Zajęcie komornicze przez Internet – czy to możliwe?

Od 2016 roku obowiązuje nowelizacja Kodeksu Cywilnego dotycząca egzekucji komorniczych. Wprowadziła ona szereg zmian w działalności tych. Dla dłużników lub osób planujących zaciągnąć pożyczkę najważniejszą kwestią jest to, iż nowa ustawa pozwala na to, by komornik mógł dokonać zajęcia w sposób elektroniczny. Co to dokładnie oznacza dla dłużnika?

Nowe uprawnienie komornika

Wspomniana ustawa przyznaje komornikom dodatkowe uprawnienia, które w założeniu miały ułatwić pracę tym funkcjonariuszom, uprościć procedurę i przyspieszyć egzekucję należności. Najważniejszą zmienioną kwestią jest to, iż komornik może dokonać zajęcia środków na koncie bankowym w sposób elektroniczny, niewymagający bezpośredniego lub listownego kontaktu z bankiem. W podobny sposób komornik może wystawić stosowny dokument potwierdzający zajęcie i podpisać go podpisem elektronicznym Za pomocą dokumentów elektronicznych dopuszczalny jest nawet kontakt z sądami i organami administracyjnymi.

Bardzo ważne z punktu widzenia dłużnika jest również prowadzenie licytacji komorniczych internetowo. Nie są to oczywiście licytacje elektroniczne sensu stricto, jakie znamy z popularnych portali aukcyjnych. Zaglądający tam Internauta nie będzie mógł uczestniczyć w licytacji online i kupić wystawiany przedmiot na odległość. W dalszym ciągu musi stawić się na przetarg. Znajdują się tam natomiast wszystkie informacje dotyczące licytacji, większe będzie więc grono jej potencjalnych uczestników. Co prawda, Krajowa Rada Komornicza planuje utworzenie całkowicie elektronicznego portalu aukcyjnego, ale prace nad nim są jeszcze w powijakach i nie wiadomo, kiedy taki portal miałby ruszyć.

Elektroniczne zajęcie konta bankowego – konsekwencje dla dłużnika

Elektroniczny tryb dokonywania zajęć oznacza przede wszystkim znaczne skrócenie procedury zajęcia konta bankowego. Internetowa forma kontaktu komornika z bankiem, bez konieczności żmudnego i często dwustronnego przesyłania dokumentów sprawia, że jest to pierwszy krok egzekucyjny, którego podejmuje się komornik. Następuje to zwykle natychmiast po przekazaniu mu tytułu wykonawczego. Dłużnik zostaje skutecznie pozbawiony możliwości działania i zarządzania swoją własnością.

Jest to wiadomość zła dla dłużników nieuczciwych, którzy za wszelką cenę chcieliby uniknąć egzekucji. Niegdyś jedną z najbardziej powszechnych metod uniknięcia zajęcia środków na koncie bankowym dłużnika było zabranie wszystkich pieniędzy z konta i ukrycie ich. Komornik w takim wypadku zastawał puste konto i nie miał czego zajmować. Była to oczywiście pozorna ucieczka przed egzekucją, gdyż w następnej kolejności komornik dokonywał zajęcie na wynagrodzeniu, więc koniec końców i tak ściągał całą kwotę należności. Dłużnik zyskiwał jednak środki pieniężne, które pozwalały mu na względny komfort finansowy przynajmniej przez jakiś czas postępowania. Obecnie, ze względu na szybkość dokonania zajęcia, możliwość wypłacenia pieniędzy z konta, zanim zajmie je komornik, jest praktycznie niemożliwe.

Szybkość przeprowadzania egzekucji ma jednak niewątpliwą zaletę dla dłużnika – generuje to znacznie mniejsze koszty postępowania niż sposób tradycyjny. Biorąc pod uwagę nieuchronność egzekucji, niższe koszty dają więc dłużnikowi pewną względną korzyść. Być może nie jest to korzyść duża, ale w ogólnym rozrachunku będzie oznaczała mniejszy dług. W podobny sposób dłużnik może odnieść korzyść z internetowego ogłoszenia licytacji jego mienia. Można przypuszczać, że im więcej osób będzie wiedziało o aukcji, tym więcej rzeczywiście weźmie w niej udział. Jest więc szansa, że sprzedaż ruchomości lub nieruchomości zostanie dokonana już podczas pierwszej licytacji, i wyższa będzie także końcowa kwota sprzedaży. Dla dłużnika oznacza to szybsze spłacenie długu.

Zobacz: Chwilówka z komornikiem – pożyczki z zajęciem komorniczym

Klienci SKOK-ów mają łatwiej

Założenie rachunku rozliczeniowego w SKOK może uchronić dłużnika od zajęcia na koncie bankowym. Zgodnie z prawem, komornik nie ma uprawnień, by przeprowadzić egzekucję z wykorzystaniem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Organy tej instytucji mają jednak obowiązek informować komornika o wszystkich ruchach mających miejsce w obrębie osobistego konta ich klienta. Dłużnik nie zdoła więc ukryć swoich środków finansowych przed komornikiem.

„Nie” dla sprzedawania nieruchomości

Elektroniczny sposób komunikacji z organami państwowymi zapewnia komornikowi także możliwość samodzielnego wpisu zajęcia do księgi wieczystej nieruchomości. Wcześniej komornik mógł to zrobić wyłącznie za pomocą pisma wysłanego do sądu wieczystoksięgowego, co zajmowało sporo czasu. Dawało to dłużnikowi sposobność do tego, by nieruchomość po prostu sprzedać, zanim jeszcze w księdze wieczystej pojawił się odpowiedni wpis. Nowy nabywca zwykle nie miał więc pojęcia o potężnym obciążeniu nieruchomości, co wiązało się ze sporym ryzykiem i zwykle niezbyt przyjemnymi skutkami.

Nawet najmniejszy dług może mieć poważne konsekwencje

Nawet najmniejsza pożyczka czy chwilówka może prowadzić do ogromnych długów, jeżeli jest niespłacana, a dłużnik nie wykazuje dobrej woli. Prędzej czy później, żądania wierzyciela zostaną zaspokojone dzięki działaniom komornika. Warto więc spłacać swój dług jak najprędzej, zanim w ogóle dojdzie do egzekucji. Najbardziej pasuje tu jednak powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć”. W związku z tym jedyną skuteczną metodą na uniknięcie długów jest po prostu rozsądne korzystanie z produktów finansowych, jakimi są kredyty czy szybkie pożyczki internetowe.

Przeczytaj również artykuł: Ile może zająć komornik z emerytury, renty, pensji?