Program 500+ a zdolność kredytowa

Świadczenie 500+ to rządowy program, którego ideą jest pomoc finansowa dla rodzin z dziećmi. Skorzystały na nim głównie gospodarstwa domowe o niewielkich dochodach. Wiele dotychczas przeprowadzonych analiz wskazuje, że program 500+ wpłynął na poprawę sytuacji finansowej wielu polskich rodzin. Czy świadczenie to poprawia także zdolność kredytową i zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania pożyczki? Czy firmy pozabankowe mogą udzielać pożyczek na 500+?

Podstawowe informacje o świadczeniu 500+

Rządowy program 500+ wzbudzał wiele kontrowersji. Przed jego wprowadzeniem pojawiły się obawy, że rodziny będą nieodpowiednio zarządzać otrzymanymi pieniędzmi. Po dwóch latach okazuje się jednak, że Polacy najchętniej przeznaczają dodatkowe środki na pokrywanie wydatków związanych z bieżącymi potrzebami oraz edukację (np. zajęcia dodatkowe).

Świadczenie 500+ przysługuje rodzinom, które mają dwoje lub więcej dzieci. Pomoc mogą otrzymać także rodzice jednego dziecka. Wówczas musi być jednak spełniony pewien warunek: dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 złotych netto (1200 złotych netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Świadczenie wypłacane jest do ukończenia przez dzieci 18. roku życia.

Pieniądze z programu 500+ są nieopodatkowane. Firmy pożyczkowe najczęściej traktują je jako pełnoprawny dochód budżetu domowego.

Jacy pożyczkodawcy oferują chwilówki na 500+?

Każdy pożyczkodawca ma swój wewnętrzny regulamin oraz politykę postępowania. Nie można więc jednoznacznie powiedzieć, iż wszystkie firmy pozabankowe udzielają pożyczek na takich samych zasadach. Podmioty indywidualnie ustalają, jakie dochody zaliczane są do tych pełnoprawnych, uwzględnianych w wyliczaniu zdolności kredytowej. Mogą to być zarówno wynagrodzenia z umów o pracę i umów cywilnoprawnych, jak również emerytury, renty, alimenty i świadczenia rodzinne. W tej grupie znajdują się również środki pozyskane z programu 500+. Jak już zostało wspomniane, większość pożyczkodawców traktuje świadczenie 500+ jako pełnoprawny dochód, który jest uwzględniany podczas wyliczania zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy.

Świadczenie 500+ a szanse na otrzymanie pożyczki

Korzystanie ze świadczenia 500+ nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania chwilówki w firmie pozabankowej. Zależy to również od innych czynników, w tym od ogólnej zdolności kredytowej gospodarstwa domowego. Świadczenie 500+ może zwiększyć szanse na otrzymanie pożyczki, jeżeli jest dodatkowym dochodem (np. do wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez rodziców). W niektórych rodzinach pieniądze z programu 500+ obok innych świadczeń rodzinnych są jedynym wpływem do budżetu gospodarstwa domowego. W takim przypadku zdolność kredytowa uzależniona jest przede wszystkim od łącznej wysokości otrzymywanych świadczeń. 500+ jako dodatkowy dochód zwiększa zdolność kredytową, jako jedyny wpływ może zaś uprawniać do otrzymania pożyczki.

Jak ubiegać się o pożyczkę na 500+?

Niemalże każda firma pożyczkowa traktuje świadczenie 500+ jako dochód uprawniający do otrzymania pożyczki. Staranie się o pożyczkę z uwzględnieniem środków z 500+ wygląda tak samo, jak w przypadku standardowego wnioskowania o wsparcie finansowe. Konieczne jest złożenie wniosku pożyczkowego. Jeżeli potrzebne jest nam niewielkie wsparcie finansowe na 1-2 miesiące, możemy zdecydować się na darmową chwilówkę. Tego typu produkt ma w swej ofercie większość pożyczkodawców. Aby jednak pożyczka była darmowa, musi być pierwszym zobowiązaniem w danej firmie pozabankowej. Konieczne jest także spłacenie zadłużenia w terminie. W przeciwnym wypadku naliczone zostaną odsetki za zwłokę w spłacie.

Każdy klient starający się o pożyczkę musi przejść weryfikację tożsamości. Pożyczkodawcy mogą poprosić o wykonanie tzw. przelewu weryfikacyjnego w symbolicznej wysokości 1 gr lub 1 zł. Niektóre firmy pozabankowe korzystają ze specjalnych aplikacji do weryfikowania tożsamości klienta (np. Instantor). Instytucja na podstawie zgromadzonych danych udzieli pożyczki lub odmówi jej przyznania. Jeżeli decyzja pożyczkowa będzie pozytywna, pieniądze trafią bezpośrednio na rachunek bankowy klienta.

Chwilówki 500+ oraz alternatywne rozwiązania

Samo otrzymanie chwilówki na 500+ to w większości przypadków wyłącznie formalność. Przeszacowanie przez klienta możliwości finansowych gospodarstwa domowego może sprawić, że pojawią się trudności w spłacie zobowiązania. Okres spłaty chwilówki to zazwyczaj 30 lub 60 dni. Pożyczkobiorca, zanim zawnioskuje o przyznanie pożyczki, powinien przeanalizować czy będzie w stanie spłacić całość zobowiązania w terminie. Zbyt pochopne zaciąganie chwilówek oraz pożyczek konsolidacyjnych może sprawić, że klient wpadnie w pętlę zadłużenia, z której trudno wyjść.

Pożyczki na 500+ to nie jedyne rozwiązanie dla osób, które mają przejściowe problemy finansowe. Niektóre firmy pożyczkowe oferują także pożyczki bez BIK lub BIG. Zadłużeni klienci mogą skorzystać z oferty pożyczkodawców, którzy udzielają pożyczek dla zadłużonych. Brak zaświadczeń o dochodach również nie jest przeszkodą. Wówczas pożyczkobiorcy mogą sięgnąć po pożyczkę bez zaświadczeń. Bez względu na wybrane rozwiązanie pamiętajmy o jednym – o terminowej spłacie swojego zobowiązania.