Pożyczka bez meldunku – gdzie taką uzyskam?

Obowiązek meldunkowy jest od kilku lat tematem dyskusji społecznych i politycznych. Od tego czasu debatuje się na temat jego zasadności i podejmuje się próby zmierzające do jego zlikwidowania. Niestety, nie udało się tego dokonać i tym razem – w 2018 roku obowiązek meldunkowy wciąż istnieje. Co dzieje się z osobami, które takiego meldunku nie posiadają, choć nie są bezdomne? I czy w takim przypadku mogą one uzyskać pożyczkę lub kredyt?

Brak meldunku bez konsekwencji

Zniesienie obowiązku meldunku jest dla niektórych obywateli pozbawieniem ich możliwości swobodnego przemieszczania. Jeśli zaś chodzi o punkt widzenia państwa, zniesienie tego przyczyniłoby się do utraty kontroli – niekoniecznie nad obywatelami, ale kontroli administracyjnej.

Lista zameldowanych mieszkańców ma duże znaczenie w przypadku planowania budżetu i inwestycji samorządów terytorialnych, takich jak tworzenie odpowiedniej liczby przedszkoli, żłobków, szkół i przychodni. Ponadto, na podstawie liczby osób zameldowanych na terenie jednostki samorządowej, ustalana jest liczba radnych, budżet oraz system głosowania.

Dlatego też obowiązek dokonania meldunku obowiązuje wszystkie te osoby, które w jednym miejscu zamieszkania spędzają przynajmniej 3 miesiące. Dopuszczalne jest również złożenie meldunku przez Internet, choć taka usługa dostępna jest tylko dla osób, które posiadają podpis elektroniczny lub dysponują darmowym profilem zaufanym. Za niedokonanie meldunku nie grożą żadne konsekwencje, inaczej niż ma to miejsce w przypadku wielu innych państw europejskich.

Meldunek zmniejsza ryzyko instytucji pożyczającej

Posiadanie adresu zameldowania jest w przypadku firm pożyczkowych i innych instytucji pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed brakiem spłaty zobowiązania i możliwości egzekucji. Brak meldunku oznacza przede wszystkim nieuchwytność pożyczkobiorcy – monity i zawiadomienia zwykle wysyłane są na adres zamieszkania dłużnika, ale już w przypadku postępowania sądowego, a później egzekucyjnego, konieczna może być długotrwała i żmudna procedura ustalenia miejsca rzeczywistego zamieszkania dłużnika, związanego z meldunkiem. Dlatego też większość kredytodawców i część pożyczkodawców wzbrania się przed udzieleniem finansowania osobie, która meldunku nie posiada.

Dane adresowe znikają z dowodów osobistych

Pożyczkodawca wymaga od wnioskujących o pożyczkę online, by podali wszystkie dane spisane z dowodu osobistego. Problem polega na tym, że od 1 marca 2015 roku – czyli od czasu, w którym obowiązywać zaczęły nowe wzory dowodów osobistych – informacje adresowe nie znajdują się na tym dokumencie. W związku z tym, w tak zwanych „nowych dowodach” znajdują się tylko następujące informacje:

Co w takim wypadku ma zrobić osoba, która posługuje się nowym wzorem dowodu, a przy tym nie posiada adresu zameldowania? Jeśli zaciągnięcie pożyczki bez meldunku jest dopuszczalne przez instytucję pożyczkową, należy wpisać po prostu adres zamieszkania, który w tym przypadku będzie stanowił również adres wskazany do korespondencji.

Co ciekawe, możliwość zaciągnięcia zobowiązania bądź skorzystania z innych produktów finansowych możliwa jest również w przypadku niektórych banków, choć będzie to sytuacja raczej rzadka. Tym bardziej że ułatwione jest to w przypadku osób posługujących się nowym wzorem, które nie mają adresu na dokumencie tożsamości – banki do wzięcia zwykłego kredytu konsumenckiego nie wymagają przedstawienia zaświadczenia o miejscu zameldowania. Czasami, w przypadku bardziej gorliwych instytucji, adres zamieszkania (niekoniecznie zameldowania) może wymagać potwierdzenia za pomocą usługi przypisanej do konkretnego miejsca i konkretnego nazwiska, np. rachunku za prąd lub inne media.

Gdzie można uzyskać pożyczkę bez meldunku?

Dotarcie do informacji o pożyczce bez meldunku w tradycyjnej sekcji FAQ nie jest łatwym zadaniem – w skali całej Polski niewiele osób nie posiada meldunku, więc i nie jest to palące kwestia wymagająca wyjaśnienia. Ponadto, ciągle jeszcze panuje przekonanie, że meldunek blokuje niemalże wszystkie możliwości – a tak nie jest, chociażby w przypadku, gdy chcemy zawrzeć umowę na świadczenie usług. Co więcej, czasami wytyczne odnośnie do warunków, które należy spełnić, jeśli chce się uzyskać finansowanie, nie wskazują jasno na to, że meldunek trzeba posiadać, choć może być to tak interpretowane. Tym sposobem, możemy spotkać się z wymogiem dotyczącym „stałego zamieszkania na terenie Polski”, nie zaś „zameldowania na terenie Polski” – jest to bardzo dwuznaczne.

Wzięcie pożyczki bez meldunku nie jest jednak tak trudne, jakby się to mogło wydawać. Ważne jest także to, że brak meldunku nie skutkuje żadnymi reperkusjami, dodatkowymi warunkami do spełnienia lub gorszymi warunkami pożyczkowy. Najlepiej jest po prostu przeczytać dokładnie umowę pożyczki przed wysłaniem wniosku, w którym użycie określeń „adres zamieszkania” i „adres zameldowania” nie jest używane arbitralnie. Firmy, które umożliwiają pożyczkę bez meldunku to m.in. Vivus i Zaplo.