by uregulować swoje zobowiązanie. Można mieć wtedy pewność, że pierwsza rozprawa nie skończy się wyrokiem nakazującym spłatę, a jedynie zaleceniem dalszego prowadzenia działań polubownych.

Słuchaj windykatora i podejmuj próby dyskusji

Windykator to też człowiek. Zdarzają się oczywiście postępowania nieludzkie i niemoralne, które pozwalają sądzić, że nękanie dłużnika jest normalnym zachowaniem osoby prowadzącej windykację. W przypadku dużych firm windykacyjnych takie sytuacje raczej nie mają miejsca, choć oczywiście należy zachować czujność i daleko idącą ostrożność. Zwykle już na pierwszym spotkaniu windykator chce przedstawić racjonalny plan spłaty. Jako że może nie posiadać jeszcze pełnych informacji dotyczących sytuacji finansowej dłużnika, plan ten może być zaakceptowany lub nie. Dlatego też odgórnie dopuszczana jest możliwość negocjacji i dostosowania spłaty do swojej sytuacji. Konieczne może być jednak udokumentowanie swoich dochodów lub wydatków, które utwierdziłyby wierzyciela w przekonaniu, że propozycja dłużnika jest rozsądna i realna. Czasami, jeżeli uzasadnienie propozycji dłużnika jest dobre, wierzyciel skłonny jest nawet umorzyć część odsetek. Podobne skutki może przynieść również jednorazowe spłacenie większej kwoty i powolne spłacanie reszty. Dla wierzyciela naprawdę lepszy jest gołąb w garści niż wróbel na dachu.

Zasadą, której dłużnik powinien trzymać się bezwzględnie, jest dotrzymanie ugody zawartej z wierzycielem. Jeśli ten pójdzie na ustępstwa, a dłużnik dalej będzie uchylał się od spłaty, musi wiedzieć, że drugiej szansy już nie otrzyma.

Dłużnik również ma swoje prawa

Bezprawne działanie wierzyciela nie musi być akceptowane. Mimo to, większość osób wciąż nie wie jak postawić się osobie, która przekracza swoje uprawnienia lub kierowane są paniką lub strachem. Tymczasem, przykre i czasami nielegalne działania windykatora podlegają reklamacji w firmie, która prowadzi działania windykacyjne lub nawet są podstawą zgłoszenia sprawy policji lub prokuraturze. Jeśli więc wierzyciel (którym może być zarówno firma pożyczkowa, jak i firma windykacyjna) zachowuje się niegodnie, agresywnie i nęka dłużnika w późnych godzinach nocnych lub w miejscu pracy – warto to zgłosić.

Co ważne, kwestionować można również wysokość długu i można uznać, że niektóre jego opłaty zostały naliczone bezzasadnie. W takiej sytuacji warto zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub rzecznika UOKiK. Jeśli on nie pomoże, dłużnik może dochodzić swoich spraw sądownie. Postępowanie będzie niestety długie i nie zwolni dłużnika od spłaty długu, ale z pewnością pomoże wyeliminować nieetyczne zachowania.