Umorzenie odsetek karnych – w jakich sytuacjach to możliwe?

Każdy, kto kiedykolwiek doświadczył problemów ze spłatą pożyczki, wie, że opłaty za obsługę długu oraz opłaty karne rosną dość szybko i, poza kwotą pierwotną, trzeba ponieść inne, dodatkowe koszty. Przez to spłata długu jest jeszcze trudniejsza, a każdy kolejny dzień zwłoki jeszcze tę sytuację pogarsza. Osoba zadłużona powinna więc nie tylko jak najszybciej próbować dążyć do ugody z wierzycielem, ale też wykorzystać wszystkie możliwości, które prowadziłyby do zmniejszenia zadłużenia. Jedną z nich jest umorzenie odsetek karnych.

Czym są odsetki karne?

Odsetki karne to odsetki należne wierzycielowi za nieterminową spłatę zobowiązania finansowego. Może to być kredyt, pozabankowa chwilówka lub pożyczka ratalna, ale także opłata za fakturę, rachunek za media i – co najważniejsze – wystarczy już jeden dzień przeterminowania zobowiązania, by odsetki zostały naliczone. W ten sposób opłaty karne, nazywane również opłatami za zwłokę, są najpowszechniejszą, stosowaną w przypadku wszystkich typów rozliczeń finansowych, formą odszkodowania dla wierzyciela.

Trzeba też wspomnieć, że odszkodowanie w postaci odsetek karnych należne jest ustawowo, bez konieczności wykazania strat spowodowanych opóźnieniem w spłacie – wystarczy sam fakt wystąpienia takiego opóźnienia. Dobrze również wiedzieć, że prawodawstwo rozciąga odszkodowanie za zwłokę nie tylko na przedsiębiorców, ale też na osoby prywatne. Jeśli więc udzieli się pożyczki prywatnej znajomemu lub komuś z rodziny i nie odzyska się pieniędzy w terminie, ma się prawo ubiegać się o odsetki.

Maksymalne odsetki ustalane są na podstawie rozporządzenia ministra finansów. Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 7% w skali roku, zaś odsetki maksymalne – 14% w skali roku i w takim wymiarze są one naliczane w pozabankowych instytucjach pożyczkowych.

Umorzenie odsetek karnych – czy to możliwe?

Zgodnie z przepisami, prawo do umorzenia odsetek karnych leży wyłącznie po stronie wierzyciela i może być wyrażone na podstawie oświadczenia w odpowiedzi na wniosek dłużnika lub ugody. Nie jest możliwe przymusowe ani urzędowe ich umorzenie. Wnosić o to możemy więc tylko u firmy pożyczkowej, w której posiadamy dług.

Firmy pożyczkowe jednak rzadko kiedy same dochodzą swoich należności same. Zwykle nie posiadają odpowiednio rozbudowanych pionów windykacyjnych, gdyż ich utrzymanie byłoby zbyt kosztowne. Na windykację mogą więc sobie jedynie największe marki, a większość z nich albo wynajmuje profesjonalne firmy windykacyjne, albo przenosi na nie swoją wierzytelność, czyli innymi słowy – sprzedaje dług. W tym momencie to firma windykacyjna staje się nowym wierzycielem i również dysponuje możliwością umorzenia odsetek karnych.

Jak napisać wniosek o umorzenie?

Wniosek o umorzenie odsetek karnych przez wierzyciela nie ma jednolitej formy i można napisać go w dowolny sposób, byleby jasno wyrażał prośbę i zawierał odpowiednie nazewnictwo – kluczowe jest zawarcie słowa UMORZENIE. Można więc napisać je samodzielnie lub skorzystać ze wzorów takiego wniosku dostępnych za darmo w Internecie. Ważne, by zawrzeć w nim wszystkie dane umożliwiające dłużnika i powód powstania długu – będzie to w tym wypadku umowa pożyczki, jej numer oraz data zawarcia.

Najważniejsza jest jednak argumentacja – powinno się szczegółowo opisać swoją sytuację finansową i zawodową oraz powody jej pogorszenia, które uniemożliwiają spłatę całości długu. Nade wszystko dłużnik powinien wykazać dobrą wolę i chęć spłacenia długu oraz podkreślić, że byłoby to możliwe, gdyby ten dług był mniejszy. Pamiętać należy, żeby we wniosku nie pozostawiać argumentacji samej sobie i wszystko dokumentować. Jeżeli zarabia się mało, warto załączyć zaświadczenie od pracodawcy, a jeśli problemem są kłopoty zdrowotne – zaświadczenie od lekarza prowadzącego. Nie należy się przy tym obawiać wyjawienia poufnych informacji o swoim zdrowiu, gdyż na życzenie pacjenta, lekarz może przygotować dokument poświadczający miejsce leczenia, stopień przewlekłości choroby oraz szacowany czas leczenia, bez zagłębiania się w szczegóły.

Umorzenie innych kosztów

Jako że firma windykacyjna nalicza dodatkowe opłaty za obsługę długu, a ponadto wykupiła go od instytucji pożyczkowej za ułamek wartości, nie będzie stratna na windykacji, jeśli umorzy odsetki karne. Dlatego jest to częsta praktyka. Jakie jednak są szanse, by umorzone zostały również inne opłaty?

Powolne spłacanie długu, chociażby jego kwoty kapitałowej, może skłonić wierzyciela do tego, by umorzyć również odsetki umowne, które określone były w momencie zawarcia umowy pożyczki – obecnie mogą one wynosić od 0 do 10% w skali roku (maksymalnie czterokrotność stopy lombardowej). Może też zrezygnować z pewnej części procentowej całego długu i nie jest to sytuacja nieprawdopodobna. Bardzo dużo zależy od tego, czy jesteśmy w stanie skłonić windykatora do ugody i zapewnić go, że dług będzie systematycznie spłacany. Najbardziej prawdopodobne jest, że wierzyciel zgodzi się na umorzenie jakiegoś procentu długu w sytuacji, gdy zaproponuje mu się jednorazową spłatę należności.

Działajmy, zanim sprawa trafi do komornika

Niezależnie od tego, czy wierzyciel zgodzi się na umorzenie odsetek karnych i innych opłat, lepiej jest zacząć spłacać pożyczkę, zanim jeszcze sprawa trafi do sądu. Jeśli konieczna będzie egzekucja komornicza, dłużnik będzie musiał liczyć się z naprawdę wysokimi opłatami. Za czynność komorniczą dotyczącą świadczeń pieniężnych, trzeba będzie zapłacić nie mniej niż ok. 350 złotych (10% średniego miesięcznego wynagrodzenia). Jest to kwota minimalna, ale dla wyższych długów może wynosić nawet 15% należności. Komornik pobierze opłatę nawet za zajęcie wynagrodzenia lub konta bankowego – jest to 8% długu, ale co najmniej 176 złotych, czyli 5% średniego wynagrodzenia.