Czym jest ERIF i kto do niego trafia?

Przed zaciągnięciem chwilówki online czasami powstrzymuje fakt, że być może figuruje się w rejestrach dłużników lub posiada się negatywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Sporo jest firm pożyczkowych, które deklarują udzielanie pożyczek bez BIK czy pożyczek bez KRD. Oznacza to, iż złe statystyki w tych rejestrach nie mają wpływu na możliwość uzyskania pożyczki – wszystkie firmy je jednak sprawdzają.

Nie wszyscy posiadają wiedzę odnośnie innego, równie ważnego rejestru ERIF. Tymczasem, większa część firm weryfikuje informacje o kliencie także w tej bazie danych i może od tego uzależnić swoją decyzję. Jeżeli takim osobom zależy na otrzymaniu pożyczki, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pożyczek dla zadłużonych, dla których nie mają znaczenia negatywne wpisy w ERIF.

Czym jest ERIF?

To biuro informacji gospodarczej, które w Polsce funkcjonuje od 2003 roku (wtedy nazywając się KSV BIG), a dopiero w 2016 roku przyjęło obecną nazwę i formę. Biuro to gromadzi dane dotyczące zobowiązań finansowych zarówno osób prywatnych, jak i firm, czy innych podmiotów gospodarczych.

W odróżnieniu od KRD baza ta zbiera tak informacje negatywne, jak i pozytywne. Informacje negatywne dotyczą długów oraz nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych i wymienia się je łącznie z kwotami i datami powstania takich zobowiązań, jak też wszystkich innych czynności prawnych, które dotyczyły długu (np. spraw sądowych, działań odwoławczych dłużnika). Potocznie, osoby, których dotyczą wpisy negatywne nazywa się osobami znajdującymi się na czarnej liście ERIF, a samą bazę czasami określa się także listą dłużników (ale nie jest to jedyna taka lista w Polsce). Informacje pozytywne odnoszą się do wszystkich regulowanych na czas zobowiązań.

Kto ma dostęp do ERIF i kto może mnie tam wpisać?

Zapytania do tej bazy mogą kierować banki, prywatne firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek, fundusze sekurytyzacyjne, władze samorządowe, spółki prawa handlowego, a nawet sami konsumenci i przedsiębiorcy.

Aby dokonać wpisu w ERIF, należy wcześniej podpisać z tym podmiotem stosowną umowę. Nie jest to czynność dostępna tylko dla wybranych i tak naprawdę taką umowę może podpisać każdy. Jeżeli już taką umowę wierzyciel posiada, to jeśli tylko ma jakieś należności u dłużnika, są one legalne i odpowiednio udokumentowane, to może on skorzystać do prawa wpisu w ERIF. Nie ma przy tym żadnego rozgraniczenie na to, jakie jednostki prawne mogą, a jakie nie. Może to być dostawca prądu, Internetu lub innych mediów, spółdzielnia mieszkaniowa, firma pożyczkowa i wszystkie inne firmy, wobec których nie uregulowało się należności.

W jaki sposób można sprawdzić swój status w ERIF?

Weryfikacja swojej osoby w bazie ERIF odbywa się na podobnej zasadzie jak sprawdzanie informacji w innych tego typu bazach (zobacz artykuł: Jak sprawdzić KRD?). Konieczne jest do tego założenie osobistego, bezpłatnego konta na portalu infokonsument.pl, który oferuje dostęp do bazy danych, a także możliwość wpisania dłużnika oraz bieżącego monitorowania swojego statusu – a ten odbywa się na zasadzie pobrania odpowiedniego raportu. W takim raporcie znajdują się wszystkie informacje, które mogą dotyczyć konsumenta, czyli rodzaj i wysokość długu, nazwę wierzyciela oraz datę powstania długu. Istnieje jeszcze jeden serwis, w którym można uzyskać dostęp do bazy ERIF i jest to erif.pl, ale ten kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

Jak zostało wcześniej wspomniane, założenie konta w serwisie i sprawdzanie dotyczących siebie informacji jest darmowe, ale tylko wtedy, jeśli jest robione nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Częstsze monitorowanie wpisów w ERIF pociąga za sobą dodatkowe koszty w postaci kilku złotych za jeden raport.

Kiedy wpis w ERIF znika?

Wpisy w ERIF się nie przedawniają (o ile nie przedawni się dług, a dłużnik może to udowodnić), co oznacza, że póki jest to dług czynny, póty będzie widniał w ERIF. Prawo usunięcia długu ma wyłącznie wierzyciel i można być pewnym, że nie zrobi tego, dopóki długu się nie ureguluje. Taki obowiązek nakłada na niego prawo i daje mu na to okres nieprzekraczający 14 dni. Jeżeli więc dłużnik spłacił dług i wie, że wpis w ERIF powinien zostać usunięty, może on monitorować swoją sytuację na liście dłużników i oczekiwać, że w niedługim okresie niekorzystna informacja zniknie. Nieusunięcie takiego wpisu przez wierzyciela narazi go na wysoką karę pieniężną.