Odroczenie terminu spłaty rat – jak, gdzie, za ile?

Pożyczka ratalna ma zdecydowanie praktyczny wymiar pozwalający na właściwie pełną kontrolę nad wydatkami, spłatą rat i płynnością finansową. Kwota pożyczki jest dość wysoka, a stosownie mniejsza kwota przeznaczona na miesięczną spłatę raty może zostać wygospodarowana bez zakłóceń i większego wysiłku, jaki może mieć miejsce w przypadku internetowej chwilówki. Z tego powodu, odroczenie terminu spłaty rat nie jest zjawiskiem tak częstym, jak przedłużenie okresu spłaty chwilówki lub refinansowanie.

Nie oznacza to jednak, że odroczenie spłaty rat występuje tylko w bankach. Niektóre firmy pożyczkowe również zaoferowały tę najczęściej płatną usługę swoim klientom.

Czym są wakacje pożyczkowe?

Wakacje pożyczkowe to przejęte od instytucji bankowych rozwiązanie, które pozwala pożyczkobiorcom na odłożenie, czasem kilkurazowe, spłaty jednej lub kilku rat. Ma to duże znaczenie w momencie, w którym pożyczkobiorcę dotkną niespodziewane wydatki, których nie uwzględnił w swoim budżecie w momencie podpisywania umowy pożyczkowej. Brak spłaty chociażby jednej raty oznaczałby dla niego przede wszystkim dodatkowe koszty karne, ale także narażenie się na wypowiedzenie umowy ze strony firmy pożyczkowej, a w konsekwencji konieczność oddania całości pozostałego zobowiązania i narażenie się na długi.

Odroczenie spłaty rat to nie to samo co przedłużenie!

To bardzo ważna kwestia, która może być mylona. Odroczenie spłaty rat nie jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu spłaty. Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z wakacji pożyczkowych, całkowity okres spłaty pożyczki nie ulegnie zmianie. Taka usługa pozwala po prostu w jednym miesiącu nie płacić raty, a w kolejnym spłacić dwie. Nie jest to więc rozłożenie kosztów na dłuższy okres, a jedynie czasowe zwolnienie ze zobowiązania, które i tak będzie musiało być uregulowane w najbliższym terminie. To tylko chwila wytchnienia w momencie, gdy płynność finansowa pożyczkobiorcy została zakłócona.

W jaki sposób skorzystać z wakacji pożyczkowych?

Jak już wiadomo, nie wszystkie instytucje pożyczkowe taką możliwość dopuszczają. Jeżeli tak jest, najpewniej taki zapis znajdzie się w umowie, a w razie wątpliwości, tę kwestię powinien wyjaśnić pracownik firmy. Firmy, które dopuszczają taką możliwość informują o tym także w indywidualnym koncie klienta w serwisie internetowym, przez który można wnioskować o wakacje pożyczkowe. Zazwyczaj przybiera to kształt formularza do wypełnienia, uzupełnionego o koszty tej usługi. Nie trzeba wskazywać żadnych konkretny powodów, dla których chce się skorzystać z możliwości przesunięcia terminu spłaty raty i można mieć pewność, że firma pożyczkowa na pewno o taki powód nie zapyta. Wymagany jest jednak uprzedni kontakt z firmą, by ustalić wszystkie szczegóły i ewentualne płatności.

Wakacje od spłaty rat w Hapi Pożyczki

Szybka pożyczka ratalna w Hapi Pożyczki jest pożyczką naprawdę długoterminową jak na standardy instytucji pozabankowych. Pożyczając 15 tysięcy złotych (to kwota maksymalna), można liczyć nawet na 3-letni okres spłaty. Trudno jest więc w tak długiej perspektywie przewidzieć, czy nie zdarzy się coś, co może zakłócić harmonogram spłaty. Z tego powodu, Hapi Pożyczki dopuszcza możliwość przełożenia płatności raty na później nawet kilka razy w ciągu okresu finansowania.
Jakie są warunki skorzystania z wakacji od rat?