Sprzeciw od nakazu zapłaty pożyczki – kiedy można go napisać?

Niespłacanie pożyczki, zawinione lub nie, prędzej czy później doprowadzi do tego, że wierzyciel podejmie bardziej zdecydowane kroki. Jeśli próby egzekwowania oddania należności zabrnęły już na etap windykacji terenowej, trzeba spodziewać się tego, że wkrótce może dotrzeć do nas nakaz zapłaty, który dla wielu będzie pierwszym sygnałem uświadamiającym o powadze konsekwencji wynikających z braku spłaty. Co zrobić, jeżeli takowy się dostanie i czy wyrażenie sprzeciwu wobec nakazu zapłaty może przynieść realne skutki?

Jaką moc prawną na nakaz zapłaty pożyczki?

Nieskutecznie egzekwowane zadłużenie w pierwszej kolejności zwykle trafia do e-Sądu, który w dużej mierze zajmuje się właśnie sprawami wierzytelności, również tych powstałych na polu prywatnym. Jakkolwiek, e-Sąd prowadzi jednak tylko działanie upominawcze, a dodatkowo codziennie zajmuje się wręcz ogromną ilością spraw. W związku z tym zajmuje się tylko prostymi i mało złożonymi sprawami, w których nie ma potrzeby szczegółowego rozpatrywania dowodów. Zakładając sprawę w e-Sądzie, wierzyciel musi pokrótce opisać sprawę i wymienić dowody świadczące na jego korzyść (np. umowę pożyczki, wezwania do zapłaty), ale nie musi ich załączać do sprawy. Nie zawsze więc e-Sąd będzie mieć rzeczywisty pogląd na sytuację, co nie jest dziwne, jeżeli wziąć pod uwagę to, że dysponuje argumentami wyłącznie jednej strony sporu. Zazwyczaj więc taka sprawa kończy się niekorzystnie dla dłużnika, dlatego też prawo przewiduje możliwość ustosunkowania się dłużnika do nakazu za pomocą sprzeciwu, w którym przedstawi i uargumentuje swoje stanowisko w tej sprawie. Wniesienie sprzeciwu będzie prowadzić do regularnej rozprawy sądowej.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Skuteczność sprzeciwu nie zależy tylko od słuszności powodów, ale również od strony formalnej pisma. Niezbędne będzie więc nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób pismo powinno wyglądać, w jakim terminie go złożyć oraz jak uargumentować swoją postawę. Oczywiście, sprzeciw powinien mieć również odpowiednią stronę formalną. Dobrze jest w tym wypadku skorzystać z gotowego formularza, który dostępny jest w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dłużnik ma na to czas w ciągu 14 dni od czasu otrzymania nakazu zapłaty i powinien to zrobić w formie listownej (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) w dwóch kopiach – dla sądu oraz dla wierzyciela. Złożenie sprzeciwu nie jest płatne, a dłużnik będzie musiał ponieść wyłącznie koszty wysyłki.

Dla sądu, bo to on rozpatruje sprzeciwy, najważniejsze będzie rzecz jasna odpowiednie uzasadnienie sprzeciwu, jeśli tylko zachowany został wymóg złożenia sprzeciwu w odpowiednim terminie.

Jak skuteczne jest wniesienie sprzeciwu?

Wniesienie sprzeciwu spowoduje anulowanie nakazu zapłaty i skierowanie go na drogę postępowania w sądzie ogólnym. Dłużnik będzie mógł tam przedstawić swoją sytuację i wymienić powody, dla których pożyczki nie spłacał. Co więcej, w sądowym postępowaniu ogólnym, wierzyciel musi już powołać się na konkretne dowody i przedstawić w formie materialnej te, które wymienił we wniosku do e-Sądu. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 7-dni, sąd może umorzyć postępowanie do czasu, aż zbierze on wszystkie wymagane dokumenty.

Sprzeciw będzie uznany za słuszny tylko w wypadkach, w których dług nie powstał z winy rzekomego, wymienionego w dokumentach pożyczkobiorcy lub wysokość tego długu została naliczona niesłusznie, a nawet nielegalnie. Może go więc złożyć każdy pożyczkobiorca, który nie zgadza się z kosztami naliczonymi np. za windykację lub innymi, zawyżonymi opłatami karnymi.

Szansę na powodzenie wniesienia sprzeciwu będą mieli również ci, których dług zdążył się już przedawnić. Niestety, niektóre niezbyt uczciwe firmy windykacyjne wykorzystują nieznajomość prawa przeciętnych obywateli i żądają spłaty długu, którego spłata jest już niewymagalna. Oczywiście, prawo nie zabrania dobrowolnej spłaty przedawnionego długu, więc windykatorzy często starają się bazować na tym, że dłużnik nie ma odpowiedniej wiedzy i zapłaci ze strachu, mimo że wcale nie musi. Z tego powodu dobrze jest znać swoje prawa – przeczytaj o przedawnieniach w artykule „Przedawnienie chwilówki – co trzeba wiedzieć?

Do większości długów niestety dochodzi najczęściej z winy pożyczkobiorców lub przez nieprzewidziane zdarzenia losowe, które spłatę uniemożliwiły. Nawet jeśli dłużnik znalazł się w takiej sytuacji z powodu niezawinionych przeciwności losu, sąd nie przyjmie sprzeciwu od nakazu zapłaty, jeśli dług jest całkowicie zasadny z punktu widzenia wierzyciela. Jakkolwiek, wniesienie sprzeciwu pomoże ugrać czas niezbędny na to, by przygotować się do spłaty i zgromadzić chociaż część wymaganych środków pieniężnych. Oczekiwania na rozprawę w sądzie ogólnym wynosi przynajmniej kilka miesięcy, dłużnik zyskuje więc odłożenie w czasie rozprawy sądowej oraz egzekucji komorniczej.