Upadłość konsumencka – za i przeciw

Upadłość konsumencka w wielu przypadkach może okazać się jedynym wyjściem z sytuacji oraz szansą na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Kiedy warto sięgnąć po takie rozwiązanie? Jakie warunki należy spełnić? Jakie są zalety i wady upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którym mogą podlegać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. To rozwiązanie, z jakiego korzystają konsumenci, którzy z jakichś względów stali się niewypłacalni. O niewypłacalności mówimy wtedy, gdy dłużnik nie jest w stanie wykonywać wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Najogólniej mówiąc, upadłość konsumencka uwalnia dłużnika od długów. Polega ona na umorzeniu zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, a także tych, które nie zostały spłacone w wyniku wykonywania planu spłaty.

Upadłość konsumencka prowadzi do całkowitego uwolnienia osoby fizycznej od długów. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak spełnienie pewnych warunków.

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego może złożyć jedynie osoba fizyczna, która:

Wniosku o upadłość konsumencką nie może zaś złożyć:

Wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego można złożyć w dowolnym momencie, o ile spełnione zostają ku temu warunki. Podstawowym kryterium ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest jednak dowiedzenie, że konsument działał uczciwie oraz zgodnie z prawem. Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie mogą liczyć osoby, które:

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej może liczyć jedynie osoba, która rzeczywiście nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Postępowanie upadłościowe łączy w sobie wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne, które dotyczą konkretnego konsumenta.

Warto pamiętać, iż w przypadku postępowania upadłościowego ma miejsce likwidacja części lub całości majątku konsumenta. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży przekazywane są na pokrycie roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili swe wierzytelności w toku postępowania.

Likwidację majątku dłużnika przeprowadza syndyk, który zostaje wyznaczony przez sąd. Jego zadaniem jest dokonanie inwentaryzacji całego majątku konsumenta, spieniężenie majątku, weryfikacja zgłoszeń wierzycieli oraz przekazanie środków finansowych wierzycielom, którzy zgłosili swoje roszczenia w toku postępowania.

Jakie są zalety upadłości konsumenckiej?

Wśród podstawowych zalet ogłoszenia upadłości konsumenckiej można wyróżnić:

Jakie są wady upadłości konsumenckiej?

Wśród podstawowych wad ogłoszenia upadłości konsumenckiej można wyróżnić: