Kiedy następuje przedawnienie długu za debet na koncie bankowym?

Debet to ujemne saldo na koncie bankowym. Powstaje on w momencie, gdy klient wypłaca większą kwotę pieniędzy niż ilość środków znajdujących się na rachunku. Produkt ten jest ciekawą alternatywą dla kredytu bankowego lub pożyczki. Zazwyczaj jest przyznawany na lepszych warunkach, a także niewymagane jest spełnienie tak wielu formalności, jak ma to miejsce na przykład w przypadku kredytu. Co jednak stanie się, jeżeli przez dłuższy czas saldo na rachunku bankowym będzie ujemne?

Przedawnienie debetu na koncie bankowym – czy jest możliwe?

Debet na koncie bankowym jest roszczeniem bezpośrednio związanym z rachunkiem bankowym. Według Kodeksu cywilnego (art. 731) tego typu debet ulega przedawnieniu po upływie dwóch lat. Niemniej jednak w przypadku roszczeń, które stwierdzone zostały prawomocnym orzeczeniem sądu (tj. wyrok lub nakaz zapłaty) przedawnienie wymaga dłuższego okresu. Według Kodeksu cywilnego (art. 125§1) jest to termin sześciu lat. Tak więc debet na rachunku bankowym, który trafił do komornika mającego przeprowadzić egzekucję długu, ulega przedawnieniu dopiero po sześciu latach od dnia wszczęcia egzekucji komorniczej.

Z reguły wierzyciele nie czekają długo na to, aby dłużnik zaczął dobrowolnie spłacać powstały na jego koncie bankowym debet. Banki w takich sytuacjach działają dość szybko. Jeżeli więc klient nie zaczyna regulować swojego zobowiązania oraz unika kontaktu z bankiem, to sprawa zostanie przekazana do działu windykacyjnego jednostki lub też bezpośrednio do zewnętrznej firmy profesjonalnie zajmującej się windykacją długów. Jeżeli dług nadal nie zostanie spłacony, sprawa trafi do sądu, a termin przedawnienia wydłuży się do wspomnianych powyżej sześciu lat.

Obowiązek spłaty zadłużenia a zawarcie porozumienia po przedawnieniu długu

Niektóre firmy windykacyjne mogą upominać się o spłatę zaległego zobowiązania, nawet jeżeli uległo ono przedawnieniu. Liczą na to, że dłużnik mimo wszystko ureguluje swoje zobowiązanie. Gdy dług uległ przedawnieniu, a dłużnik podpisze ugodę i zobowiąże się do spłaty zadłużenia w ratach, nie będzie to miało w żaden sposób wpływu na przedawnienie, które zakończyło swój bieg dokładnie po upływie dwóch (lub sześciu) lat od daty wymagalności. Zgodnie z polskim prawem uznanie roszczenia może być możliwe wyłącznie w przypadku, gdy nie uległo ono jeszcze przedawnieniu. Oznacza to, że nawet podpisanie ugody po upływie przedawnienia nie jest równoznacznie traktowane z uznaniem przez dłużnika jego długu.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku, gdy ugodę zawarto przed określonym przez prawo terminem przedawnienia. Czynność taka bowiem przerywa bieg przedawnienia roszczenia, przez co zostaje on rozpoczęty od nowa, a tym samym firma windykacyjna zyskuje dodatkowy czas. Może ona wówczas żądać od dłużnika spłaty długu, a także złożyć pozew do sądu oraz naliczać kolejne odsetki za zwłokę powiększające wysokość zobowiązania.

Czym jest zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia?

Być może niektórzy zastanawiają się, jaki interes mają firmy windykacyjne, które skupują przedawnione roszczenia. Otóż często w ich skład wchodzą fachowcy, którzy potrafią odpowiednio „zmanipulować” dłużnika. Dla większości z nich odzyskanie starych, nawet przedawnionych długów, nie stanowi większego problemu. I właśnie z tym faktem nierozerwalnie związane jest zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia. O czym dokładnie mowa?

Coraz częściej w formularzu ugody firmy windykacyjnej wśród proponowanych przez nią warunków można znaleźć zapis dotyczący zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. Podpisanie takiej ugody niesie negatywne skutki dla dłużnika. Otóż po zawarciu tego typu porozumienia dłużnik traci możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia. W formularzach ugody może być także zawarty zapis o uznaniu przedawnionego roszczenia, który jest tożsamy ze zrzeczeniem się podniesienia zarzutu przedawnienia. Warto o tym pamiętać, gdy jako dłużnicy dostaniemy od firmy windykacyjnej pismo proponujące ugodę. Nasza nieświadomość może bowiem sprawić, że będziemy zobowiązani spłacić zobowiązanie, które prawnie uległo przedawnieniu. Zanim podpiszemy jakikolwiek dokument, powinniśmy dokładnie przeanalizować jego zapisy, aby nie wpaść w pułapkę przygotowaną przez firmę windykacyjną.

Przedawnienie długu za debet na koncie bankowym a rejestry dłużników

Przedawnienie co prawda pozwala na uchylenie się od spłaty starego długu, jednak w rzeczywistości nie oznacza, iż zobowiązanie nagle przestaje istnieć. Wierzyciel może takiego dłużnika zgłosić między innymi do Krajowego Rejestru Długów (KRD), Biura Informacji Gospodarczej (BIG) czy też Biura Informacji Kredytowej (BIK). To z kolei skutkuje przykrymi konsekwencjami w przyszłości. Firmy pożyczkowe oraz banki, które sprawdzają klienta wnioskującego o wsparcie finansowe w powyższych rejestrach dłużników, mogą odmówić przyznania im danego produktu finansowego. Tak więc osoby, które miały niespłacony debet na rachunku bankowym, pomimo tego, iż ich roszczenie uległo przedawnieniu, muszą liczyć się ze wpisaniem ich danych do rejestrów dłużników.