Ile może zająć komornik z emerytury, renty, pensji?

Jeśli nie spłacisz chwilówki w terminie, pożyczkodawca rozpocznie procedurę windykacyjną, zmierzającą do wyegzekwowania zwrotu należności. Jeśli jego działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, sprawa może zostać przekazana na drogę postępowania sądowego. Jego konsekwencją może być wydanie tytułu wykonawczego, uprawniającego do wykonania egzekucji komorniczej. W artykule sprawdzimy, jakie prawa ma komornik. Podpowiemy również, ile środków może zająć z emerytury, renty i pensji.

Wizja zajęcia komorniczego to dla wielu zadłużonych przysłowiowy koniec świata. Czy komornik może zająć całe moje wynagrodzenie? Ile pieniędzy zabierze z emerytury? Czy może zostawić mnie bez środków do życia? Te i podobne pytania każdego dnia zadaje sobie setki pożyczkobiorców, którzy nie są w stanie terminowo spłacać zaciągniętych zobowiązań. W kolejnej części artykułu obalimy najpopularniejsze mity na temat komorników. Sprawdzimy również, jaką część wynagrodzenia mogą zająć w praktyce.

Prawa i obowiązki komornika

Jednym z najpopularniejszych mitów, dotyczących pracy komornika jest przekonanie o jego decyzyjności. Wbrew obiegowej opinii to nie komornik, ale wierzyciel decyduje o tym, jakie składniki majątku zostaną poddane egzekucji. Komornik jest jedynie funkcjonariuszem publicznym, wykonującym swoje obowiązki. Poprzez swoje działania dąży do wykonania orzeczenia – czyli wyegzekwowania kwoty pieniężnej. Jakiekolwiek negocjacje czy próby przekonania komornika do swoich racji są więc zupełnie bezzasadne.

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje obowiązek wpuszczenia komornika do mieszkania. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości taki obowiązek rzeczywiście jest. Jeśli nie wpuścisz komornika, może on… wrócić z policją. A ta nie zawaha się nawet wyważyć drzwi, aby umożliwić funkcjonariuszowi wykonanie swoich obowiązków. Warto dodać jednak, że komornik może wykonywać swoją pracę jedynie w dni robocze i soboty od 7.00 do 21.00. Na wykonywanie czynności w innym czasie musi mieć pisemne zezwolenie prezesa sądu rejonowego.

Podczas wykonywania obowiązków komornik powinien mieć przy sobie identyfikator wydany przez Krajową Radę Komorniczą. Na identyfikatorze musi znajdować się jego imię i nazwisko, zdjęcie, informacja o pełnionej funkcji oraz oznaczenie sądu, przy którym działa.

Egzekucje komornicze z wynagrodzenia, emerytury i renty

W 2017 roku zostały zwiększone kwoty wolne od zajęć komorniczych. Zmiany te wynikają z nowych stawek minimalnej pensji, emerytury i renty. Dotyczą one zarówno dłużników pracujących na umowę o pracę, jak również emerytów i rencistów.

Ile komornik może zająć z emerytury i renty?

6 grudnia 2016 roku prezydent podpisał ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jej zapisami kwota wolna od zajęcia komorniczego dla rent i emerytur została podwyższona do 75% minimalnej renty i emerytury. Ich wysokość wynosi obecnie 1000 zł. A to oznacza, że kwota wolna od zajęcia dla emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 750 zł. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, której minimalna wysokość jest równa 750 zł, wolne od zajęcia pozostanie 562,50 zł.

Ile komornik może zająć z pensji?

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę, komornik będzie miał prawo zająć 50% Twojej pensji. Jeśli przedmiotem egzekucji są świadczenia alimentacyjne, będzie to 60%. Kwota wolna od zajęcia w przypadku umowy o pracę wynosi równowartość minimalnej płacy, która obowiązuje od 1 marca 2017 roku. Jest to 2000 zł brutto, czyli 1459 zł netto.

Ile komornik może zająć z umowy cywilnoprawnej?

Jeśli wykonujesz obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło lub umowy zlecenie), komornik może…. zająć całą kwotę wynagrodzenia. Taka umowa w świetle prawa nie jest bowiem traktowana jako umowa o pracę. Jednak jak pokazuje praktyka, regularnie przedłużane umowy, stanowiące jedyne źródło dochodu są przez komorników traktowane dokładnie tak, jak umowa o pracę.

Zajęcie rachunków bankowych

Zajęcie wynagrodzenia to nie jedyny sposób egzekucji komorniczej. Zajęciu mogą podlegać również środki na rachunkach bankowych. Od września 2016 kwota wolna do zajęcia jest równa wynosi procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1500 zł brutto. Co ważne, komornik pobiera pieniądze co miesiąc, a nie jednorazowo, aż do „wykorzystania możliwego limitu”, jak miało to miejsce jeszcze jakiś czas temu.

Czego nie może zająć komornik?

Komornik nie może zająć rzeczy, służących do wykonywania pracy zarobkowej (wyjątkiem są tu jedynie pojazdy mechaniczne) oraz praktyk religijnych. Nie może zająć także przedmiotów urządzenia domowego, (np. odzieży czy pościeli), zapasów żywności i opału niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny.

Nie bój się rozmawiać z komornikiem

Unikanie kontaktu z komornikiem może przynieść zdecydowanie więcej szkody niż pożytku. Choć takie rozmowy bywają stresujące, konsekwencje braku kontaktu mogą być wyjątkowo bolesne (nie tylko dla portfela). Jeśli otrzymałeś informację o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jak najszybciej skontaktuj się z funkcjonariuszem, aby poinformować go o swojej sytuacji finansowej, składnikach majątku oraz możliwościach spłaty. Dzięki temu będziesz mógł uniknąć dodatkowych kosztów. Np. tych, związanych z koniecznością znalezienia składników majątku osoby zadłużonej. Dużym błędem jest również nieodbieranie korespondencji. Nie wszyscy wiedzą, że dwukrotnie awizowany list traktowany jest jako doręczony. Nie odbierając poczty musisz liczyć się z tym, że Twojej uwadze umkną ważne dla całokształtu sprawy informacje, a ważne terminy przedawnią się.