Jak możemy podpisać umowę pożyczki online?

Pożyczki pozabankowe skupiają się głównie na jednym kanale dystrybucji, którym jest Internet. Choć dalej można skorzystać z punktów stacjonarnych, a jedni z większych pożyczkodawców, takich jak Provident czy KredytOK, posiadają swoje biura rozsiane po całym kraju, to największa grupa pożyczkobiorców woli finansowanie uzyskać całkowicie online. To, wbrew pozorom, najprostszy i najszybszy sposób na pozyskanie dodatkowej gotówki na nagłe wydatki. To, co może wstrzymywać pożyczkobiorców od tego rodzaju zobowiązania, jest troska o bezpieczeństwo transakcji i uregulowanie prawne, które miałby stać na straży legalności pożyczki. Wątpliwości dotyczą często mocy prawnej umowy pożyczkowej, której nie mamy szansy podpisać osobiście. Warto więc je rozwiać.

Czy umowa zawarta online jest ważna?

Reguły obowiązujące przy zawieraniu umów znajdują się w Księdze Pierwszej Kodeksu Cywilnego. Wskazuje on, że umowa jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron, przy czym musi to być oświadczenie, które nie pozostawia żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Może ono zostać wyrażone przez każde zachowanie, które w sposób dostateczny tę wolę ujawnia. Umowa zostaje zawarta w momencie, którym obie strony tę wolę wyrażą. Nie musi być więc podpisana osobiście – dopuszczalne i prawnie tożsame jest również zawarcie takiej umowy elektronicznie, przez Internet.

Ważne jest jednak to, aby umowa pożyczkowa została zapisana na nośniku danych, który pozwala na jej późniejsze odtworzenie – np. na komputerze. Niedopuszczalne jest jednak to, by umowa została zapisana przy użyciu niestandardowego formatu plików, którego pożyczkobiorca z dużym prawdopodobieństwem nie będzie mógł otworzyć. Z tego powodu firma pożyczkowa wysyła umowy w formacie PDF.

Podpis elektroniczny w umowie pożyczkowej

Za najbezpieczniejszy sposób podpisania umowy pożyczkowej przez Internet uchodzi zatwierdzenie tego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie jest to jednak dostępne dla wszystkich – aby móc złożyć podpis elektroniczny, należy posiadać odpowiednie urządzenie oraz poświadczony podpis przypisany wyłącznie do jednej osoby. W tym celu należy wykupić osprzęt oraz certyfikat autentyczności podpisu w firmie, która ma odpowiednie zatwierdzenie przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jest to nie tylko powszechnie dostępne, ale również i nietanie – taki zestaw może kosztować nawet kilkaset złotych. Dlatego potwierdzenie umowy pożyczkowej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie jest wymagane, choć taką możliwość dopuszcza wiele firm pożyczkowych, takich jak Vivus, Hapipożyczki, Solven, POLOżyczka, Rapida Money oraz Provident.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy

Jest to jeden z często praktykowanych sposobów podpisywania umowy pożyczkowej online. Najczęściej już przy składaniu wniosku zobligowani jesteśmy do zaznaczenia zgody do podpisania umowy pożyczkowej przez kogoś innego w naszym imieniu. Firmy pożyczkowe (np. Wonga) mają jedną osobę, która w imieniu wszystkich pożyczkobiorców podpisuje umowy pożyczkowe. Nie trzeba się tego obawiać – zakres tego pełnomocnictwa jest jednorazowy i ściśle określony co do zakresu. Nie zostanie więc ono użyte w żadnym innym celu – może służyć wyłącznie do podpisania konkretnej umowy (oznaczonej numerem) i tylko w takim brzmieniu, w jakim została ona wysłana do pożyczkobiorcy.

Forma pisemna umowy pożyczkowej

Bardzo duża część pożyczkodawców umożliwia podpisanie umowy papierowej. W tym celu nie ma oczywiście konieczności podpisania jej w punkcie obsługi klienta (po takich najczęściej po prostu nie ma) lub w siedzibie pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca musi tylko wydrukować plik PDF wysłany przez firmę pożyczkową, podpisać go, a następnie odesłać na wskazany adres. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż bieg umowy rozpoczyna się już w momencie jej elektronicznego potwierdzenia, a nie wtedy, gdy podpisany dokument otrzyma pożyczkodawca.

Nawet jeśli pożyczkobiorca nie dopełni tego warunku, umowa dalej będzie obowiązywać i trzeba będzie się liczyć z tym, że według prawa będziemy musieli się z niej wywiązać. Pożyczkobiorca musi też pamiętać o tym, że następna pożyczka w tej samej firmie prawdopodobnie nie zostanie mu udzielona. Najczęściej w takim wypadku konieczna jest też elektroniczne potwierdzenie, niekiedy za pomocą kodu SMS wysłanego przez pożyczkodawcę, na numer, który został wpisany we wniosku pożyczkowym.

Umowa podpisana osobiście również w pożyczkach online

Nie jest prawdą to, że umowę o pożyczkę możemy podpisać osobiście wyłącznie w punkcie stacjonarnym. W przypadku niektórych pożyczek internetowych możliwe jest złożenie podpisu na umowie papierowej – stanie się tak raczej w przypadku pożyczki ratalnej, niż w przypadku chwilówki. Najczęściej podpisanie umowy w ten sposób będzie miało miejsce przy pożyczkach wypłacanych czekiem GIRO lub pożyczkach z obsługą domową. W przypadku tych pierwszych, dostępnych między innymi w firmach Aasa, TakTo Finanse czy Super Grosz, umowa przesyłana jest kurierem, a pożyczkobiorca podpisuje ją dopiero po wylegitymowaniu się swoim dowodem osobistym.

W sytuacji, gdy decydujemy się na pożyczkę z obsługą domową (np. w Provident), wszystkie formalności załatwiane są poprzez pracownika firmy, więc jasne jest, że w taki sposób nastąpi również podpisanie umowy pożyczkowej. Przy jednym, jak i przy drugim typie pożyczki nie możemy jednak liczyć na to, że otrzymamy pieniądze w 15 minut – zwykle musi minąć przynajmniej 24 godziny od wnioskowania.

Czy umowa pożyczki online jest bezpieczna?

Umowę pożyczkową należy czytać przynajmniej dwukrotnie – za pierwszym razem dobrze jest zapoznać się z jej wzorem, natomiast drugie czytanie powinno nastąpić jeszcze przed jej ostatecznym podpisaniem, osobistym lub elektronicznym. W obu wersjach jest to dokładnie taka sama umowa, regulowana przez takie same przepisy (w szczególności przez ustawę o kredycie konsumenckim z 2011 roku) i mająca taką samą moc prawną. W takim samym stopniu chronią więc interesy pożyczkobiorcy i gwarantują mu takie same prawa.