Wspólne konto a możliwość zaciągnięcia pożyczki

Wspólne małżeńskie konta bankowe jeszcze nie tak dawno były powszechnie spotykane. Współcześnie jednak duża dostępność do produktów bankowych sprawiła, że małżonkowie najczęściej mają dwa osobne rachunki. Posiadanie wspólnego konta, jak i osobnego ma swoje zalety i wady. Główną wadą wspólnego rachunku bankowego jest jednak brak możliwości zaciągnięcia zobowiązania w firmie pożyczkowej. Czy istnieją jakieś wyjątki od tej reguły?

Wspólne konto bankowe – podstawowe informacje

Wspólne konto bankowe może być współdzielone z małżonkiem oraz osobami spokrewnionymi, z którymi prowadzi się jedno gospodarstwo domowe (np. rodzice, rodzeństwo, dzieci). Wszyscy właściciele takiego rachunku bankowego mają te same prawe. Mogą dokonywać operacji pieniężnych, wypłacać i wpłacać pieniądze, mieć kartę płatniczą, korzystać z bankowości elektronicznej czy też zarządzać środkami zgromadzonymi na koncie oszczędnościowym. Niektóre działania wymagają jednak zgody współwłaściciela. Mowa tu m.in. o wnioskowaniu o kredyt, całkowitym zamknięciu rachunku, dokonywaniu zmian taryfowych. Takie przypadki wymagają zgody oraz podpisów wszystkich właścicieli konta.

Wspólne konto ma swoje zalety. Środki gromadzone na jednym rachunku pozwalają w prostszy sposób zarządzać domowym budżetem, mieć kontrolę nad wydatkami całego gospodarstwa domowego oraz oszczędzać. Utrzymanie jednego konta jest tańsze niż kilku. Pomimo tego, że wiele banków ma w swojej ofercie konto bez opłat zazwyczaj jest to obwarowane pewnymi wymogami (np. wysokość wpływów, liczba transakcji za pomocą karty płatniczej lub ich łączna wysokość). Większe wpływy na jedno konto dają także możliwość łatwiejszego uzyskania kredytu bankowego. Połączona zdolność kredytowa współwłaścicieli konta pozwala nie tylko prościej uzyskać wsparcie finansowe w formie kredytu, ale także otrzymać wyższą kwotę lub niższe oprocentowanie.

Wspólny rachunek bankowy ma jednak swoje wady. Mając jedno konto, nie posiada się takiej niezależności, jak miałoby to miejsce w przypadku dwóch osobnych rachunków. Co więcej, w przypadku awarii systemu bankowego dostęp do konta zostaje zablokowany, a współwłaściciele nie mają „alternatywnego” rachunku, z którego mogą skorzystać. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kradzieży pieniędzy – co jednak zdarza się niezwykle rzadko. Kwestią odrębną pozostaje także możliwość zaciągnięcia pożyczki. Co prawda, banki pozwalają na zaciągnięcie kredytu na wspólne konto. Jednak w przypadku pożyczek pozabankowych nie ma takiej możliwości. Wspólne konto bankowe już na starcie dyskwalifikuje potencjalnego pożyczkobiorcę.

Dlaczego firmy pożyczkowe blokują możliwość zaciągnięcia pożyczki na wspólne konto?

Podstawową zasadą pożyczki zaciąganej online jest to, że jest to produkt finansowy, który można szybko i prosto otrzymać. Z tego też względu firmy pożyczkowe musiały znaleźć łatwy sposób na weryfikację tożsamości klientów. We wniosku pożyczkowym można wpisać wyłącznie dane jednej osoby. Do złożenia wniosku nie jest wymagana zgoda małżonka, jednak obowiązkowo należy posiadać indywidualny rachunek bankowy. Podstawą weryfikacji tożsamości potencjalnego pożyczkobiorcy jest to, czy dane podane na wniosku zgadzają się z danymi dopisanymi do rachunku bankowego.

Istnieje jednak pewien sposób na obejście tej zasady. Niektóre banki oferują konta z możliwością dostępu do bankowości elektronicznej wszystkim współwłaścicielom. W takich przypadkach najczęściej na przelewie wychodzącym widnieją dane wyłącznie osoby, która go zleciła. Firma pożyczkowa w takich sytuacjach nie ma fizycznej możliwości zweryfikowania tego, czy jest to rachunek indywidualny, czy konto wspólne. Stosując jednak powyższy „trik”, trzeba mieć na uwadze fakt, że działania te nie będą zgodne z regulaminem pożyczkodawcy. Określa on bowiem jasno, że pożyczkę może otrzymać wyłącznie osoba, która posiada indywidualny rachunek bankowych. Jeżeli sprawa wyjdzie na jaw, firma pożyczkowa może wypowiedzieć klientowi umowę i zażądać natychmiastowej spłaty zobowiązania w wyznaczonym czasie.

Firmy pożyczkowe wymagają posiadania indywidualnego rachunku bankowego z prostej przyczyny. Jeżeli pojawią się problemy podczas spłaty zobowiązania, wierzyciel będzie żądał spłaty od osoby, która pożyczkę otrzymała. W przypadku wspólnego konta właściciele mogliby nawzajem „przerzucać się” winą, kto tak naprawdę zaciągnął pożyczkę. Wówczas dochodzenie roszczeń przez pożyczkodawcę byłoby nieco utrudnione.

Pożyczki bez konta bankowego – alternatywa dla każdego

Na polskim rynku pożyczkowym można doszukać się firm, które oferują wypłatę środków na podstawie czeku GIRO lub z obsługą domową.

Aby otrzymać pożyczkę w formie czeku GIRO, należy złożyć wniosek przez Internet. Weryfikacja tożsamości następuje w obecności kuriera, który dostarcza czek do domu. Gotówkę można wypłacić w placówce pocztowej lub w Banku Pocztowym – tu również konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji. Tego typu usługę oferują m.in.:

Pożyczki z obsługą domową oferuje m.in. Provident. Pracownik firmy pożyczkowej odwiedza klienta w domu, tam następuje weryfikacja tożsamości oraz podpisanie umowy. Pożyczkobiorca otrzymuje gotówkę do ręki. Tego typu pożyczki są nieco droższe ze względu na koszty obsługi terenowej.