Czyszczenie BIK – czy to możliwe?

Banki, zanim udzielą kredytu swoim klientom, dokładnie sprawdzają ich historię kredytową. W tym celu posługują się między innymi bazą danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Podobnie postępują firmy pożyczkowe. W tym jednak przypadku należy pamiętać, iż niektóre pożyczki można otrzymać bez weryfikacji w BIK-u. Negatywne informacje w bazie mogą sprawić, że instytucja finansowa odmówi przyznania środków pieniężnych. Pewnym wyjściem z sytuacji może być skorzystanie z usługi czyszczenia BIK. Na czym ona polega? Jak można wymazać negatywne wpisy w BIK-u? Czy to w ogóle możliwe?

BIK – co to jest?

Biuro Informacji Kredytowej, w skrócie BIK, ma za zadanie zbieranie, gromadzenie i przechowywanie informacji dotyczących historii kredytowe osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą. To baza, w której znajdują się dane m.in. o pożyczkobiorcach korzystających z produktów finansowych dostępnych na polskim rynku. Warto wspomnieć, że są to zarówno negatywne, jak i pozytywne informacje. Zgromadzone dane wykorzystywane są m.in. przez banki oraz firmy pożyczkowe, które świadczą usługi udzielania kredytów oraz pożyczek pozabankowych.

Jak działa BIK?

W bazie BIK-u znajdują się informacje napływające z różnych instytucji finansowych. Jak już zostało wspomniane, są to zarówno banki, jak i firmy pozabankowe. Dane zgromadzone w bazie pokazują, jak klienci instytucji finansowych, spłacają swoje zobowiązania. W BIK-u znajdują się informacje o kredytach konsumpcyjnych, pożyczkach pozabankowych, kredytach hipotecznych, kredytach na zakup papierów wartościowych, kredytach i pożyczkach odnawialnych, kredytach na karcie kredytowej oraz innych zobowiązaniach.

Głównym celem funkcjonowania bazy BIK jest zbieranie i przechowywanie informacji o osobach fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki danym zgromadzonym w BIK-u banki oraz firmy pożyczkowe mogą ocenić zdolność i wiarygodność kredytową poszczególnych klientów starających się o wsparcie finansowe. Niektóre instytucje pozabankowe oferują pożyczki bez BIK-u.

Czyszczenie BIK – na czym polega?

Negatywne wpisy w bazie BIK mogą skutecznie zmniejszyć szansę na przyznanie kredytu lub pożyczki pozabankowej. W takich przypadkach instytucje finansowe mogą odmówić przyznania wsparcia. Z tego też względu tak ważne jest dbanie o terminowe regulowanie wszystkich swoich zobowiązań. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że nasza historia kredytowa w BIK-u będzie pozytywna. To zaś zwiększy nasze szanse na przyznanie kredytu lub pożyczki.
Niestety, czasami może zdarzyć się tak, że w bazie pojawią się negatywne wpisy, ponieważ np. przeoczymy termin spłaty czy też nie będziemy dysponowali odpowiednimi środkami na spłatę. Czy w takich przypadkach możliwe jest ich usunięcie z bazy? W Internecie można znaleźć informacje o różnych firmach zewnętrznych, które oferują usługę czyszczenia BIK. Nie dajmy się na to nabrać. Żaden zewnętrzny podmiot nie jest w stanie usunąć wpisów w historii BIK. Wszystkie dane przekazywane do bazy są regulowane przez ustawę Prawo bankowe, z której wynika, iż BIK nie może modyfikować przekazywanych informacji.

Tak więc, czy czyszczenie BIK jest w ogóle możliwe? Oczywiście, że tak. Konieczne jest jednak spłacenie pozostałej części zobowiązania w terminie. W tym momencie klient może poprosić o całkowite usunięcie wpisów o danym kredycie lub pożyczce z bazy BIK. Wówczas to ani banki, ani firmy pozabankowe nie będą mieli dostępu do tych informacji. Należy jednak pamiętać, iż pozytywne wpisy w BIK-u pomagają w zaciągnięciu kolejnego zobowiązania. Zanim więc będziemy chcieli cokolwiek usunąć z bazy, powinniśmy się nad tym zastanowić.

Osoba, która nie uregulowała swojego zobowiązania w terminie, powinna liczyć się z tym, że informacja o niespłaconym kredycie lub pożyczce będzie przechowywana przez 5 kolejnych lat. Aby tak się stało, opóźnienie w spłacie musi wynosić co najmniej 60 dni, a instytucja musi powiadomić klienta o tym, że dane o jej zobowiązaniu będą przetwarzane. Bieżących negatywnych wpisów w bazie BIK nie można w żaden sposób usunąć. Wyczyścić można jedynie informacje o zobowiązaniach spłaconych w całości.

W jakich sytuacjach można wnioskować o usunięcie wpisów z BIK-u?

Tak naprawdę tylko w trzech przypadkach można złożyć wniosek do BIK-u o usunięcie danych przechowywanych w bazie. Po pierwsze, możliwe jest, to gdy klient chce wycofać zgodę na przetwarzanie danych o konkretnym zobowiązaniu. Tutaj należy jednak spełnić jeden, podstawowy warunek – kredyt lub pożyczka muszą być spłacone w całości. Konieczne jest także zachowanie terminu spłaty.

Po drugie, wniosek o wymazanie danych z BIK-u można złożyć po 5 latach od spłaty danego zobowiązania w przypadku gdy nie było ono uregulowane terminowo. Z tego rozwiązania najczęściej korzystają osoby, którym zdarzyło się nieterminowo spłacić zobowiązanie, a w przyszłości chcą starać się o kolejny kredyt lub pożyczkę.

Po trzecie, baza BIK pozwala także na modyfikację nieprawidłowych lub nieaktualnych danych. Jeżeli klient podczas analizy swojej historii w BIK-u zauważy nieprawdziwe wpisy, powinien zgłosić ten fakt do instytucji finansowej, która skierowała takie dane do bazy BIK. BIK może wprowadzić zmiany we wpisach wyłącznie na podstawie odpowiedniego, pisemnego wniosku, który otrzyma od instytucji udzielającej danego zobowiązania.