Odrzucony wniosek o pożyczkę. Jakie są najczęstsze przyczyny?

Negatywna decyzja pożyczkowa dla niektórych może być sporym zaskoczeniem. To sytuacja, która – wbrew obiegowej opinii – zdarza się nierzadko nawet w przypadku chwilówki pozabankowej. Nie zawsze jednak poznamy powód nieudzielenia pożyczki, gdyż nie we wszystkich wypadkach jest to wymagane prawnie. Sama odmowa, bez żadnych wyjaśnień, może natomiast spowodować dezorientację i zaniechanie starania się o pożyczkę w innej firmie. Nie jest to działanie rozsądne, bo przyczyny odmówienia finansowania nie są nieograniczone. Przeciwnie – jest ich tylko kilka, a większość z nich można łatwo wyeliminować.

Wiek pożyczkobiorcy ma znaczenie

Osoby ubiegające się o kredyt w banku muszą mieć ukończone 18 lat, gdyż wraz z pełnoletnością nabywają oni pełną zdolność do czynności prawnych i mogą bez ograniczeń zawierać umowy, nawet jeśli dotyczą one wysokich kwot. Pożyczkodawcy pozabankowi mogą jednak stosować inne kryteria pożyczkowe i w dowolny sposób wyznaczyć preferowany wiek swoich klientów. Oczywiście w granicach rozsądku, bo młodzi ludzie są dość liczną grupą pożyczkobiorców.

Na ogół minimalny wiek pożyczkobiorców to 21 lat. Takie kryterium możemy spotkać między innymi w ExtraPortfel, LendOn, SMART Pożyczka, Zaplo, Efino. Tylko w kilku firmach dozwolone jest udzielenie pożyczki osobom, które dopiero ukończyły 18 lat:

W podobny sposób ustalana jest górna granica wieku. Zwykle będzie to 70-75 lat, czasami 80, a w bardzo ograniczonym zakresie nie ustala się górnej granicy wieku. Warto więc poświęcić trochę czasu na to, by sprawdzić jakie warunki musi spełnić pożyczkobiorca. Tak prozaiczna przyczyna odmowy nie musi sprawić, by rezygnować z chwilówki. Pożyczki bez ograniczeń wiekowych mogą być równie korzystne.

Bez dochodów nie pożyczymy

Tryb przyznawania pożyczki w firmie pozabankowej jest uproszczony, a wymagania dużo mniejsze niż w banku. Uczciwy i odpowiedzialny pożyczkodawca nie pożyczy jednak osobie, która nie tylko nie pracuje, ale i nie ma żadnych dochodów. Pożyczki dla bezrobotnych są dostępne, ale trzeba pamiętać o tym, że konieczne jest otrzymywanie innego rodzaju dochodu: zasiłku socjalnego, świadczenia 500+ lub alimentów. Nie należy wtedy liczyć na wysoką kwotę dochodów, ale pożyczkę można otrzymać.

Niespłacona pożyczka przekreśla szansę na kolejną

Niespłacenie choć jednej pożyczki w terminie u jednego pożyczkodawcy praktycznie eliminuje możliwość zaciągnięcia kolejnej. Im więcej czasu po terminie płatności zajęła spłata zobowiązania, tym mniejsza szansa na to, że uda się otrzymać kolejne. Należy również pamiętać o tym, że większość pożyczkodawców udzieli pożyczki tylko wtedy, gdy nie będziemy mieli żadnych aktywnych pożyczek w momencie wnioskowania. Te reguła w szczególności odnosi się do chwilówek. W przypadku pożyczek na raty zasady są nieco poluzowane i u niektórych pożyczkodawców (np. Aasa) można wnioskować o drugą pożyczkę pod warunkiem terminowej spłaty kilku pierwszych rat bieżącej.

Pożyczkodawcy cenią solidnych klientów

Osoby wnioskujące o pożyczkę zostaną skrupulatnie sprawdzeni w ogólnopolskich bazach kredytowych i dotyczących zadłużenia. Może to być jeden lub kilka z następujących rejestrów: BIK, KRD, ERIF lub BIG Infomonitor. Często sprawdzane są jeszcze inne bazy, takie jak rejestr Związku Banków Polskich czy GetScore. Problemy ze spłatą innych pożyczek i kredytów są zdecydowanie najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia zobowiązania, choć nie zawsze tak będzie. Możemy znaleźć zarówno pożyczki bez BIK, jak i pożyczki bez KRD – większość pożyczkodawców przyłoży jednak dużą wagę do tych rejestrów, jeśli uzna, że dodatkowa pożyczka może pogorszyć sytuację finansową ich klientów.

Błędy proceduralne są równie częste

Formalności, które należy załatwić, są naprawdę niewielkie, ale mimo to zdarzają się pewne niewielkie błędy. Może to być:

Zbyt niska zdolność kredytowa i zbyt wysoka pożyczka

Choć na pożyczkę mogą liczyć osoby otrzymujące miesięczne dochody zawierające się w trzycyfrowej kwocie, to trzeba pamiętać o tym, że w takim wypadku wysokość pożyczki nie będzie duża. Wnioskowanie o sporą kwotę pożyczki przy małych zarobkach może skończyć się odmową udzielenia pożyczki lub zaproponowaniem przez pożyczkodawcę kwoty niższej, dopasowanej do zdolności kredytowej. Trzeba również uważać na zbyt krótki okres spłaty. Zarabiając niewiele, można starać się o wyższą kwotę pożyczki, gdy rozłoży się jej spłatę na więcej rat.

W banku trudniej o kredyt

Oprócz wewnętrznych kryteriów pożyczkodawców, takich jak wiek czy zaległości w BIK, zasady przyznawania pożyczek są jasne: nie otrzymać pożyczki mogą tylko te osoby, które znajdują się w naprawdę rozpaczliwej sytuacji finansowej, a kolejne zobowiązanie mogłoby ich doprowadzić do ruiny finansowej. Wszystko inne może rozwiązać wyborem innego pożyczkodawcy lub ponownym złożeniem wniosku, jeśli zdarzyła się niezamierzona pomyłka.

Banki patrzą natomiast na jeszcze inne sprawy: rodzaj zatrudnienia (pożądana jest umowa o pracę na czas nieokreślony), staż pracy czy posiadanie innych kredytów lub pożyczek. Końcowym problemem może być niewystarczająca zdolność kredytowa, którą wyznacza tak zwana rekomendacja T, która mówi, iż jedna rata kredytu nie powinna przekraczać 50% zarobków po odliczeniu wszystkich innych zobowiązań finansowych.