Jakie dokumenty muszę przedstawić, by zaciągnąć chwilówkę?

Szybkie chwilówki internetowe to alternatywa dla kredytów bankowych nie tylko pod względem niższych wymagań i podwyższonej dostępności. Jeszcze większą zaletą dla wszystkich klientów, nawet tych spełniających wyśrubowane wymagania banków, jest wyjątkowa prostota, szybkość uzyskania pożyczki oraz możliwość uzyskania pieniędzy bez zaświadczeń. Czasami jednak zdarzy się tak, że to zaświadczenie będzie potrzebne. Warto być przygotowanym na każdą sytuację i zorientować się, jakie dokumenty poświadczające dochody, w razie konieczności, zaakceptuje pożyczkodawca.

Pożyczka bez zaświadczeń – na czym to polega?

Większość pożyczkodawców, którzy udzielają finansowania przez Internet, nie wymaga przedstawiania żadnych zaświadczeń, nawet jeśli wnioskujący stara się o pożyczkę ratalną, czyli niekiedy zobowiązanie wieloletnie. Dużo zależy od polityki firmy, ale ogólnie rzecz biorąc, konieczność przedstawienia zaświadczeń jest raczej wyjątkiem niż regułą.

Chwilówka online jest raczej tzw. pożyczką na oświadczenie lub – inaczej mówiąc – deklarację dochodową. Badanie zdolności kredytowej wnioskodawcy nie odbywa się wtedy na podstawie zaświadczeń, a na podstawie informacji wpisanych we wniosku pożyczkowym. Można powiedzieć, że pożyczkodawca wierzy swoim klientom na słowo i przyjmuje za prawdziwe dane, które zostaną wpisane we wniosku – czyli miejsce i rodzaj zatrudnienia, osiąganie innego rodzaju dochodów oraz ich wysokość. Trzeba jednak mieć się na baczności, bo kłamstwo, jeśli wyjdzie na jaw, może spowodować nawet oskarżenie o oszustwo i wyłudzenie, a za to grozi nawet kara pozbawienia wolności.

Dowód osobisty podstawą do zaciągnięcia pożyczki

Choć konieczność przedstawiania zaświadczeń w chwilówkach internetowych nie występuje, nie otrzymamy pożyczki, nie posiadając żadnych dokumentów. Podstawą, by zobowiązanie otrzymać, jest dowód osobisty. Z tego względu chwilówki nazywa się również pożyczkami na dowód. Niekoniecznie należy mieć ten dowód w sensie fizycznym czy przesyłać skanów dokumentu – pożyczkodawcy wystarczą zawarte w nim dane tj. numer i seria dokumentu, numer PESEL, adres zameldowania. Oczywiście dokument powinien być aktualny i zachować datę ważności przynajmniej przez cały okres trwania zobowiązania.

Pamiętajmy, że nie może to być żaden inny dowód tożsamości, taki jak paszport czy tym bardziej prawo jazdy. Na podstawie informacji zawartych w dowodzie osobistym firma pożyczkowa ma potem możliwość prawnego zidentyfikowania pożyczkobiorcy w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

W jakich sytuacjach pożyczkodawca może zażądać zaświadczenia?

Jak wyszczególniliśmy wcześniej, przedstawienie zaświadczenia jest sytuacją sporadyczną. Ma miejsce jedynie w sytuacjach, w których pożyczkodawca nabiera wątpliwości co do prawdziwości informacji wpisanych we wniosku. Niekiedy podejrzana może wydać się wysokość dochodów wnioskodawcy lub jego faktyczne zatrudnienie czy osiąganie przychodów poza pracą – np. zasiłków społecznych, dla bezrobotnych, umowy najmu mieszkania własnościowego itp.

Jakie zaświadczenia mogę przedstawić, by otrzymać chwilówkę?

Zaświadczenia o dochodach nie będą konieczne, jeśli korzystamy z usług firmy, która do weryfikacji tożsamości używa błyskawicznej aplikacji, takiej jak Instantor czy Kontomatik. Takie aplikacje, po zalogowaniu się klienta do swojej bankowości elektronicznej, uzyskują dostęp nie tylko do danych posiadacza konta, ale również do historii transakcji z ostatnich 3 miesięcy (dlatego w niektórych firmach pożyczkowych właśnie przez taki czas należy mieć aktywny rachunek bankowy).

Nawet jeśli weryfikacja przeprowadzana była za pomocą przelewu weryfikacyjnego, wnioskujący o pożyczkę w dalszym ciągu ma możliwość najprostszego rozwiązania sprawy – czyli potwierdzenia swoich dochodów wyciągiem z konta bankowego w formacie .pdf, na którym widnieje zarówno kwota wynagrodzenia, jak i nazwa pracodawcy (lub organu wypłacającego świadczenie rentowe, emerytalne czy jakiekolwiek inne).

Jeśli jednak nie chcemy wysyłać wyciągu z konta, możemy skorzystać z innych dokumentów. Będą to:

Przedstawienie zaświadczenia ma jedną przewagę nad błyskawiczną aplikacją. Możemy wtedy potwierdzić swoje dochody, ale nie musimy przedstawiać całej historii transakcji z konta bankowego, w tym swoich prywatnych zakupów czy rachunków. Wymaga to jednak dużo większego wysiłku – to pożyczkobiorca musi zadecydować, czy przedłoży własną wygodę nad anonimowość, czy odwrotnie. Możemy jednak zapewnić, że żadne dane, które zostaną pobrane z konta bankowego pożyczkobiorcy nie będą ani przetwarzane (poza badaniem zdolności kredytowej) ani przechowywane.