Odstąpienie od umowy chwilówki, czyli co zrobić, jeśli zmieniłeś zdanie

Sięgnąłeś po szybką pożyczkę, a kilka dni później znalazłeś lepszą, tańszą ofertę? Dzięki dodatkowemu zastrzykowi gotówki możesz sfinansować nieplanowane wydatki z własnych środków? Nie wszyscy wiedzą, że zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem istnieje możliwość odstąpienia od umowy pożyczkowej, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Sprawdźmy, na jakich zasadach można odstąpić od umowy i jak tego dokonać.

Szybka pożyczka pozabankowa jest rodzajem kredytu konsumenckiego. Zasady udzielania i spłaty takich produktów finansowych reguluje więc Ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z Art. 53. konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

W praktyce oznacza to, że jeśli od momentu podpisania umowy nie minęło więcej niż 14 dni, możesz zmienić swoją decyzję i zrezygnować z zaciągniętej pożyczki. Jeśli zawarłeś umowę wcześniej niż 14 dni temu, odstąpienie nie będzie możliwe.

Teoria a praktyka

Czy najwięksi pożyczkodawcy respektują zapisy ustawy o kredycie konsumenckim? Czy działają zgodnie z prawem, umożliwiając swoim klientom rezygnację z zaciągniętej pożyczki? Aby to sprawdzić, przeanalizowaliśmy zapisy umów pożyczkowych w kilku firmach. Pod lupę wzięliśmy Vivusa, Wongę oraz Via SMS – należących do grona liderów rynku pożyczek pozabankowych.

Odstąpienie od umowy pożyczkowej w firmie Vivus

Jako działający zgodnie z prawem pożyczkodawca, Vivus umożliwia swoim klientom odstąpienie od umowy pożyczkowej. Takie stanowisko pożyczkodawcy potwierdzają zapisy umowy: Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest jej wygaśnięcie.

Odstąpienie od umowy pożyczkowej w firmie Wonga

Podobnie do kwestii odstąpienia od umowy podchodzi Wonga. W umowie pożyczkowej możemy przeczytać: Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy Ramowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jak również od kolejnych Wypłat dokonanych na jej podstawie w ciągu 14 dni od Dnia Wypłaty.

Odstąpienie od umowy pożyczkowej w serwisie Via SMS

Także Via SMS również umożliwia klientom odstąpienie od umowy pożyczkowej: Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy lub od poszczególnych Pożyczek, w terminie 14 dni od daty ich zawarcia składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres Pożyczkodawcy wskazany w niniejszej Umowie.

Koszty odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy pożyczkowej nie wiąże się z koniecznością pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych. Jedyną opłatą, jaką będziesz zobowiązany uregulować są odsetki w wysokości proporcjonalnej do okresu korzystania z kapitału. Zgodnie z artykułem 54 ustawy, konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

Jak odstąpić od umowy pożyczkowej?

Jeśli chcesz odstąpić od umowy pożyczkowej, wypełnij i wyślij pożyczkodawcy formularz odstąpienia od umowy. Dokument ten jest zazwyczaj jednym z załączników do umowy. Twoja umowa nie zawiera takiego załącznika? Z powodzeniem możesz napisać tekst odręcznie lub wydrukować formularz na podstawie znalezionego w internecie wzoru. Co ważne – musi się na nim znaleźć adres i nazwa pożyczkodawcy oraz Twój odręczny podpis. Jedynie wtedy dokument zachowa swoją ważność.

Sposób dostarczenia dokumentu zależy od konkretnego pożyczkodawcy. Vivus i Wonga pozwalają na przesłanie formularza pocztą tradycyjną lub e-mailową. W przypadku ViaSMS odstąpienie jest możliwe na podstawie formularza przesłanego listownie. Co istotne, za datę złożenia formularza (i co za tym idzie odstąpienia od umowy) uważa się datę stempla pocztowego, a nie faktyczny moment otrzymania dokumentu przez pożyczkodawcę.

Aby zachować pełne bezpieczeństwo i pewność, że dokument dotarł do pożyczkodawcy, prześlij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W przypadku jakichkolwiek niejasności z powodzeniem udowodnisz, że należycie wywiązałeś się ze swoich obowiązków.

30 dni na zwrot środków

Pożyczone pieniądze wraz z odsetkami naliczonymi proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału należy zwrócić pożyczkodawcy. Będziesz miał na to maksymalnie 30 dni. Co, jeśli nie zwrócisz pieniędzy w ciągu tego czasu? Jeśli w czasie 30 dni nie oddasz pożyczkodawcy pożyczonej kwoty powiększonej o odsetki, wniosek o odstąpienie od umowy będzie traktowany jako nieważny.

W zależności od tego, w jakim czasie od odstąpienia wykonasz przelew, wysokość odsetek będzie odmienna. Zanim wykonasz przelew na konto pożyczkodawcy, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Konsultant pomoże Ci precyzyjnie wyliczyć potrzebną do spłaty kwotę. A to pozwoli uniknąć zaległości w spłacie i związanych z tym wyjątkowo nieprzyjemnych konsekwencji.

Darmowy sposób na przedłużenie terminu spłaty?

Co ciekawe, niektórzy pożyczkobiorcy wykorzystują możliwość odstąpienia od umowy pożyczkowej, aby niskim kosztem przedłużyć termin spłaty pożyczki. Jak to możliwe? Jeśli odstąpisz od umowy pożyczkowej dokładnie 14 dni po jej zaciągnięciu, będziesz mógł korzystać z kapitału jeszcze przez 30 dni. A to oznacza, że na spłatę pożyczki będziesz miał tak naprawdę aż 44 dni.

Obowiązki pożyczkodawcy

Warto wspomnieć także, że nie tylko pożyczkobiorca posiada obowiązki, wynikające z odstąpienia od umowy pożyczkowej. Powinnością pożyczkodawcy jest zwrot pożyczkobiorcy wszelkich kosztów związanych z udzieleniem pożyczki (np. część kosztów ubezpieczenia). Wyjątkiem jest opłata przygotowawcza oraz ewentualne koszty poniesione przez pożyczkodawcę, takie jak np. opłata notarialna czy opłata związana z ustanowieniem zabezpieczenia.

Co, jeśli pożyczkodawca nie pozwala na odstąpienie od umowy pożyczkowej?

Nie da się ukryć, że na rynku wciąż istnieje sporo firm, których uczciwość i etyka pozostawiają wiele do życzenia. Jeśli „Twój” pożyczkodawca nie pozwala na odstąpienie od umowy pożyczkowej, możesz być pewien, że nie działa zgodnie z prawem, a jego wiarygodność jest bardzo wątpliwa.

Wszystkie zapisy umowy, które w inny sposób kształtują uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki nie mogą być stosowane. Najwłaściwszym wyjściem z takiej sytuacji będzie więc rezygnacja z usług nieuczciwego przedsiębiorcy i zgłoszenie zaistniałej sytuacji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.