Na czym polega windykacja długu?

Windykacja długu ma na celu odzyskanie należności od dłużnika, który uchyla się od regulowania swoich zobowiązań. W zależności od podjętych działań można wyróżnić windykację polubowną, sądową, a także komorniczą.

Windykacja polubowna – na czym polega?

Windykacja polubowna opiera się na prowadzeniu negocjacji na linii pożyczkodawca – pożyczkobiorca. Jej celem jest ustalenie ostatecznego, dogodnego terminu spłaty długu. W tym przypadku czynności windykacyjne może wykonywać zarówno wierzyciel, jak i profesjonalna firma windykacyjna. Bez względu jednak na podmiot proces ten zazwyczaj przebiega na tych samych zasadach, a mianowicie:

Powyższy schemat jest przykładowy, ponieważ każda firma czy to pożyczkowa, czy to windykacyjna ma swoją własną politykę windykacji należności. Niektóre podmioty od razu przekazują sprawę do instytucji windykacyjnej, inne zaś próbują dojść do porozumienia z dłużnikiem na drodze negocjacji. Nie istnieje odgórnie określony termin oraz nie ma żadnych przyjętych zasad dotyczących prowadzenia windykacji polubownej. Zarówno sposób, jak i czas jej prowadzenia zależy od woli wierzyciela.

Jednym z elementów windykacji polubownej może być wpisanie dłużnika do rejestru BIG. W przypadku osób fizycznych może to nastąpić, jeżeli wysokość długu jest wyższa niż 200 zł, a sam dłużnik zwleka z zapłatą powyżej 30 dni. Często informację taką zawiera wezwanie do zapłaty wysłane nierzetelnemu pożyczkobiorcy.

Windykacja sądowa – na czym polega?

Wierzyciel, nie widząc możliwości polubownego rozwiązania sprawy z dłużnikiem, najczęściej zmuszony jest skierować sprawę do sądu, aby móc odzyskać pożyczone pieniądze za pomocą sądowego nakazu zapłaty. Nakaz ten opatrzony jest klauzulą wykonalności. Po jego uzyskaniu wierzyciel kieruje go do komornika, który dysponuje odpowiednimi narzędziami odzyskiwania zaległych należności.

Wierzyciel, aby uzyskać nakaz zapłaty, nie musi korzystać z usług kancelarii prawnej. W większości przypadków może samodzielnie złożyć pozew w trybie upominawczym, korzystając z e-sądu. Sąd rozpatrzy dokumenty, jeśli uzna za zasadne wydanie nakazu zapłaty, prześle go dłużnikowi pocztą tradycyjną. Jeżeli ten w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma nie złoży sprzeciwu do nakazu, nakaz otrzyma klauzulę wykonalności, a sprawa najprawdopodobniej trafi do komornika.

Z usług e-sądów coraz chętniej korzystają zarówno firmy pożyczkowe i windykacyjne, jak i dostawcy różnorakich usług (np. telefonicznych, energii elektrycznej). Dzieje się tak, ponieważ w bardzo krótkim czasie i z poniesieniem niewielkich nakładów pieniężnych można otrzymać nakaz zapłaty.

Windykacja komornicza – jak wygląda?

Nakaz zapłaty, który uzyska klauzulę wykonalności, może zostać skierowany do komornika w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Komornik ma obowiązek odzyskania zaległych należności na wniosek wierzyciela. We wniosku powinien zostać wskazany sposób egzekucji, np. egzekucja z rachunku bankowego dłużnika lub wynagrodzenia, zajęcie majątku ruchomego lub nieruchomości.

Warto tu również wspomnieć, iż podczas postępowania egzekucyjnego komornik nie będzie w żaden sposób próbował negocjować z dłużnikiem. Nie może on również go umorzyć. Porozumienie możliwe jest wyłącznie bezpośrednio z wierzycielem. W przypadku, gdy strony zawrą ugodę, dłużnik może poprosić wierzyciela o złożenie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

W jaki sposób najlepiej rozwiązać sprawę zaległych długów?

Wbrew pozorom zarówno dla wierzyciela, jak i dla samego dłużnika, najlepiej jest rozwiązać sprawę już na etapie windykacji polubownej. W większości przypadków pożyczkodawca chce jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze, dlatego też przystaje na dogodne dla dłużnika warunki spłaty zobowiązania, rozłożenie go na raty itp. Również dłużnikowi powinno zależeć na jak najszybszym uregulowaniu długu. Podczas kolejnych etapów postępowania windykacyjnego zobowiązanie bowiem jest powiększane o dodatkowe koszty obciążające dłużnika, np. odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego.

Dłużnik, który jest osobą fizyczną, nie może zostać obciążony kosztami windykacji polubownej. Jeżeli wierzyciel zdecyduje się na wynajęcie firmy windykacyjnej, musi opłacić taką usługę we własnym zakresie. Warto tu także wspomnieć, iż szybkie rozliczenie się z wierzycielem pomaga uniknąć wielu przykrych skutków, w tym wpisania do rejestru dłużników BIG-u czy też konieczności spotkania z komornikiem.