Kiedy wierzyciel może złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji?

Egzekucja komornicza jest, niestety bezwzględna. Komornik, jako funkcjonariusz publiczny, który rocznie zajmuje się przeciętnie około 250 sprawami, będzie chciał zakończyć swoje postępowanie jak najszybciej. Dłużnik pozbawiony jest więc wielu możliwości działania i musi liczyć się z szybkim zajęciem konta bankowego, wynagrodzenia, a nawet nieruchomości. Mimo to proces egzekucyjny nie jest ostatecznością, a w jego trakcie może wystąpić szereg przesłanek, które skłonią komornika do zawieszenia, a nawet umorzenia postępowania. Jedną z nich jest możliwość zawieszenia egzekucji na wniosek wierzyciela. Kiedy do tego dochodzi i w jakich sytuacjach się sprawdza?

Czym jest zawieszenie egzekucji?

Zawieszenie egzekucji długu jest wyłącznie przerwaniem działań komorniczych i zaprzestaniem podejmowania przez komornika kolejnych czynności egzekucyjnych do czasu wznowienia postępowania lub jego zakończenia (gdy wierzyciel uzna, że dług został już spłacony). Oznacza to, że zawieszenie egzekucji nie cofa skutków wcześniejszych działań komornika i będą one w mocy, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone lub całkowicie umorzone. Nawet jeśli komornik dokonał już zajęcia nieruchomości lub ruchomości – np. samochodu – nie może doprowadzić do jego sprzedaży.

Wierzyciel ma prawo do tego, by niezależnie od przeprowadzonych już działań komorniczych wnieść o zawieszenie postępowania komorniczego. Nie musi przy tym uzasadniać, dlaczego wnosi o zawieszenie działań komorniczych – wystarczy wyłącznie oświadczenie jego woli, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków. To, w jaki sposób dłużnik dogada się z wierzycielem i skłoni go do złożenia takiego wniosku, zależy już od możliwości negocjacyjnych dłużnika i tego, czy dojdzie między nimi do korzystnej dla obu stron ugody.

Kiedy jeszcze można wstrzymać egzekucję?

Dłużnik również może złożyć wniosek o zawieszenie lub umorzenie egzekucji komorniczej, ale tylko w konkretnych przypadkach i jeśli istnieją poważne przeszkody uniemożliwiające prawidłową egzekucję. Jeśli będą one zasadne i miały charakter stały, komornik może umorzyć postępowanie, jeżeli zaś będą to przesłanki wyłącznie przejściowe – egzekucja zostanie zawieszona. Może do tego dojść, jeśli:

W przypadkach, w których sąd uchylił wykonalność, złożone zostało zabezpieczenie spłaty długu, lub dłużnik wniósł o zwolnienie z egzekucji tylko części majątku, zawieszenie następuje na wniosek dłużnika. Odpowiedni wniosek można złożyć bezpośrednio u komornika, który prowadzi postępowanie. Jest to bezpłatne i przysługuje każdemu, na jakimkolwiek etapie. W pozostałych wymienionych przypadkach postępowanie zawiesza się bezwarunkowo i z urzędu w sytuacji:

Wierzyciele zwykle niechętni zawieszeniu działań komorniczych

Choć zawieszenie postępowania na wniosek wierzyciela zdarza się z dość regularną częstotliwością, to należy liczyć się z tym, że najczęściej ma to miejsce w przypadku pożyczek prywatnych, udzielanych pomiędzy przyjaciółmi lub rodziną. Ciężko jednak oczekiwać takiego postępowania od firmy pożyczkowej lub firmy windykacyjnej, która dokonała cesji długu.

Powód niechęci do wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie działalności komorniczej jest bardzo prozaiczny – dłużnik już nie raz zawiódł zaufanie wierzyciela. Egzekucja komornicza jest bowiem ostatecznością i zanim do niej dojdzie, musi upłynąć bardzo dużo czasu. Prawdopodobnie przez ten okres dłużnik skutecznie unikał uregulowania należności, nie przyznawał się do zobowiązania lub unikał kontaktu z wierzycielem, przez co stracił możliwość dojścia do ugody. Nieodpowiadanie na monity, nieodbieranie telefonów i odmawianie rozmów z windykatorem to znak, że dłużnik nie posiadał dobrej woli spłaty długu i konieczne było wprowadzenie środków przymusu finansowego. Osoba borykająca się z komornikiem jest dla wierzyciela po prostu niewiarygodna.

Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że wierzyciel na zawieszeniu egzekucji nie zyskuje nic, tym bardziej że nawet opłaty postępowania komorniczego leżą po stronie osoby poddawanej egzekucji. Nie jest to więc w żaden sposób opłacalne finansowo, a dodatkowo wydłuża czas odzyskania pieniędzy. Dojście do ugody i zawieszenie egzekucji na wniosek wierzyciela może mieć jednak miejsce w sytuacji, w której dłużnik dysponuje jeszcze niezajętą przez komornika gotówką lub ma perspektywy na jej uzyskanie i gotowy jest spłacić cały koszt pożyczki naraz. Dogadanie się z wierzycielem pozwoli mu zyskać na kosztach komorniczych, a wierzyciel otrzyma pieniądze natychmiast. Są to jednak sytuacje stosunkowo rzadkie.

Z powyższych powodów, jak wcześniej wspomnieliśmy, zawieszenie egzekucji na wniosek wierzyciela najczęściej ma miejsce w przypadku pożyczek prywatnych, gdzie mogą przeważyć względy osobiste bardziej niż finansowe.