Przedawnienie chwilówki – co trzeba wiedzieć?

Pomimo tego, że firmy udzielające chwilówek i innych pożyczek online nie są już uważane za lichwiarskie, problem zadłużenia jest wciąż niezwykle poważny. Szacuje się bowiem, że problem z terminową spłatą zobowiązań finansowych ma aż 35% osób w przedziale wiekowym 30-39 lat.

Nie wszystkie zadłużenia dotyczą oczywiście pożyczek, ale dostępność tego typu produktów sprawia, że ich udział procentowy w zadłużeniu rośnie. Problem potęguje fakt, iż najczęściej w zadłużenie popadają osoby, które posiadają niskie dochody, rzadko przekraczające 2000 złotych netto, a przez to doświadczające większych problemów ze spłatą pożyczki i bardziej podatne na wpadnięcie w spiralę zadłużenia.

Czym jest przedawnienie pożyczki?

Jest to innymi słowy zwolnienie dłużnika z obowiązku spłaty zobowiązania, po upływie pewnego terminy spłaty. Przedawnienie jest terminem prawnym, ściśle uregulowanym przez Kodeks Cywilny i w chwili obecnej, według art. 118 tegoż Kodeksu, może on wynosić 10 lub 3 lata, w zależności od rodzaju świadczonej usługi. Drugi przypadek dotyczy ujętych w przepisie „roszczeń o świadczenia okresowe”, czyli takich, kiedy pieniądze pożycza się na określony czas i znana jest data oddania pieniędzy.

Firmy pozabankowe, ale także banki będące wierzycielami pożyczkobiorcy muszą więc liczyć się z okresem przedawnienia wynoszącym 3 lata. Jest to okres, który zaczyna liczyć się od momentu, w którym powinna nastąpić spłata pożyczki. Inaczej wygląda to przy pożyczkach ratalnych, gdzie przedawnienie dotyczy każdej raty z osobna i liczone jest od momentu, w którym powinna zostać uiszczona każda rata. Co prawda, w styczniu 2018 roku przyjęto projekt zmiany ustawy Kodeks Cywilny, w którym przewidziano m.in. skrócenie okresu przedawnienia roszczeń, ale kwestie szczególne, dotyczące podmiotów takich, jak firmy pożyczkowe nie ulegną zmianie.

Przedawnienie, a konsekwencje braku spłaty w terminie

Wskazane 3 lata są okresem krótkim, w którym pożyczkobiorca mógłby teoretycznie osiągać się ze spłatą pożyczki, aż do momentu zwolnienia go z obowiązku uregulowania długu. W praktyce nie jest to jednak takie proste, a sprawa przedawnienia jest bardziej skomplikowana. Procedura ta bowiem dotyczy tylko przypadków, w których przez te 3 lata wierzyciel nie podejmuje żadnych działań mających na celu wyegzekwowanie długu. Jak to wygląda w przypadku firm pożyczkowych?

Procedura windykacyjna długu rozpoczyna się stosunkowo szybko. Proces upominawczy, czyli monitowanie i upominanie zalegającego ze spłatą pożyczkobiorcy może trwać nawet kilka miesięcy, ale są to działania aktywne i rejestrowane, nawet jeżeli pożyczkobiorca na te monity nie reaguje. Poza tym, dość szybko dług przekazywany jest do firmy windykacyjnej i, choć jej działania mogą być różne – mniej lub bardziej etyczne – ich zamysł jest taki, by ugodowo doprowadzić do porozumienia z klientem i indywidualnego rozwiązania kłopotliwej sytuacji.

W razie dalszego braku porozumienia z klientem, wierzyciel ma prawo skierować sprawę do sądu. To, w związku z dowodami wskazującymi na oczywistą winę klienta, również przebiegnie szybko i sprawnie – w świetle prawa okres przedawnienia nie będzie biegł, gdyż firma pożyczkowa będzie mogła z łatwością wykazać, iż przez ten czas podejmowała działania zmierzające do załagodzenia konfliktu z dłużnikiem i dochodzenia swoich praw wszystkimi dozwolonymi sposobami. W takim wypadku, oczywistą koleją rzeczy będzie wyrok zasądzający spłatę zobowiązania i wydanie tytułu wykonawczego oraz klauzuli wykonalności, uprawniających komornika do tak zwanej twardej egzekucji, czyli zajęcia komorniczego dochodów lub mienia. Aby przedawnienie mogło zacząć liczyć się od nowa, komornik, będący ostatnim ogniwem w procesie egzekwowania pożyczki, musiałby nie podejmować żadnych działań.

Bieg przedawnienia zrywa także każdy krok dłużnika. W praktyce będzie to kontakt pożyczkobiorcy z firmą pożyczkową, odpowiedź na monit, wyrażenie zgody na indywidualną spłatę długu, wzięcie udziału w mediacji lub spotkanie z windykatorem.

Nawet jeżeli przedawnienie w końcu dojdzie do skutku, informacja o długu wciąż będzie widniała w BIK. Negatywny wpis w takiej bazie dość skutecznie utrudni życie, nie tylko wtedy, gdy trzeba będzie ubiegać się o kredyt. Problemy mogą pojawić się również z zaciągnięciem chwilówki na dowód.

Jak ustrzec się przed negatywnymi konsekwencjami braku spłaty?

Najważniejszą kwestią jest tutaj odpowiedzialne pożyczanie sprowadzające się do tego, by pożyczać kwoty adekwatne do zdolności finansowych i dokładnie przeanalizować plan spłaty. Należy także wziąć pod uwagę możliwość przedłużenia okresu spłaty i skorzystać z tej opcji, jeżeli tylko jest dostępna w ofercie wybranej firmy pożyczkowej lub też postarać się o kredyt konsolidacyjny na spłatę pożyczek.

Drugą ważną kwestią jest uważne przeczytanie umowy i dokładne zapoznanie się z tabelą opłat i prowizji należnych firmie pożyczkowej. Te, zgodnie z prawem, muszą być jawne, a klient koniecznie powinien zostać zapoznany z pełnymi kosztami pożyczkowymi.