Jaka jest różnica pomiędzy wiarygodnością a zdolnością kredytową?

Wiarygodność i zdolność kredytowa to pojęcia, które powinien znać każdy obecny lub przyszły pożyczkobiorca. Choć wiele osób ma ogólne pojęcie, co wyrażają oba te terminy, to niestety w dużej liczbie przypadków są one uważane za nierozłączne lub, co gorsza, tożsame. Nie jest to myślenie poprawne, gdyż pomiędzy zdolnością a wiarygodnością kredytową istnieją spore różnice. Warto je poznać, gdyż mają one kluczowe znaczenie w analizie wniosku pożyczkowego, choć dla pożyczkobiorcy mogą mieć różne skutki i dotyczą dwóch odrębnych obszarów życia.

Zdolność kredytowa – czym jest i od czego zależy?

Zdolność kredytowa to innymi słowy, możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania. Dlatego też jej wysokość najczęściej liczy się kwotowo i zależy ona od mniej lub bardziej skomplikowanego rachunku arytmetycznego. Przy jej wyliczaniu pod uwagę brane są przede wszystkim:

Jest to wzór dość uproszczony, ponieważ często przyjmuje się jeszcze wagę poszczególnych składowych, inne cechy osobowe wnioskodawcy czy bufor bezpieczeństwa. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku banków, określa się także maksymalną kwotę zobowiązania w odniesieniu do jego zarobków. Każda instytucja przyjmuje indywidualny wzór obliczania zdolności, który niestety nie jest ujawniany i zależy tylko od wewnętrznej polityki firmy – może się więc zmieniać w czasie zgodnie z rozwojem instytucji oraz zapotrzebowaniem rynkowym.

Wiarygodność finansowa, czyli jak sumiennym jesteś pożyczkobiorcą

Wiarygodność finansowa pozwala ocenić ryzyko niespłacenia pożyczki na podstawie historii kredytowej wnioskodawcy, czyli tego, jakie kredyty czy pożyczki zaciągał w przeszłości, jakie zobowiązania posiada teraz, jak je spłaca i czy kiedykolwiek spóźniał się ze spłatą zobowiązania. Określa się więc nie tylko to, czy pożyczkobiorca będzie posiadał środki na spłatę zobowiązania, ale też na ile są one stabilne (BIK prowadzi rejestry obejmujące ostatnich 5 lat). Bada się też nie samą możliwość spłaty, ale także chęć, by jej dokonać.

Można powiedzieć, że w pewnym punkcie wiarygodność kredytowa łączy się ze zdolnością finansową – brak spłaty pożyczki lub kredytu łączy się zazwyczaj z tym, że wnioskodawca nie posiada na to odpowiednich środków. Podobnie będzie również w przypadku figurowania pożyczkobiorcy w bazach dłużników (KRD, BIG InfoMonitor lub ERIF) – logicznie rzecz biorąc, skoro dłużnik nie posiada pieniędzy na spłatę długów, nie będzie ich miał także na spłatę pożyczki. Podobnie wygląda to w przypadku obecnych zobowiązań finansowych. Nie tylko wpływają one na wiarygodność finansową, ale i mogą obniżyć zdolność.

Pożyczka bez wiarygodności kredytowej – czy to możliwe?

Zaległości w BIK albo figurowanie w bazach dłużników nie są dobrą wizytówką wnioskodawcy i musi się on liczyć z tym, że może to skutkować nieudzieleniem mu pożyczki. Uzyskanie chwilówki, czy pożyczki ratalnej nie jest jednak niemożliwe. Porównywarka pożyczkowa lub ranking powinny pokazać przynajmniej kilka ofert pożyczkowych, które dostępne są również dla osób ze złą historią w BIK albo dla osób zadłużonych. Polityka firm pożyczkowych w tej kwestii jest naprawdę różnorodna – jedne firmy zdecydowanie odmówią udzielenia pożyczki, a inne w mniejszym lub większym stopniu będą tolerować niską wiarygodność swoich klientów. Czasami można też spotkać się z adnotacją, iż ostateczne warunki i kwota pożyczki może różnić się w zależności od zdolności i wiarygodności kredytowej wnioskodawcy i jest to prawda. W takich sytuacjach pożyczkodawcy w mniejszym stopniu skłonni są udzielić pożyczki w wysokiej kwocie i na preferencyjnych warunkach. Niemniej, jednak jeśli pożyczka jest niezbędna i ma się pewność jej spłaty (bo np. pozwalają na to zarobki), warto szukać powodzenia w firmach takich jak LendOn lub Wandoo.

Poza tym istnieje szereg innych typów pożyczek, na które można się zdecydować – np. pożyczki z poręczeniem w Rapida Money, pożyczki pod zastaw (np. Motopożyczka), czy pożyczki społecznościowe. W każdym przypadku należy jednak dobrze zastanowić się, czy rzeczywiście potrzebuje się finansowania.

Wysokie zarobki lepszą gwarancją uzyskania pożyczki

Wysokie zarobki mogą być zabezpieczeniem spłaty i wymogiem koniecznym, by otrzymać tak zwaną pożyczkę bez BIK. Sytuacja odwrotna – czyli relatywnie niskie zarobki, ale bardzo dobra historia płatnicza – również nie będzie stanowić przeszkody w uzyskaniu finansowania. Tym bardziej że akceptowane są nawet takie dochody, jak alimenty, zasiłek czy świadczenie 500+.

Oba parametry równie ważne dla pożyczkobiorców

Zwykle zdolność i wiarygodność kredytowa rozpatrywana jest pd kątem możliwości uzyskania kredytu lub pożyczki. Tymczasem, ich poziom powinien być najważniejszym wyznacznikiem bezpieczeństwa dla pożyczkobiorcy. W końcu oba te wskaźniki mogą skłonić pożyczkobiorcę nie tylko do rezygnacji z zobowiązania, ale i do dokładniejszego przyjrzenia się sposobowi zarządzania domowymi finansami oraz do podejmowania rozsądnych, adekwatnych do możliwości decyzji pożyczkowych.