Przedłużenie terminu spłaty chwilówki

Wybierając szybką pożyczkę, należy decydować się na taką kwotę, której spłata nie sprawi żadnych problemów. Jednak zawsze może trafić się nieprzewidziane wydarzenie losowe bądź wydatki, które utrudnią uregulowanie raty w terminie. Wyjściem z sytuacji może być przedłużenie terminu spłaty zobowiązania. Jak je załatwić i ile to kosztuje?

Kiedy nie wyrabiasz się w terminie

Podpisując umowę o pożyczkę, z góry masz założony harmonogram spłaty. W zależności od rodzaju zobowiązania – chwilówka krótkoterminowa czy pożyczka ratalna – termin spłaty może wynieść od kilkunastu dni do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Wybierając pożyczkę należy dobrać termin spłaty w taki sposób, aby wysokość miesięcznej raty nie była zbyt dużym obciążeniem dla budżetu pożyczkobiorcy, a tym samym była możliwa do spłaty. Jednak mimo największej rozwagi w zaciąganiu chwilówki może zdarzyć się sytuacja, kiedy nie będziemy w stanie opłacić raty w terminie. Nagła utrata pracy, choroba czy nieprzewidziane wydatki mogą znacznie utrudnić uregulowanie należności. Jeśli zdarzy się tak, że nie będziesz w stanie spłacić zobowiązania w terminie, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą w celu przedłużenia terminu spłaty. Będzie to najprostsze wyjście z chwilowych finansowych problemów.

Jak przedłużyć?

Z tego względu, że większość chwilówek jest udzielanych za pośrednictwem elektronicznego konta pożyczkobiorcy, z jego poziomu możliwe jest też bardzo często zarządzanie posiadanym zobowiązaniem. W wielu przypadkach chęć skorzystania z przedłużenia terminu spłaty można zgłosić właśnie elektronicznie. Jeśli takiej możliwości nie ma, zawsze pomocą służy konsultant pracujący na infolinii firmy pożyczkowej. Istotną kwestią jest fakt, że o przedłużenie terminu płatności można wnioskować jedyni przed upływem terminu spłaty.

O ile można przedłużyć?

Terminy, o jakie można przedłużyć spłatę chwilówki, są różne. W większości przypadków są to trzy przedziały: 7, 14 i 30 dni. Oczywiście termin, na jaki zostaje przedłużona spłata, rzutuje bezpośrednio na dodatkowe koszty pożyczki. Decydując się jednak na ten krok, warto zastanowić się, który z terminów będzie realny do zrealizowania. Kierowanie się wyłącznie kosztami przy jego wyborze nie może być najlepszym rozwiązaniem, gdyż może się okazać, że dodatkowe 7 czy 14 dni to zbyt mało, aby uregulować należność.

Ile to kosztuje?

Koszt przedłużenia terminu zależny jest przede wszystkim od wysokości zobowiązania i czasu, na jaki ma być odwleczona data jego uregulowania. Opata zależy też oczywiście od obowiązującego w danej firmie pożyczkowej regulaminu.

Przykładowo: posiadając w NetCredit chwilówkę na 1500 zł z 30-dniowym terminem płatności, przedłużenie terminu spłaty o kolejne 30 dni będzie skutkowało naliczeniem opłaty z tego tytułu w wysokości 287,14 zł. Koszty przedłużenia terminu takiej samej chwilówki w Kuki są zróżnicowane. Wydłużając termin o tydzień, zapłaci się dodatkowo 198 zł, przy terminie 14-dniowym – 210 zł, a 30-dniowym – 235,50 zł. Dla porównania w Vivus opłaty te wynoszą odpowiednio 162 zł, 172,50 zł i 199,50 zł.

Zmiana terminu tylko dwa razy

W przypadku przedłużenia terminu spłaty pożyczki istotną informacją jest fakt, że takiej zmiany można dokonać z reguły jedynie dwukrotnie w czasie trwania umowy pożyczkowej. Dlatego taki krok warto podejmować wyłącznie w sytuacjach podbramkowych, kiedy uregulowanie raty rzeczywiście nie będzie możliwe. Zbyt pochopna decyzja o przedłużeniu terminu nie tylko narazi na dodatkowe koszty związane z tą decyzją, ale również może zabrać szansę na dostosowanie spłaty zobowiązania do swojej trudnej sytuacji w przyszłości.

Nie wszędzie przedłużysz

Chociaż przedłużenie terminu płatności staje się powoli standardową usługą firmy pożyczkowych, są jeszcze takie firmy, które nie przewidują takiej możliwości. Należą do nich m.in. LendOn, ExtraPortfel czy VIA SMS. Klienci tych firm, którzy będą mieli problem z uregulowaniem chwilówki w terminie, mogą skorzystać z tzw. pożyczek refinansowanych.

Rozwiązanie bardziej opłacalne

Chociaż przedłużenie terminu spłaty zobowiązania wiąże się z dodatkowymi opłatami, to i tak jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż spóźniona płatność. W przypadku nieterminowych wpłat pożyczkodawca naliczy zarówno karne odsetki, jak również opłaty za wysłane wezwania do zapłaty. W ekstremalnym przypadku, jeśli zobowiązanie nie zostanie uregulowane, egzekucja długu może trafić do komornika, a dane pożyczkobiorcy do rejestrów dłużników. Dlatego jeśli pojawi się jakikolwiek problem ze spłatą pożyczki w terminie, nie warto czekać na cud z nieba, lecz należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim pożyczkodawcą w sprawie wydłużenia terminu jej spłaty. W ogólnym rozrachunku kosztów takie rozwiązanie może naprawdę się opłacać.