Wspólne konto bankowe – gdzie po pożyczkę?

Jeszcze kilka lat temu wspólne małżeńskie konto bankowe było normą. Dzisiaj, głównie za względu na dostępność bardzo atrakcyjnych oferta bankowych i niskie opłaty (a nawet ich brak) związane z prowadzeniem konta, nie jest to rozwiązanie popularne. Większość małżeństw, pomimo pozostawania we wspólnocie majątkowej, decyduje się na osobne konta. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Jedną z najczęściej wymienianych wad konta małżeńskiego jest brak możliwości zaciągnięcia internetowej chwilówki. Dlaczego to takie ważne i czy rzeczywiście wyklucza możliwość skorzystania z pożyczki pozabankowej?

Wspólne konto bankowe – czy warto się na nie zdecydować?

Ze wspólnym kontem bankowym najczęściej kojarzone są konta małżeńskie, ale trzeba wiedzieć, że dopuszczalne są także inne kombinacje. Konto współdzielone mogą posiadać również osoby spokrewnione (rodzeństwo, rodzice z dziećmi itp.) prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. W takim przypadku obie osoby są właścicielami występującymi na równi zarówno wobec prawa, jak i wobec banku. Mogą dysponować kontem w dowolny sposób – dokonywać wpłat i wypłat, dysponować zgromadzonymi na koncie oszczędnościami, mieć dostęp do bankowości elektronicznej, otrzymać własną kartę płatniczą i zabezpieczyć ją osobnym numerem PIN. Jednym z wyjątków jest jednak podpisanie umowy na kredyt odnawialny lub dokonanie jakichkolwiek zmian taryfowych na koncie, w tym także jego zamknięcia. W takim przypadku na umowach podpisy muszą złożyć wszyscy współwłaściciele.

Posiadanie wspólnego konta, szczególnie w przypadku małżeństwa, pozwala na łatwiejsze zarządzanie domowymi finansami, lepszą kontrolę wydatków czy wprowadzenie oszczędności, na które musi składać się każdy członek rodziny. Poza tym można dzięki temu uniknąć kosztów związanych z utrzymaniem konta. Większość banków co prawda prowadzi konto za 0 złotych, ale zwykle uzależnia to np. od wysokości miesięcznych wpływów czy liczby miesięcznie realizowanych transakcji. W przypadku wpływu dwóch wypłat na konto łatwiej będzie uzyskać wymagany pułap kwotowy, podobnie zresztą jak zwykły kredyt konsumencki. Skumulowana zdolność kredytowa dwojga małżonków może umożliwić nie tylko jego zaciągnięcie, ale też i uzyskanie większej kwoty czy wynegocjowanie niższej marży kredytowej.

Niestety, również i w tym wypadku nie uda się uniknąć pewnych niedogodności, oczywiście poza tymi wynikającymi z komfortu psychicznego i poczucia niezależności małżonków. Przede wszystkim jedno konto to większe ryzyko zablokowania dostępu do środków w przypadku awarii, a w skrajnych (choć zdecydowanie mniej częstych) przypadkach także niewspółmiernie większe ryzyko włamania na konto oraz kradzieży środków. I, jako jedna z większych wad, która została wspomniana na samym początku – niemożność zaciągnięcia pożyczki online.

Dlaczego firmy pożyczkowe nie akceptują wspólnych kont?

Chwilówka internetowa powinna być szybka i naprawdę prosta. Dlatego firmy pożyczkowe postawiły na całkowicie internetową weryfikację tożsamości, a niektórych przypadkach także zdolności kredytowej ich klientów. Jest to bardzo ważne w kontekście tego, że pożyczki online można zaciągnąć wyłącznie indywidualne i tylko jedna osoba wpisuje swoje dane we wniosku pożyczkowym – nie można tego zrobić łącznie z żoną lub mężem, ani nie jest też wymagana zgoda drugiej strony. Z punktu widzenia pożyczkodawcy kluczową kwestią nie jest więc stricte to, czy jest to konto współdzielone, czy nie, ale czy dane z konta bankowego – imię i nazwisko, adres oraz numer konta – pokryją się z tym, co widnieje we wniosku pożyczkowym.

Zasadę tę można obejść, jeśli posiada się konto w banku, który umożliwia osobny dostęp do bankowości elektronicznej wszystkim współwłaścicielom. W takim przypadku przelew wychodzący opatrzony jest tylko danymi rzeczywistego pożyczkobiorcy, a firma pożyczkowa nie ma realnej możliwości, by sprawdzić status konta bankowego i ustalić, czy jest to konto indywidualne, czy wspólne. W takim wypadku będzie to jednak działanie wbrew regulaminowi firmy i de facto niespełnienie warunków koniecznych do uzyskania pożyczki. W związku z tym firma pożyczkowa ma pełne prawo, by wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i domagać się spłaty zobowiązania w wyznaczonym terminie.

Małżonkowie wspólnie odpowiadają za długi

Wykorzystanie wspólnego konta bankowego to ewentualny problem dla pożyczkodawcy w dochodzeniu roszczeń. Jeden ze współmałżonków może przecież tłumaczyć się, że to nie oni zaciągnęli pożyczkę, a druga strona wykorzystała ich dane i użyła do tego celu wspólnego konta. Choć wierzycielowi ciężko byłoby udowodnić, który z małżonków był wnioskodawcą, to zwykle w takich przypadkach nie odstąpi on od egzekucji należności, a odpowiedzialność za długi spadnie także na tę drugą osobę. (sprawdź, kto odpowie za zobowiązanie w artykule „Długi pożyczkowe partnera – co możemy z tym zrobić?”).

Pożyczki bez konta bankowego – to możliwe

Choć sposób wypłaty pieniędzy pożyczkowych za pomocą przelewu jest najpopularniejszy, nie trzeba długo szukać, by otrzymać gotówkę bez konieczności posiadania konta – tak dzieje się w przypadku pożyczek z obsługą domową lub pożyczek obsługiwanych za pomocą czeku GIRO.

W tym pierwszym przypadku, dostępnym w takich firmach jak Provident, czy Bocian Pożyczki, podpisanie umowy, weryfikacja tożsamości i zdolności kredytowej pożyczkobiorców odbywa się podczas wizyty pracownika terenowego firmy. Tożsamość klienta w takiej sytuacji ustala się na podstawie wylegitymowania go i spisania danych z jego dowodu osobistego, zaś zarówno wypłata środków, jak i spłata pożyczki odbywa się w formie gotówkowej.

Jeśli zaś chodzi o wypłatę czeku GIRO, to jest to równie wygodny sposób. Usługa ta oferowana jest przez takie marki jak Ratka, TakTo Finanse, Aasa, Ratkomat czy Łatwy Kredyt. Decydując się na pożyczkę w jednej z tych firm, wniosek możemy złożyć przez Internet, a zweryfikowanie tożsamości i podpisanie umowy pożyczkowej następuje w obecności kuriera. Po dopełnieniu formalności wręczy on czek GIRO, który pożyczkobiorca może zrealizować w najbliższej placówce pocztowej lub Banku Pocztowym.