Pożyczka bez formalności – jak to możliwe?

Chwilówka bez formalności jest właściwie standardem, a pożyczkodawcy, którzy wymagają zaświadczeń, mogą nie cieszyć się dużą popularnością, nawet jeśli są skłonni zaproponować bardzo korzystne warunki. Pożyczki internetowe kojarzą się bowiem z jednym: szybkością działania, prostym wnioskiem pożyczkowym i gotówką na koncie niekiedy już w 15 minut. W jaki sposób możliwe jest więc to, by w sposób bezpieczny otrzymać pożyczkę, nie narażając się przy tym na nierzetelnego pożyczkodawcę i dość bolesne konsekwencje niespłacenia pożyczki?

Formalności po stronie pożyczkodawcy

Nieograniczony dostęp do pieniędzy być może sprawdziłby się, ale tylko na krótką metę, a przynajmniej do czasu, w którym trzeba byłoby oddać wszystkie pożyczone pieniądze. Odpowiedzialne pożyczanie nie pozwala na to, by pożyczyć pieniądze bez wcześniejszego „poznania” wnioskującego. Zresztą, taki obowiązek nakłada na pożyczkodawców ustawa o kredycie konsumenckim. Mówi ona, iż pieniądze mogą zostać pożyczone tylko po wcześniejszym zbadaniu zdolności kredytowej osoby wnioskującej. W gestii firmy pożyczkowej leży jednak to, na jakiej podstawie tę zdolność oceni. Może to być:

Nie zawsze metodologia będzie taka sama – często nie jest sprawdzany BIK lub weryfikowany jest tylko jeden z kilku rejestrów BIG (najczęściej będzie to KRD). Tak czy inaczej, ta część formalności pożyczkowych leży wyłącznie po stronie pożyczkodawcy.

Niekiedy firmy pożyczkowe weryfikują również status zatrudnienia wnioskującego, potwierdzając wpisane we wniosku dane bezpośrednio u pracodawcy. Nie każda firma to zrobi – jeśli nie praktykuje takiej formy weryfikacji, pożyczkobiorca w żadnym wypadku nie będzie musiał przedstawiać zaświadczenia z zakładu pracy. Pożyczkodawca sprawdzi również zgodność i prawdziwość danych z numerem dowodu osobistego – w niektórych firmach weryfikacja dokumentu przebiega automatycznie, w niektórych ręcznie sprawdzają to pracownicy firmy. Zostanie wysłane również zapytanie do bazy PESEL w celu ustalenia, czy nie jest on zastrzeżony.

Jakie formalności musi spełnić pożyczkobiorca?

Formalności leżących po stronie pożyczkobiorcy jest tak naprawdę niewiele i ograniczają się one do strony czysto technicznej. Pierwszym z nich jest oczywiście zarejestrowanie się w witrynie internetowej pożyczkodawcy i utworzenie własnego konta klienta, które umożliwi późniejsze zarządzanie pożyczkami. Jest to warunek konieczny, by móc wysłać wniosek pożyczkowy.

Każdy pożyczkobiorca musi również zweryfikować swoją tożsamość. Obecnie w użyciu są dwa podstawowe sposoby:

Ostatnią z formalności, które obowiązują pożyczkobiorcę, jest podpisanie umowy – najczęściej elektronicznie. W niektórych markach pożyczkowych (np. Ratkomat) możliwe jest również podpisanie tego dokumentu osobiście, w formie papierowej.

W rzadkich i bardzo sporadycznych przypadkach pożyczkobiorca może zostać poproszony o przesłanie dokumentu potwierdzającego dochody (np. w Filarum) lub skanu dowodu osobistego (w Aasa i we wszystkich należących do niej markach). Nie jest to jednak procedura standardowa i ma miejsce tylko wtedy, gdy pożyczkodawca nabierze podejrzeń co do tożsamości wnioskującego lub prawdziwości zawartych we wniosku informacji.

Pożyczki na raty bez formalności?

W przypadku chwilówki pożyczkodawca nie musi mieć tak dogłębnego wglądu w sytuację finansową pożyczającego. Zobowiązanie jest bardzo krótkoterminowe, udzielone w takiej kwocie, na jaką możemy sobie pozwolić i jaka uprawdopodobnia terminową spłatę. Pamiętajmy przy tym, że dostępność wysokich kwot chwilówek (np. 7500 złotych w Vivus czy 10 000 złotych w Kuki) nie oznacza, że taką właśnie pożyczkę dostaniemy, jeśli tylko złożymy wniosek. Rzetelny pożyczkodawca pożyczy nam mniej, jeśli uzna, że wyższa kwota przekracza nasze możliwości finansowe. Nie ma wtedy konieczności tego, by dochody były regularne (bo przecież pożyczkę spłaca się tylko raz), a zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Inaczej będzie w przypadku pożyczek ratalnych. Spłata takiego zobowiązania będzie towarzyszyć pożyczkobiorcy nawet przez kilka lat. Musi więc potwierdzić to, że za rok lub dwa lata również będzie miał realną możliwość spłaty. Nawet jednak w takim przypadku nie jest praktykowane dostarczanie zaświadczeń czy innych dokumentów. Większe jest jednak prawdopodobieństwo tego, że firma pożyczkowa skontaktuje się z pracodawcą lub preferowanym systemem potwierdzenia zdolności kredytowej w tej firmie będzie szybka weryfikacja za pomocą aplikacji Instantor lub Kontomatik. Także i tym razem wszystkie związane z tym formalności spadają na pożyczkodawcę.

Kłamstwo ma krótkie nogi

Większość udzielanych pożyczek to tzw. pożyczki na oświadczenie, w których pożyczkodawca bazuje przede wszystkim na informacjach dochodowych, które pożyczkobiorca podał we wniosku. Nie oznacza to jednak, że można wpisać w nich cokolwiek. Jak wynika z powyższego tekstu – te informacje w każdej chwili mogą zostać zweryfikowane. Pożyczka bez formalności nie oznacza bowiem, że tych formalności nie ma. Jest to jedynie ułatwienie pożyczkobiorcy życia i zdjęcie z niego obowiązków formalnych, które w zamian za to wykonuje firma pożyczkowa.