Czym jest monit i jakie ma znaczenie dla pożyczkobiorcy?

Niestety niezbyt często zastanawiamy się przed zaciągnięciem pożyczki, jakie będą możliwe konsekwencje niespłacenia zobowiązania. Oczywiście, mamy świadomość tego, że sprawą może się zająć windykator, sąd lub komornik, ale są to wyobrażenia dość mgliste i bardzo odległe. Tymczasem, pierwsze kroki windykacyjne, które podejmie pożyczkodawca, będą miały miejsce dość szybko. Już kilka dni po przeterminowaniu się okresu spłaty pożyczki możemy otrzymać monit. Co to takiego i jakie będą jego konsekwencje?

Czym jest monit?

Monit jest oficjalnym przypomnieniem o konieczności uregulowania zobowiązania wobec wierzyciela. Inaczej bywa również nazywany ponagleniem lub wezwaniem do zapłaty, choć ta ostatnia forma nie jest do końca poprawna (ale o tym później). Monit może przyjmować różne formy: SMS-ową, mailową, listowną, a nawet telefoniczną. Nie ma więc jednego, określonego wzorca, ani tonu. Początkowo bowiem firma pożyczkowa może podejrzewać, że pożyczkobiorca po prostu spóźnił się ze spłatą bądź o niej zapomniał, ale w dłuższej perspektywie ma zamiar pożyczkę spłacić.

Jaką funkcję pełnią monity?

Monity jest pierwszym i najczęściej wykorzystywanym sposobem na odzyskanie pożyczonych środków. Nie jest to dziwne – w końcu jest to jeden z najtańszych i najprostszych środków windykacyjnych, nie jest zbyt czasochłonny (można go wysyłać seryjnie) i – co bardzo ważne – często wywiera pożądany efekt psychologiczny.

Podstawowymi funkcjami, które pełnią monity, są: funkcja motywacyjna, skłaniająca pożyczkobiorcę do szybszej spłaty zobowiązania oraz funkcja dowodowa, która będzie służyć w postępowaniu sądowym jako poświadczenie podejmowania działań polubownych.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam monity?

Forma, w której mogą występować monity, została już określona. Ich częstotliwość może być natomiast bardzo różna i zależy przede wszystkim od tego, jaka praktyka stosowana jest przez konkretnego pożyczkodawcę. Jedni są bardziej pobłażliwi, inni już pierwszego dnia po terminie przypomną o zaległościach. Zwykle jednak przyjmuje się 7 dni jako datę graniczną, bo najczęściej wtedy sytuacja zaczyna robić się poważna. Powszechnym zwyczajem jest również to, że to właśnie w tygodniowych odstępach będą wysyłane ponaglenia. Ogólny czas, w jakim będą wysyłane monity, również jest zróżnicowany. Najczęściej jest to przynajmniej miesiąc cyklicznego wysyłania zawiadomień o braku spłaty, ale może zająć to także odrobinę dłużej.

Czy istnieje jakiś schemat postępowania i kolejność stosowania form monitów? Pewnie tak, gdyż zwykle szereguje się formy monitów według stopnia oddziaływania psychicznego i prawdopodobieństwa, z którym mogą one skłonić dłużnika do zapłaty. Kolejno będą to:

Czy wezwania do zapłaty są monitami?

Z jednej strony tak, bo są dość specyficzną formą ponaglenia i zawiadomienia o braku spłaty. Z drugiej strony, nie mogą być tak zaklasyfikowane, bo przyjmują dużo ostrzejszy ton i są już niemalże ostatnim krokiem przed wkroczeniem na drogę sądową. Nie są już tylko prośbą o uregulowanie zobowiązania, ale również po raz pierwszy wskazują jasno na konsekwencje wiążące się z brakiem spłaty: naliczeniem dodatkowych kosztów, możliwością złożenia powództwa cywilnego i ewentualnym postępowaniem komorniczym. Najczęściej wskazuje również proponowany przez wierzyciela sposób spłaty.

Ostateczną formą tego rodzaju środka windykacyjnego jest przedsądowe wezwanie do zapłaty, który jest już wstępem do złożenia pozwu w sądzie. Jest to z jednej strony wymóg formalny, by dowieść przed sędzią, że zostały wyczerpane wszystkie środki polubowne, a pożyczkodawca wykazał dobrą wolę, by spór załatwić w sposób ugodowy. Istotną kwestią jest to, że dwukrotnie wysłane listem poleconym przedsądowe wezwanie do zapłaty i nieodebrane przez dłużnika, uznawane jest za doręczone. Z drugiej strony, przedsądowe wezwanie do zapłaty przywodzi pożyczkobiorcy na myśl sąd i widmo komornika i z dużym prawdopodobieństwem zmotywuje go to do spłaty przynajmniej części długu.

Ile zapłacę za monity?

Ustawa antylichwiarska wprowadził odgórny limit kosztów, które można naliczyć za monity. Podstawowym założeniem było to, żeby dłużnik zapłacił tylko tyle, ile rzeczywiście wyniosły koszty przygotowania i wysyłki monitu. Ustawa narzuciła także odgórny limit kosztów, którego pożyczkodawcy nie mogą przekroczyć. Niektóre firmy pożyczkowe (np. Aasa), a nawet banki zniosły więc takie opłaty, a inne je znacząco obniżyły.