Nieuczciwy pożyczkodawca – gdzie szukać pomocy?

Wiele było już kampanii reklamowych dotyczących nieuczciwych pożyczkodawców. Niestety, setki osób nadal daje się oszukać firmom pożyczkowym. Klienci dopiero po czasie orientują się, co tak naprawdę się stało. Czują, że zostali sami ze swoimi kłopotami, a pożyczkodawcy prędzej czy później wyegzekwują zaległą należność i nadprogramowe koszty. Każde uchybienie ze strony firmy pozabankowych należy zgłaszać odpowiednim podmiotom. Komu? O tym dowiesz się z tego artykułu.

Dokładna analiza umowy pożyczki

Przed podpisaniem umowy pożyczki należy ją dokładnie przeanalizować. To ona w razie powstałych problemów stanowi główny punkt odniesienia. Niejednokrotnie jednak okazuje się, że klienci są narażeni na wysokie koszty, na które wyrazili zgodę, stawiając swój podpis pod umową pożyczkową. Jeżeli zawiera ona zapisy zgodne z prawdą, pożyczkobiorca nie ma żadnego, większego pola manewru. Klienci muszą zdać sobie sprawę z tego, że podpisanie jakiegokolwiek dokumentu powinno być w pełni świadome. Podpisanie go jest bowiem równoznaczne z akceptacją warunków przyznania pożyczki.

Umowy, w których można odnaleźć zapisy niezgodne z prawem, można zgłosić do Rzecznika Finansowego lub Federacji Konsumentów. O ile firma pożyczkowa po zgłoszeniu nieprawidłowości przez klienta nie będzie respektowała praw pożyczkobiorców.

Kwestia reklamacji chwilówek – jak wygląda w praktyce?

Kiedy tak właściwie klient ma możliwość reklamacji pożyczki? Na taki krok można się zdecydować, gdy okaże się, że:

Wszystkie kwestie sporne początkowo powinno wyjaśniać się z firmą pożyczkową, w której zaciągnięta została pożyczka. W niektórych przypadkach już na tym etapie można dojść do satysfakcjonującego porozumienia. Jeżeli wszelkie próby kontaktu z pożyczkodawcą są nieskuteczne, konieczne może okazać się zgłoszenie sprawy do wspomnianych powyżej – Rzecznika Finansowego lub Federacji Konsumenta.

Rola Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy pomaga w mediacjach z pożyczkodawcą. Zgodnie z obowiązującym prawem firma pożyczkowa musi nawiązać rozmowy z rzecznikiem. W celu złożenia reklamacji pożyczki w tej instytucji konieczne jest złożenie stosownego pisma. Można to zrobić osobiście lub wysłać listem poleconym. Rzecznik Finansowy ma 30 dni na ustosunkowanie się do naszej prośby. Klienci, którzy zdecydują się napisać do rzecznika, zazwyczaj uskarżają się na wysokie koszty pożyczki (m.in. ubezpieczenia), brak zwrotu części kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania czy też zatajanie przez pożyczkodawcę pewnych faktów o oferowanym przez niego produkcie finansowym.

Rola Federacji Konsumentów

Oszukani klienci podczas walki z nieuczciwymi pożyczkodawcami mogą również skorzystać z pomocy Federacji Konsumentów. W całej Polsce można znaleźć kilkunastu jej przedstawicieli, którzy działają na terytorium każdego województwa. Aby znaleźć takiego przedstawiciela, należy odwiedzić oficjalną stronę internetową Federacji Konsumentów oraz odnaleźć placówkę właściwą dla naszego miejsca zamieszkania. W ten sposób znajdziemy adres oraz numer telefonu placówki, do której możemy się zgłosić. Zanim udamy się na rozmowę, zgromadźmy wszystkie niezbędne dokumenty, które dotyczą zaciągniętej przez nas pożyczki. Głównym zadaniem Federacji Konsumentów jest pomoc prawna. Niemniej jednak w niektórych przypadkach przedstawiciel może nas reprezentować w rozmowach z firmą pożyczkową lub przed sądem, gdy dojdzie do procesu.

Dodatkowo do Federacji można zwrócić się o pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ten sposób rozwiązywane są jednak tylko najprostsze sprawy. Te bardziej skomplikowane zazwyczaj wymagają wizyty osobistej.

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje każdemu klientowi

Każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki. W tym jednak przypadku musi być spełniony pewny warunek – od dnia podpisania umowy nie może minąć więcej niż 14 dni. Zazwyczaj druk odstąpienia od umowy dołączony jest do dokumentów pożyczki. Można go również znaleźć na większości stron pożyczkodawców. Jeżeli nie, można skorzystać z gotowego szablonu, który znajdziemy w Internecie lub samodzielnie skonstruować tekst. Odstąpienie od umowy pożyczki w praktyce wcale nie jest trudne, o ile nie przekroczymy ustawowych dwóch tygodni.

Każdy klient, który został oszukany przez firmę pożyczkową, powinien wykorzystywać wszystkie dostępne drogi, aby móc dochodzić swoich praw. Niestety, niektórzy rezygnują z tego przywileju, co sprawia, że nieuczciwi pożyczkodawcy czują się całkowicie bezkarni. Klient wówczas zmuszony jest zapłacić za pożyczkę więcej, niż powinien, co kumuluje zyski dla firm pozabankowych. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z nierzetelnym pożyczkodawcą, skorzystajmy z usług Rzecznika Finansowego lub Federacji Konsumentów. Instytucje te powstały głównie po to, aby pomagać poszkodowanym pożyczkobiorcom dochodzić swoich praw, a także ostrzegać innych konsumentów przed nieuczciwymi praktykami konkretnych firm pożyczkowych.