Jak są oprocentowane chwilówki?

Szybkie pożyczki pozabankowe mają opinie bardzo kosztownych. Często mówi się, że ceną za szybką decyzję, minimalną ilość formalności oraz elastyczne podejście do mniej wiarygodnych klientów są właśnie wysokie opłaty okołopożyczkowe. Czy taka teoria ma odzwierciedlenie w praktyce? Ile rzeczywiście kosztuje popularna chwilówka?

Jeszcze kilka lat temu na polskim rynku pożyczek pozabankowych panowało istne Eldorado. Brak stosownych przepisów prawnych, regulujących maksymalne koszty pożyczenia pieniędzy sprawił, że pożyczkodawcy samodzielnie ustalali ich wysokość. Podobnie jak wysokość opłat windykacyjnych oraz prowizji za przedłużenie terminu spłaty. Nierzadko okazywało się, że miesięczny koszt windykacji przewyższał kwotę samej pożyczki. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie w marcu 2016 roku po wprowadzeniu nowelizacji ustawy antylichwiarskiej.

Ustawa antylichwiarska a koszty okołopożyczkowe

W lipcu 2015 roku Sejm RP przyjął nowelizację ustawy antylichwiarskiej. Jej najważniejsze zapisy weszły w życie 11 marca 2016. Zgodnie z nimi, maksymalne pozaodsetkowe koszty zaciągnięcia pożyczki nie mogą być wyższe niż 25% kwoty pożyczki plus 30% tej kwoty w skali roku. Wysokość odsetek pozostała bez zmian i wynosi 4-krotność stopy lombardowej NBP, czyli 10 proc. w skali roku. Pełne zestawienie kosztów mikropożyczek jest dostępne w naszej porównywarce chwilówek. 

W praktyce oznacza to, że za pożyczkę w wysokości:Napis z oprocentowaniem - trzydzieści procent
• 500 zł na 30 dni nie zapłacisz więcej niż 141,44 zł;
• 500 zł na 60 dni nie zapłacisz więcej niż 174,32 zł;
• 800 zł na 30 dni nie zapłacisz więcej niż 226,3 zł;
• 800 zł na 60 dni nie zapłacisz więcej niż 252,6 zł;
• 1000 zł na 30 dni nie zapłacisz więcej niż 282,88 zł;.
• 1000 zł na 60 dni nie zapłacisz więcej niż 315,75 zł;
• 2000 zł na 30 dni nie zapłacisz więcej niż 565,76 zł;
• 2000 zł na 60 dni nie zapłacisz więcej niż 697,26 zł.

Co ważne, w pozaodsetkowe koszty zaciągnięcia chwilówki zawierają wliczają się wszystkie opłaty – prowizja, opłata przygotowawcza czy ewentualne ubezpieczenie. Jeśli pożyczkodawca przekroczy określone prawem limity kosztów, pożyczkobiorca będzie miał prawo do zwrotu długu bez odsetek. Zawyżanie kosztów może być zatem dla pożyczkodawców bolesne w skutkach, a co za tym idzie zupełnie nieopłacalne.

Warto wspomnieć także, że lwią część kosztów okołopożyczkowych stanowią nie odsetki, ale prowizja. Samo oprocentowanie jest stosunkowo niskie i wynosi zaledwie 10 proc. w skali roku. W przypadku pożyczki w kwocie 500 zł, zaciągniętej na 30 dni wyniosą one jedynie 4,20 zł.

Zgodnie z nową ustawą antylichwiarską, firmy pożyczkowe powinny spełniać dodatkowe wymogi, takie jak posiadanie przynajmniej 200 000 zł kapitału własnego. Ich działalność musi być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w formie spółki akcyjnej. Zmianę części przepisów możesz sprawdzić na stronie sejmu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001357.

Co z pozostałymi opłatami?

Przed wprowadzeniem w życie nowego prawa, niemal każda firma pożyczkowa oferowała klientom możliwość przedłużenia terminu spłaty. W zależności od długości przedłużenia prowizja za taką operację wynosiła od 20 do 40 procent kwoty pożyczki. Przedłużenie terminu spłaty stanowiło więc jedno z najważniejszych źródeł zysku pożyczkodawców. Obecnie, w związku z maksymalnymi limitami kosztów, stało się ono zupełnie nieopłacalne. Opłata za przedłużenie musiałaby bowiem „zmieścić się” w limicie kosztów. A to oznacza konieczność obniżenia prowizji, co dla firm pożyczkowych byłoby wyjątkowo nieopłacalne. Sprytni pożyczkodawcy znaleźli jednak sposób na ominięcie kłopotliwych zapisów. Zamiast przedłużenia terminu spłaty oferują swoim klientom pożyczkę refinansującą, czyli pożyczkę na spłatę aktualnego zobowiązania.

