Kto musi spłacić pożyczkę w przypadku śmierci pożyczkobiorcy?

Popularność internetowych chwilówek jest tak duża, że dociera nawet do tych grup społecznych, które z Internetem i nowymi technologiami miały wcześniej niewiele do czynienia – tak, jak osoby starsze. Obecnie takie osoby coraz częściej sięgają po pożyczki pozabankowe i korzystają nawet z profilowanych pożyczek dla emerytów, stały dochód zaś w postaci renty lub emerytury gwarantuje im łatwe przyznanie chwilówki. To smutne, ale w przypadku osób starszych należy liczyć się z tym, że starsza osoba może po prostu nie zdążyć spłacić pożyczki. Czy w takim wypadku to rodzina musi spłacić taką pożyczkę?

Kto dziedziczy długi?

Ogólne zasady dziedziczenia wyznaczone się przez Kodeks Cywilny, a dokładniej jego Księgę Czwartą. Mimo tego, że zapisy, które można tam znaleźć, nie regulują szczegółowo kwestii spłacania pożyczek po śmierci pożyczkobiorcy, przyjmuje się, że wszystkie zobowiązania i długi zmarłego wchodzą do masy spadkowej, która będzie dziedziczona. Majątek osoby zmarłej można odziedziczyć ustawowo (małżonek i dzieci, a w razie ich braku dalsza rodzina) lub na podstawie testamentu.

Jeżeli pożyczkobiorca umrze przed spłaceniem pożyczki, prawo mówi, że treść umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa pożyczkowa, nie ulega modyfikacji. Pozostawione są więc dokładnie takie same warunki i opłaty, jak było to w przypadku, gdy spadkodawca jeszcze żył. Jednakże może to być sprawa problematyczna w przypadku chwilówki, której termin spłaty mija maksymalnie po 61 dniach (taki jest najdłuższy dostępny obecnie okres spłaty), a postępowanie spadkowe będzie trwać zdecydowanie dłużej – spadkobierca ma w końcu 6 miesięcy na przyjęcie lub odrzucenie spadku. Prawo znalazło rozwiązanie tej sytuacji i do chwili podziału spadku w postępowaniu sądowym za dług odpowiadają solidarnie wszyscy spadkobiercy. Solidarnie – czyli każdy z osobna odpowiada za całość spadku, nie zaś tylko za należną mu część.

Jeśli pożyczka się przeterminowała i została skierowana do windykacji lub egzekucji sądowej i komorniczej, spadkobiercy będą musieli liczyć się ze spłatą takiego zobowiązania łącznie ze wszystkimi nagromadzonymi w czasie kosztami dodatkowymi.

W momencie, którym spadkobierca dowie się śmierci spadkodawcy (lub o uczestniczeniu w spadku), może podjąć trzy decyzje i:

Dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza

Odpowiedzialność za długi, które dostało się w spadku, nie jest nieograniczona. Nie zawsze trzeba więc spłacać całe długi, które odziedziczyliśmy – prawo wskazuje na to, że obowiązek spłaty zobowiązań rozciąga się jedynie do takiej kwoty, na jaką opiewał cały zgromadzony majątek spadkodawcy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że do masy spadkowej będą wchodzić również nieruchomości i wartościowe ruchomości, nie tylko środki pieniężne, jeżeli więc odziedziczyliśmy np. mieszkanie, którego sprzedaż może być czasochłonna, będziemy musieli na wstępie pokryć długi z własnej kieszeni. Jeżeli dług zacznie egzekwować komornik, nie musi on zajmować masy spadkowej, ale może to być np. prywatne konto bankowe spadkobiercy lub jego samochód.

Według prawa za długi odziedziczone odpowiadamy bowiem swoim majątkiem, ale – uwaga! – dziedziczymy długi proporcjonalnie do tego, jaką część spadku dostaliśmy. W takim wypadku, jeśli spadkobierców było czterech i wszyscy dziedziczyli po równo, każdy ze spadkobierców odpowiada za 25% spadku.

Odrzucamy spadek – w jaki sposób to zrobić?

Nikt nie chwali się długami, a w szczególności nie robią tego osoby starsze, które albo wstydzą się swojej sytuacji finansowej, albo nie chcą martwić bliskich. Zdarza się więc, że nawet najbliższa rodzina nie zdaje sobie sprawy z tego, że zmarła osoba miała długi. Dobrze więc przejrzeć wszystkie dokumenty osoby zmarłej i sprawdzić, czy nie wzięła ona chwilówki, pożyczki na raty, kredytu bankowego lub czy nie kupiła jakiejś rzeczy na raty. Może wystąpić jednak problem z dowiedzeniem się tego u źródła, gdyż firma pożyczkowa nie może udzielić takich informacji osobom trzecim (obowiązuje je tajemnica bankowa). Prawdopodobnie, nie udzielą także stosownej informacji na podstawie samego aktu zgonu, ale będą wymagać również dokumentu potwierdzającego tytuł prawny. Nie zrobią tego na pewno przed prawnym nabyciem lub odrzuceniem spadku.

Tak jak wskazaliśmy w poprzednim paragrafie, prawo działa na korzyść spadkobiercy i chroni go przed spłacaniem długów w wysokości większej, niż sam odziedziczył, może więc skorzystać z dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Jakkolwiek, formalności związane spłatą długów z masy spadkowej są długie i pracochłonne. Jeżeli więc wiemy, że spadkodawca posiadał długi w ogromnej wysokości, lepiej więc spadku się zrzec. Musi to być zrobione w ściśle określonym trybie i terminie – tylko wtedy wywoła to zamierzone skutki prawne. Jeżeli spadkobierca spóźni się ze złożeniem takiego oświadczenia, w świetle prawa przyjmie on spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Stosowne oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno być złożone wyłącznie przed sądem lub notariuszem i nie później niż po 6 miesiącach po tym, jak spadkobierca dowiedział się, że będzie dziedziczył. Jeżeli jest to spadkobierca ustawowy, będzie to moment śmierci spadkodawcy, jeżeli zaś dziedziczy się na podstawie testamentu – będzie to odczytanie tego dokumentu. Po złożeniu takiego wniosku sprawa może się dodatkowo skomplikować, jeżeli osoba odrzucająca spadek ma dzieci – w takim wypadku one stają się spadkobiercami i również muszą złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli są niepełnoletnie, należy przeprowadzić przewód sądowy.