Szybkie pożyczki-chwilówki – czym są?

Ostatnie kilka lat przyniosło dynamiczny rozwój sektora szybkich pożyczek chwilówek, gdzie królują podmioty niebankowe. Widząc zapotrzebowanie rynkowe na szybkie pożyczki online, firmy zaczęły tworzyć serwisy internetowe poprzez które udzielają szybkich pożyczek już od kwot rzędu 100 złotych do nawet kilku tysięcy złotych. gotówka - polskie bankonoty 50 i 100 złotowe

Czas na który są udzielane pożyczki chwilówki różni się w zależności od pożyczkodawcy, zazwyczaj górną granicą jest jeden miesiąc; w ofercie pożyczkodawców niebankowych pojawiły się jednak także pożyczki długoterminowe.

Czym jest spowodowany sukces szybkich pożyczek? Na pewno jest to kwestia złożona, na która wpływ ma kilka aspektów. Do najważniejszych czynników możemy zaliczyć ograniczone do minimum formalności, stosunkowo mało rygorystyczną weryfikację, a także szybkość otrzymania pieniędzy oraz wygodę.

Chwilówka prawnym okiem

Formalnie rzecz biorąc, chwilówka jest pożyczką gotówkową, czyli niczym innym jak umową, na podstawie której pożyczkodawca udostępnia na dany czas pożyczkobiorcy określoną ilość środków pieniężnych, a ten zobowiązany jest po ustalonym okresie zwrócić kwotę pożyczki wraz z wynagrodzeniem określonym w umowie.

Treść umowy nie musi określać celu, na jaki jest udzielona chwilówka – w przeciwieństwie do kredytów. To jedna z zalet i atutów pozabankowego rynku – poza wygodą i szybkością procedur

Jeśli chodzi o podstawę prawną na podstawie której są udzielane pożyczki pozabankowe, stanowią ją kodeks cywilny oraz ustawa o kredycie konsumenckim. Jako klient firmy pożyczkowej (nie mylić z parabankiem) jesteśmy stroną umowy, wobec czego mamy określone prawa i obowiązki. Jak pokazuje rzeczywistość, nie zawsze jesteśmy ich świadomi (np. możliwości odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni).

Sporo firm udzielających chwilówek jest członkiem Związku Firm Pożyczkowych – to organizacja zrzeszająca właśnie takie podmioty.