Poręczenie pożyczki – co należy wiedzieć?

Poręczenie pożyczki może budzić pewne obawy. Zwłaszcza w przypadku osoby, która postanawia zostać czyimś gwarantem. Poręczenie pożyczki jest bowiem związane z pewną odpowiedzialnością. Jeżeli prawowity pożyczkodawca przestanie spłacać raty swojego zobowiązania, obowiązek ten spadnie na żyranta.

Możliwość poręczenia pożyczki pojawiła się na rynku usług pozabankowych stosunkowo niedawno. Większość podmiotów działających w tym sektorze kładła nacisk na umożliwienie pożyczenia pieniędzy wyłącznie na ważny dowód osobisty. Aktualnie tylko nieliczne firmy pożyczkowe decydują się na wprowadzenie do swojej oferty pożyczki z żyrantem. Przykładem jest pożyczkodawca Rapida Money. Po takie rozwiązanie najczęściej sięgają osoby, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej lub też potrzebują większej gotówki.

Na czym polega poręczenie pożyczki?

Pożyczkobiorca, który zdecyduje się skorzystać z usług firmy pożyczkowej udzielającej pożyczek z poręczeniem, może sięgnąć po jedno z dwóch dostępnych rozwiązań. Żyrantem może zostać podmiot oferowany przez pożyczkodawcę lub też to klient samodzielnie musi znaleźć osobę, która zgodzi się wystąpić w tej roli. Pierwsze rozwiązanie związane jest z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Pożyczkodawca musi bowiem poświęcić czas na znalezienie podmiotu, który zgodzi się na poręczenie pożyczki. Drugie wyjście jest dla pożyczkobiorcy korzystniejsze, jednak wiąże się z koniecznością znalezienia kogoś, kto zgodzi się dzielić odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie. Nie zawsze może być to takie łatwe.

Rzadko kto bez obaw zdecyduje się na poręczenie pożyczki. Jak już zostało wspomniane, w przypadku braku terminowej spłaty zobowiązania obowiązek ten spada na żyranta. Pożyczkodawca ma bowiem prawo zażądać od gwaranta uiszczenia zaległych rat pożyczki. W przypadku gdy poręczyciel nie ureguluje zaległego zobowiązania, musi liczyć się z możliwością wszczęcia postępowania windykacyjnego, a w konsekwencji nawet spodziewać się wizyty komornika.

Jaka odpowiedzialność ciąży na poręczycielu?

Należy zaznaczyć, iż nie zawsze żyrant jest zobowiązany do uregulowania wszystkich zaległych rat zobowiązania, za które poręczył. Jest to ściśle uzależnione od zapisów umowy poręczenia. W niektórych przypadkach może okazać się, że gwarant odpowiada jedynie za jakąś część długu (np. połowę) lub też wyłącznie za jakiś okres.

Jeżeli już jesteśmy zdecydowani na poręczenie komuś pożyczki, dokładnie zapoznajmy się z warunkami zawartymi w umowie. Gdy jest to możliwe, zatroszczmy się, aby znalazły się w niej adnotacje dotyczące naszej odpowiedzialności za poręczenie pożyczki – oczywiście korzystne dla nas.

Warto także zaznaczyć, iż w niektórych przypadkach możliwe jest unieważnienie poręczenia pożyczki. Regulują to przepisy Kodeksu Cywilnego. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule „Unieważnienie poręczenia pożyczki – czy to możliwe?”.

W jaki sposób poręczyciel może zabezpieczyć swoje interesy?

W niektórych przypadkach warunki dotyczące podżyrowania pożyczki mogą być ustalone z pożyczkodawcą. Jeżeli jednak firma pożyczkowa przedstawi nam gotowy dokument, możemy starać się negocjować oraz wyrazić chęć wprowadzenia pewnych zmian. Czy można coś zrobić, aby ograniczyć naszą odpowiedzialność jako poręczyciela w przypadku, gdy pożyczkobiorca przestanie regularnie spłacać raty?

Każdy żyrant może negocjować z pożyczkodawcą kwotę, za którą odpowiada. Może okazać się, iż będziemy odpowiadali wyłącznie za połowę zobowiązania lub kwotę w wysokości pożyczonego kapitału. Dzięki temu gwarant zabezpieczy się przed koniecznością spłacania prowizji oraz odsetek. Warto zdecydować się na negocjacje, aby nie musieć w razie niepowodzenia pożyczkobiorcy spłacać całej wartości długu.

Poręczyciel może również starać się o sprecyzowanie okresu, podczas którego będzie obowiązywało jego poręczenie. Odpowiedzialność żyranta może bowiem ograniczać się jedynie do pewnego czasu. W przypadku gdy pożyczkobiorca przestanie spłacać pożyczkę po określonym w umowie terminie poręczenia, żyrant może spać spokojnie. Cała odpowiedzialność za nieterminowość spadnie bowiem na klienta, który zaciągnął pożyczkę.

Kolejnym elementem zabezpieczającym może być możliwość ustalenia kolejności działań egzekucyjnych. W umowie poręczenia można zawrzeć zapis, według którego pożyczkodawca musi wykorzystać wszystkie możliwe ścieżki wyegzekwowania długu od prawowitego dłużnika, zanim zwróci się do żyranta z nakazem spłaty zobowiązania.

Ważną częścią umowy poręczenia jest także system informowania. Pożyczkodawca powinien bowiem natychmiast powiadomić żyranta o tym, że pożyczka przestała być regularnie spłacana. Dzięki temu poręczyciel może odpowiednio i szybko zareagować, zmniejszając wysokość odsetek naliczanych za opóźnienie.

Podsumowanie

Poręczenie komuś pożyczki rodzi współodpowiedzialność za dane zobowiązanie. Żyrant powinien więc liczyć się z tym, iż w razie kłopotów pożyczkobiorcy, będzie musiał w jakiś sposób pomóc w spłacie zadłużenia. Jeżeli jednak gwarant może zadbać o swoje interesy, powinien się o to postarać, wymuszając na pożyczkodawcy zawarcia w umowie poręczenia odpowiednich zapisów.