Trudna sytuacja finansowa – gdzie szukać pomocy?

Trudna sytuacja finansowa utożsamiana jest z brakiem odpowiednich środków do życia. Na całym świecie, także w Polsce wiele osób żyje w ubóstwie. Istnieje jednak kilka sposobów na to, aby poprawić swój finansowy byt. Gdzie szukać pomocy, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej?

Pomoc rodzinie w przypadku trudnej sytuacji finansowej

Osoby, które spełniają określone warunki, mogą liczyć na pomoc finansową ze strony rządu oraz innych instytucji, np. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą otrzymać różnorodne świadczenia rodzinne. Wśród nich wymienić można:

Zasiłek rodzinny przyznawany jest rodzinom, które mają dzieci i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Osoby chcące uzyskać tego typu wsparcie powinny złożyć odpowiedni wniosek we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społeczne. W ośrodkach pomocy społecznej składa się wnioski o wszystkie świadczenia rodzinne. O zasiłek mogą starać się:

Konieczne jest jednak spełnienie pewnych wymagań dochodowych. Uzyskiwany dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 674 złote. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, kwota ta jest nieco wyższa i wynosi – 764 złote.

Samotne matki z dzieckiem – jaka pomoc im przysługuje?

Matki, które samotnie wychowują dzieci (a także samotni ojcowie), mogą wnioskować w ośrodkach pomocy społecznej o:

Renta socjalna – komu przysługuje?

Renta socjalna jest to świadczenie przyznawane osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne go pracy z powodu swej niepełnosprawności. Konieczne jest jedna spełnienie kilku wymogów, aby móc otrzymywać rentę socjalną. Mowa tu o tym, że zdarzenie, które naruszenie zdolności organizmu powstało:

Świadczenia mieszkaniowe – komu przysługują? Na jakich warunkach?

Świadczenie mieszkaniowe to dodatek wprowadzony z myślą o osobach, dla których utrzymanie mieszkania jest zbyt dużym obciążeniem finansowym. Dla takich osób opłaty za wynajem lokalu nie przekraczają określonego poziomu. Świadczenie mieszkaniowe mogą uzyskać rodziny, które:

Warto także zaznaczyć, iż do dochodu tego nie wlicza się m.in.:

Świadczenie mieszkaniowe należy się osobom, w przypadku których powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza:

Wniosek o świadczenie mieszkaniowe należy złożyć we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej.

Chwilowa trudna sytuacja finansowa – gdzie szukać pomocy?

Przez chwilową trudną sytuację finansową rozumie się przejściowe problemy materialne. Mogą być one spowodowane m.in. nagłą utratą pracy, chorobą w rodzinie lub innymi, większymi, niespodziewanymi wydatkami. W takich sytuacjach dobrze jest mieć poduszkę finansową, która uchroni przed popadnięciem w problemy finansowe. Jeżeli jednak nie dysponujemy poduszką finansową lub żadnymi oszczędnościami, możemy mieć problem z wygospodarowaniem środków pieniężnych na życie.

Pewnym wyjściem z sytuacji może okazać się sięgnięcie po produkt finansowy, którym jest pożyczka pozabankowa. Należy jednak rozważnie podchodzić do tego typu formy wsparcia. Każde zaciągnięte zobowiązanie prędzej czy później trzeba spłacić. Konieczne jest więc przeanalizowanie ofert pod kątem atrakcyjności i rzetelności pożyczkodawców. Ułatwiają to m.in. porównywarki pożyczek online. Ważne jest także to, aby pożyczać dokładnie tyle, ile potrzebujemy i ile jesteśmy w stanie spłacić.