Gdzie zostanę sprawdzony, wnioskując o chwilówkę?

Każdy pożyczkobiorca zachęcany jest do tego, by pożyczki zaciągać rozsądnie, zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi. Hasło „odpowiedzialne pożyczanie” propagowane przez pozabankowe instytucje pożyczkowe to dziś wyznacznik standardów finansowych i profesjonalnego podejścia do klienta. Nastawione jest ono na to, by nie narażać pożyczkobiorcy na kłopoty i pogorszenie jego sytuacji. Większość pożyczkodawców sprawdzi więc to, czy ich potencjalny klient ma realną możliwość spłaty zobowiązania. W jaki sposób to zrobi i gdzie może pozyskać odpowiednie informacje?

Pożyczka bez zdolności kredytowej?

Pożyczki bez zdolności kredytowej są jedną z dość popularnych fraz wyszukiwanych w internecie. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że wcale nie oznacza to, że firma pożyczkowa nie zapyta o zatrudnienie i dochody wnioskującego. Jest to dość uproszczone nazewnictwo dla pożyczek, które nie wymagają zbyt wysokich dochodów i dopuszczają pewne zaległości wnioskującego. W podobny sposób nie zawsze pożyczki bez BIK będą oznaczały, że pożyczkodawca nie zasięgnie informacji w tym rejestrze. Choć rzeczywiście zdarzają się firmy, które tam nie zajrzą, ale zwykle pożyczki bez BIK oznaczają, że pożyczkodawca nie weźmie pod uwagę scoringu wnioskującego.

Inną sprawą jest to, że często zdolność kredytowa utożsamiana jest właśnie z wynikiem punktowym w tym rejestrze. Dlatego często pożyczka bez zdolności kredytowej uznawana jest za pożyczkę bez BIK. Pożyczymy tak w firmach: LendOn, Szybka Gotówka, CreditStar, ExtraPortfel, Miloan, Via SMS czy Alegotówka.

Pożyczkodawcy zawsze zbadają zdolność kredytową

Obowiązek zbadania zdolności kredytowej wnioskującego nakłada na pożyczkodawcę ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Artykuł 9 ust. 1 tego dokumentu stanowi: „Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta”. Ustęp 2 tego samego artykułu dodaje: „Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych, lub zbiorów danych kredytodawcy”.

Wynika z tego, że pożyczkodawca nie musi wcale sięgać po informacje pochodzące z zewnętrznych rejestrów, jeśli tego nie chce (wyjątkiem są banki). Może bazować tylko na oświadczeniu dochodowym podanym przez klienta we wniosku pożyczkowym i ewentualnie poprosić o wyciąg z konta. Dodatkowa weryfikacja jest więc sposobem na zminimalizowanie ryzyka braku spłaty, usprawnienie analizy wniosku co, wbrew pozorom, pozytywnie wpływa na szybkość przyznania pożyczki. Przy komplecie danych zgromadzonych z dostępnych baz danych, analiza pożyczkowa może być dokonywana automatycznie, po zastosowaniu odpowiedniego algorytmu.

BIK – postrach pożyczkobiorców?

Biuro Informacji Kredytowej jest największą i najbardziej popularną bazą, z której zasobów korzystają kredyto- i pożyczkodawcy, tj. banki, SKOK-i oraz prywatne firmy pożyczkowe. Obecnie rzadkością jest to, że któraś z tych instytucji nie korzysta z rejestru BIK (choć taką firmą jest np. popularny Ferratum Bank), będącego zapisem historii kredytowej każdego, kto kiedykolwiek wnioskował o kredyt lub go z sukcesem zaciągnął, korzystał z karty kredytowej, kredytu odnawialnego lub zakupów na raty. W związku z tym znajdą się w nim zarówno informacje pozytywne, informujące o terminowych spłatach zobowiązań, ale i negatywne, dotyczące opóźnień i zaległości.

Gromadzone dane na bieżąco uaktualniane są przez instytucje finansowe i, co bardzo ważne, będą tam widnieć przez co najmniej 5 lat, czyli przez okres, po którym przestaje obowiązywać ustawowe prawo do przetwarzania danych osobowych nierzetelnych kredytobiorców. Na podstawie historii płatniczej przyznawane są punkty (dodatnie i ujemne) – im jest ich więcej, tym lepsza pozycja wnioskującego o pożyczkę i tym większa szansa na jej przyznanie. O szerszym wpływie scoringu BIK na przyznanie pożyczki pisaliśmy już w artykule „Pożyczki bez BIK. Od czego zależy wiarygodność kredytowa?”.

Rejestry dłużników BIG

Warto wiedzieć, że BIG nie jest osobną bazą danych, a stowarzyszeniem zrzeszającym kilka rejestrów dłużników. Informacje zgromadzone w tych rejestrach dostępne są tylko dla tych przedsiębiorców, którzy podpiszą z BIG stosowną umowę współpracy. Część pożyczkodawców korzysta z całościowych, ale niektórym z nich wystarczy dostęp do pojedynczych rejestrów. W skład BIG wchodzą:

Oprócz tego, pożyczkodawcy bardzo często korzystają ze swoich wewnętrznych baz danych, uwzględniających wyłącznie pożyczki pozabankowe. Zobaczą tam nie tylko zaległości finansowe, ale również i częstotliwość składania wniosków, liczbę pożyczek przyznanych i odrzuconych. Taką platformą jest GetScore (korzystają z niej Wonga i MoneyMan), a także baza EUCB, którą dokładnie omówiliśmy w artykule „Baza EUCB – czym jest i jakie firmy z niej korzystają?”.