Wypowiedzenie umowy o pożyczkę – kiedy może nastąpić?

Wypowiedzenie umowy pożyczki niekiedy bywa pojmowane znaczeniowo jako odstąpienie od umowy pożyczki. Te kwestie jednak dość znacząco różnią się od siebie. W jakim stopniu – o tym później, ale trzeba wiedzieć, że obie kwestie nierozerwalnie łączą się z umową pożyczkową i mogą zasadniczo wpłynąć na sytuację osób, które decydują się na zaciągnięcie internetowej pożyczki pozabankowej.

Wypowiedzenie umowy a odstąpienie od niej

Jak już wspomnieliśmy, oba te terminy bywają traktowane jednoznacznie, choć nie powinno się między nimi stawiać znaku równości. Odstąpienie od umowy pożyczkowej to prawo należne pożyczkobiorcy jako konsumentowi, dane mu na mocy ustawy o kredytach konsumenckich. Według tego przepisu, podpisanie umowy pożyczkowej przez Internet, gwarantuje klientowi możliwość rozmyślenia się w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Zamysłem ustawodawcy było to, by taki pożyczkobiorca mógł w praktyce przetestować produkt, którego nie mógł rzetelnie ocenić na odległość. Pożyczkodawca może więc zrezygnować z umowy bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Wypowiedzenie umowy następuje natomiast w czasie jej trwania, niekoniecznie w ciągu tych pierwszych 14 dni i w praktyce może ono zostać ogłoszone wyłącznie przez firmę pożyczkową (bo takie są zazwyczaj zapisy umowy) w określonych sytuacjach, związanych głównie z naruszeniem zapisów umowy lub niewywiązywaniem się ze swoich zobowiązań, czyli niespłacaniem pożyczki.

Wypowiedzenie, a kwestie prawne

Przepisy stanowią, że prawdo do wypowiedzenia umowy przysługuje wyłącznie wtedy, kiedy pożyczka udzielana jest na czas nieokreślony, co najczęściej swoje zadanie spełnia w pożyczkach okolicznościowych i rodzinnych. Potwierdzają one jedynie sam fakt pożyczenia pieniędzy, ale nie określają dokładnie, kiedy powinien nastąpić zwrot pożyczki. Prawo chroni w takim przypadku pożyczkodawcę i uznaje, że może on zrezygnować z udzielenia pożyczki z 6 tygodniowym okresem wypowiedzenia i nie musi mieć konkretnej przyczyny. Jeśli tak się stanie, pożyczkobiorca musi zwrócić całą kwotę pożyczki w ciągu tego czasu.

Wypowiedzenie pożyczki terminowej?

Jeżeli pożyczka została pożyczona na konkretny czas i pożyczkodawca doskonale zna termin zwrotu pożyczki (i jest to zapisane w umowie), to generalnie prawo wypowiedzenia umowy nie przysługuje pożyczkodawcy. Jest to dobre dla pożyczkobiorcy – w końcu przygotowuje się na spłatę pożyczki konkretnego dnia i może nie być przygotowany na wcześniejszą spłatę, która wynikałaby z samowolnej decyzji pożyczkodawcy. Instytucja pozabankowa nie może więc samowolnie wymagać wcześniejszej spłaty.

Wypowiedzenie umowy pożyczki ratalnej

Jakkolwiek, firmy pożyczkowe chcą pozostawić sobie możliwość manewru i stosują tak zwane „umowne prawo wypowiedzenia umowy”. Jest one dopuszczalne, o ile w umowie o pożyczkę znajdą się zapisy, w jakich przypadkach może to być dokonane i jeśli zgodzą się na to obie strony. Warto więc przed podpisaniem umowy sprawdzić, czy znajduje się w niej taki zapis – to naturalne, że jeżeli podpiszemy umowę pożyczkową zgadzamy się na wszystkie warunki pożyczkodawcy

Kiedy może nastąpić wypowiedzenie umowy?

Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę jeśli:
• ma podstawy by sądzić, że wiarygodność pożyczkodawcy została podważona
• sytuacja pożyczkobiorcy pozwala sądzić, że szansa na spłatę pożyczki spada

Na podstawie tego pożyczkodawca może sam ustanowić w jakich przypadkach może takie wypowiedzenie nastąpić i można pod to podciągnąć co najmniej kilka powodów, ale praktycznie wszystkie firmy pożyczkowe wymieniają tylko dwie takie sytuacje:

• niespłacanie pożyczki
• rażące kłamstwa ze strony pożyczkodawcy (np. jeśli we wniosku kłamał na temat swoich dochodów)

Z tego powodu wypowiedzenie przysługuje najczęściej przy pożyczkach ratalnych. Jeśli pożyczkodawca nie spłaca rat, a upomnienia firmy pożyczkowej nic nie dają, firma pożyczkowa ma więc prawo wypowiedzieć umowę.

Uwaga! Jeżeli firma pożyczkowa w umowie zaznaczy, że ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy i wymagalności spłaty nawet jeśli klient terminowo spłaca raty, to takiej umowy w żadnym wypadku nie należy podpisywać, a nawet warto zgłosić taką umowę do UOKiK.

Jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy?

W takiej sytuacji firma pożyczkowa będzie domagać się zwrócenia pożyczki w wyznaczonym terminie, nawet jeśli pożyczka opiewała na 24 raty, a pożyczkobiorca spłacił tylko kilka z nich. Nie jest dokładnie określone przez prawo, w jakim terminie należy zwrócić całość pożyczki wraz z należnymi kosztami. Taki termin określa sama firma i powinien się on znaleźć w umowie pożyczkowej. Najczęściej jest to 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy.

Niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje powstanie długu, który może być windykowany, a następnie przekazany do postępowania sądowego i komorniczego. Inna konsekwencja prawna, która wynika z wypowiedzenia umowy związanego z kłamstwem pożyczkodawcy jest możliwość zgłoszenia przez firmę pożyczkową próby wyłudzenia na policję.