Długi pożyczkowe partnera – co możemy z tym zrobić?

Wspólny majątek małżeński jest najczęstszą praktyką polskich par. Większa część małżeństw decyduje się na prowadzenie niedzielonego budżetu, ale pozostawia rozłączne, indywidualne konta bankowe. Takie rozwiązanie sprzyja temu, by jeden lub drugi małżonek mógł bez problemu zaciągnąć pożyczkę w pozabankowej instytucji pożyczkowej. Firmy pożyczkowe zwykle odrzucają konta, które są współdzielone z małżonkiem, nie jest wymagana też jego zgoda – istnieje więc duża szansa, że mąż lub żona mogą wziąć pożyczkę online bez wiedzy partnera. Co robić, jeśli nasz partner zapożyczył się na sporą sumę i nie nie spłaca swoich zobowiązań? Czy w takim wypadku partner staje się współodpowiedzialny?

Wspólność majątkowa, a zaciągnięcie pożyczki

Majątek oddzielny, czyli osobisty, składa się wyłącznie z tego, co należało do małżonków jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Wspólność majątkowa małżonków powstaje natomiast automatycznie w momencie ślubu, jest to wspólność ustawowa i nie trzeba jej ustanawiać. W skład wspólnego majątku wchodzą wszelkie dochody osiągane przez każdego ze współmałżonków, środki zgromadzone na koncie, a nawet pracowniczy fundusz emerytalny. Co za tym, idzie, wspólność majątkowa obejmuje również pieniądze z zaciągniętej pożyczki, mimo że zaciąga się ją indywidualnie. Jeżeli taka pożyczka nie zostanie spłacona, do odpowiedzialności finansowej mogą zostać pociągnięci oboje małżonkowie, niezależnie od tego, które z nich jest stroną umowy pożyczkowej. Dlatego, jeżeli nawet oferta darmowej chwilówki jest bardzo atrakcyjna, warto pomyśleć wcześniej o możliwych konsekwencjach braku spłaty – w takim wypadku odpowiadamy nie tylko za siebie, ale w praktyce również za całą rodzinę. Niespłacona pożyczka wpłynie negatywnie również na zdolność kredytową i scoring w BIK współmałżonka.

Pożyczka osobista ze zgodą współmałżonka

Odpowiedzialność finansowa spada na męża lub żonę w momencie, w którym współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki, mimo że nie figuruje w dokumentach. W prawodawstwie przyjmuje się, że jest to zgoda domniemana. Co to oznacza? Prawo uznaje, że skoro małżonkowie wspólnie rozporządzają domowym budżetem, również wspólnie podejmują wszelkie decyzje z nim związane. Przyjmuje się więc, że współmałżonek zdaje sobie sprawę z każdego kroku finansowego swojego partnera, dlatego też uznaje się wspólną odpowiedzialność.

W praktyce bywa różnie i czasami nie ma się pojęcia o tym, że druga osoba wzięła pożyczkę. Istnieje wtedy możliwość, by wykazać taki stan rzeczy sądownie i uniknąć odpowiedzialności. Współmałżonek może próbować udowodnić w przewodzie sądowym, że o pożyczce nie wiedział i w całości była ona spożytkowana na prywatne potrzeby pożyczkobiorcy – samotny wyjazd, prywatne gadżety (np. telefon), hazard, używki i inne przedmioty, o których zakupie nie wiedziała druga strona. Niestety, najczęściej o takiej pożyczce dowiaduje się w momencie, gdy nie została ona spłacona, a sprawa została skierowana do windykacji. Wtedy, kiedy ruszyła już maszyna egzekucyjna, może być już za późno, a komornik może zająć także osobiste dochody nieświadomego współmałżonka. Droga odwoławcza jest bardzo długa.

Nie można jednak niewiedzą usprawiedliwiać faktu niespłacenia pożyczki, jeżeli była ona wydana na potrzeby rodziny i gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy pieniądze z pożyczki zostaną przeznaczone na czynsz, bieżące rachunki, sprzęty gospodarstwa domowego wspólnego użytku czy żywność, nie można uciekać od odpowiedzialności spłaty takiego zobowiązania. Dzieje się tak również w przypadku, gdy współmałżonek rzeczywiście nie wiedział nic o pożyczce, a partner powiedział, że te wydatki zostały pokryte np. premią w pracy, pożyczką u rodziny lub darowizną. W takiej sytuacji uważa się, że skoro odniosło się korzyść to ponosi się również odpowiedzialność za spłatę pożyczki.

W jakich sytuacjach małżonek jest chroniony?

Zaciągnięcie atrakcyjnej promocyjnej chwilówki przez naszego współmałżonka nie musi kończyć się tym, że poniesiemy konsekwencje jej niespłacenia. Oprócz wymienionego wcześniej przypadku, ma to miejsce w jeszcze dwóch sytuacjach: intercyzy przedmałżeńskiej i ustanowienia rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa. W każdej z nich, małżonek sam rozporządza swoim majątkiem i sam za niego odpowiada, pod warunkiem, że rozdzielność majątkowa została ustanowiona jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki.

Odpowiedzialność w małżeństwie rozciąga się na dwie osoby

Są sytuacje, w której konsekwencje za czyny jednej osoby, musi ponosić więcej osób. Niespłacony dług nie tylko w końcu doprowadzi do spirali zadłużenia, ale również wpłynie na warunki bytowe całej rodziny. Rozsądne zarządzanie budżetem domowym z klarownie i wspólnie ustalonym planem, powinno być podstawą finansową związku małżeńskiego. W końcu, nierozważna decyzja o wzięciu chwilówki przez Internet zaważy nie tylko na jednym życiu. Dodatkowo, odpowiedzialność za rodzinę powinna również opierać się na tym, by stawiać czoła problemom – w momencie niemożności spłaty pożyczki, nie warto od tego uciekać, a lepiej poszukać sposobów na to, by obyło się bez windykacji – można wnieść o przedłużenie okresu spłaty, refinansowanie, a nawet rozłożenie chwilówki na raty.