Prowadzę działalność gospodarczą – szanse na kredyt i pożyczkę

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, choć niełatwe, jest coraz częściej obieraną drogą zatrudnienia przez młodych ludzi. Stres związany jej prowadzeniem jest jednak ogromny — na samym początku przyszły przedsiębiorca musi zmierzyć się ze sfinansowaniem rozruchu firmy, a potem dochodzi także stres dotyczący utrzymania pewnego niezbędnego poziomu dochodów. Mogą go spotkać również sytuacje, w których dochody te obniżą się, a nawet znikną. W przypadku choroby mikroprzedsiębiorca może nie tylko łatwo utracić źródło utrzymania, ale także napotkać problemy uzyskaniem kredytu lub pożyczki, które pomogłyby mu przetrwać finansową bessę.

Jakie szanse są szanse na kredyt, gdy prowadzi się działalność gospodarczą?

Rzadko zdarzają się oferty bankowe dla osób, które dopiero rozpoczęły działalność, tym bardziej że kredyt w niskich kwotach jest raczej rzadko udzielany. Najczęściej minimalny staż przedsiębiorcy na rynku to 6 lub nawet 12 miesięcy. Inaczej sprawa wygląda, gdy działalność gospodarcza jest niejako kontynuacją pracy, którą kiedyś wykonywaliśmy dla swojego pracodawcy, a teraz dalej ją wykonujemy, ale pod własnym szyldem. W takim wypadku wystarczy prowadzić własny biznes przez co najmniej miesiąc.

Bank w każdym przypadku przejrzy również to, czy na czas opłacane są podatki, składki na ubezpieczenie i inne zobowiązania. Duże znaczenie ma także sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Różne są szanse na uzyskanie kredytu, w zależności od tego, czy rozlicza się na podstawie skali podatkowej, stawki liniowej lub ryczałtu. Jeśli chodzi o skalę podatkową lub stawkę liniową, to zdolność kredytowa takich przedsiębiorców rośnie, jeżeli utrzymanie działalności nie generuje wysokich kosztów – w takim wypadku większy jest podatek do zapłacenia, ale i większy dochód. Różnie może być natomiast z ryczałtem – minimalną wartością dochodową jest 20% przychodów, by w ogóle móc wnioskować. Jakkolwiek, nie są to wtedy szanse duże. Do tego dochodzi także to, jak dochody przedsiębiorstwa kształtują się w czasie – największe szanse na kredyt mają ci, którzy utrzymują stałe dochody, bez wahnięć, co w przypadku takich wolnych zawodów jak np. grafik komputerowy może być trudne.

Prawdą jest więc, że banki najprzychylniej patrzą na tych wnioskujących, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, najczęściej na czas nieokreślony. Dodatkowo bardzo często wymaga się też określonego stażu pracy – w niektórych bankach będzie to minimum 3 miesiące, w innych nawet 6.

Pożyczka łatwiej dostępna?

Punktem wyjściowym każdej decyzji pożyczkowej powinno być dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji finansowej. Niezbędne jest również rozeznanie w ofertach instytucji pozabankowych i nabycie wiedzy, w której firmie można dostać pożyczkę, otrzymując dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ale uwaga! – przytłaczająca większość firm udziela pożyczek wyłącznie konsumenckich, co oznacza, że zaciągnąć ją może wyłącznie osoba prywatna, na dowolne wydatki, ale niezwiązane z działalnością firmy. Działalność gospodarcza występuje się tutaj nie jako wnioskodawca, a jedynie jako potwierdzenie otrzymywania dochodów czy miejsce pracy.

Większość firm, jeśli chodzi o zdolność kredytową wnioskującego, nie dokonuje rozróżnienia na to, z jakiego źródła pochodzą jego dochody, o ile są regularne i oczywiście w kwocie pozwalającej na niezakłóconą spłatę pożyczki. Ta może więc być udzielona nie tylko w oparciu o umowę o pracę, ale również o umowę zlecenie, umowę o dzieło, a nawet świadczenia socjalne. Dodatkowo całkiem powszechna jest praktyka deklarowania (wiążącego) swoich zarobków przez klienta firmy, bez dostarczania zaświadczeń.

Najważniejszy jest wyciąg z konta bankowego

Jakkolwiek, deklaracja dochodowa osoby wnioskującej może zostać potwierdzona wyciągiem z konta bankowego z historią z ostatnich trzech miesięcy, pobranego samodzielnie przez firmę pożyczkową podczas procedury Szybkiej Weryfikacji. Jeżeli dochody te zostaną potwierdzone, klient prowadzący działalność gospodarczą otrzyma pożyczkę. Jakkolwiek, w takich przypadkach istnieje większa szansa, iż przed podjęciem decyzji firma pożyczkowa skontaktuje się z wnioskodawcą i poprosi o inny dokument potwierdzający średnią kwotę dochodów (m.in. deklarację dochodową). Jeśli prowadząc działalność gospodarczą, zarabia się nawet niewielkie sumy, szansa na udzielenie pożyczki nie jest mała. Może się również zdarzyć, że pożyczka zostanie udzielona, ale w mniejszej niż wnioskowana kwocie. Niestety, jeżeli firma przeżywa ciężki okres (bo po prostu nie ma zleceń) i już od jakiegoś czasu nie jest dochodowa, to maleją również szanse na udzielenie pożyczki, jako że zdolność kredytowa takiego klienta jest właściwie zerowa.

Inaczej niż w przypadku kredytu bankowego, pożyczki internetowe (bez znaczenia, czy to chwilówka, czy pożyczka ratalna) nie mają ustalonego minimalnego okresu prowadzenia działalności. Dużo zależy od polityki konkretnej firmy, ale raczej przyjmuje się, iż są to trzy miesiące, czyli okres, który powinien zawierać się w wyciągu bankowym potwierdzającym zdolność kredytową. Nie ma też większego znaczenia forma, w jakiej pożyczkobiorca rozlicza się z urzędem skarbowym. Oczywiście, tak jak w przypadku banków, również brane pod uwagę jest to, czy opłacane są składki ZUS lub nie ma zaległości podatkowych.