Refinansowania udziela zazwyczaj zaprzyjaźniona firma pożyczkowa. Warunkiem zaciągnięcia pożyczki refinansującej jest uprzednia wpłata prowizji. Niestety, stosunkowo wysokiej. Koszty refinansowania są porównywalne z kosztami przedłużenia terminu spłaty. Mogą więc wynosić od 20 aż do 40 procent kwoty pożyczki.

Ważne RRSO

Wartością, która pomoże Ci określić całkowity koszt pożyczenia pieniędzy jest RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki. To właśnie RRSO najlepiej zobrazuje, ile w praktyce zapłacisz za pożyczone pieniądze. Wartość ta zawiera w sobie koszt odsetek, prowizji, opłaty przygotowawczej, ewentualnego ubezpieczenia oraz wszystkich innych opłat okołopożyczkowych. Im niższe RRSO, tym tańsza pożyczka.

Chwilówki za darmo

Nie wszyscy wiedzą, że wiele firm pożyczkowych oferuje chwilówki, których RRSO wynosi 0%. Niemożliwe? A jednak. Takie produkty są skierowane wyłącznie do nowych klientów, którzy nigdy wcześniej nie pożyczali pieniędzy w danej firmie. Sięgając po darmową pożyczkę nie zapłacisz prowizji, odsetek ani jakichkolwiek innych opłat okołopożyczkowych. Jeśli kwota zobowiązania wyniesie 1000 zł, dokładnie tyle samo będziesz zobowiązany zwrócić pożyczkodawcy. Jedynym warunkiem braku opłat jest terminowa spłata zobowiązania. Jeśli spóźnisz się ze zwrotem pieniędzy, pożyczkodawca będzie miał prawo anulować promocyjne warunki chwilówki i obciążyć Cię standardowymi opłatami. Opóźnienia w spłacie mogą skutkować także naliczeniem odsetek za opóźnienie w wysokości 14 procent w skali roku. Jeśli zależy Ci na tym, aby wyeliminować jakiekolwiek koszty, upewnij się, że zdołasz spłacić pożyczkę w terminie.

Kalkulatory pożyczkowe

Większość firm pożyczkowych zamieściło na swoich stronach kalkulatory pożyczkowe, które umożliwiają samodzielne skalkulowanie kosztów pożyczenia pieniędzy. Aby obliczyć, ile zapłacisz za chwilówkę, określ preferowaną kwotę oraz termin spłaty. Korzystając z kalkulatora, precyzyjnie obliczysz wysokość kosztów okołopożyczkowych, rozbijając kwotę na poszczególne elementy, takie jak odsetki czy prowizja.
Niektóre automatycznie wyliczają również wartość RRSO.

Porównanie chwilówek

Jeśli chcesz przeanalizować koszty wielu pożyczek, skorzystaj z porównania chwilówek. Dzięki nim znajdziesz najbardziej korzystną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb oraz możliwości finansowych. Bez konieczności kalkulowania kosztów na stronach internetowych poszczególnych pożyczkodawców.

Koszty związane z nieterminową spłatą

Młotek sędziowski na klawiaturze
Przed wprowadzeniem w życie zapisów ustawy antylichiarskiej pożyczkodawcy samodzielnie ustalali koszty monitów – telefonicznych, SMS-owych, e-mailowych oraz listownych ponagleń. Ich miesięczny koszt nierzadko przewyższał samą kwotę pożyczki. Obecnie, z uwagi na limity kosztów, określone przez ustawę antylichwiarską pożyczkodawcy nie pobierają opłat za monity.

Jedynym kosztem, związanym z nieterminową spłatą są odsetki za opóźnienie w wysokości 14 procent w skali roku. Pamiętaj jednak, że jeśli pomimo działań pożyczkodawcy nie zwrócisz pożyczonych pieniędzy, sprawa może trafić do zewnętrznej firmy windykacyjnej, na drogą postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. A to oznacza dla pożyczkobiorcy dodatkowe koszty.