Czy ktoś może spłacić za mnie pożyczkę?

Niespłacona chwilówka, kredyt, czy pożyczka ratalna to zawsze duże problemy. Dlatego staramy się im zaradzić, zanim jeszcze trafią do zewnętrznych organów windykacyjnych lub staną się przedmiotem postępowania sądowego i, w konsekwencji, również komorniczego. Często, by spłacić pożyczkę w terminie, kierujemy się po pomoc do bliskich nam osób – rodziny lub przyjaciół. Jednak nie każdy z nich zgodzi się udzielić pożyczki prywatnej, a woli, zamiast tego wpłacić pożyczone pieniądze bezpośrednio do pożyczkodawcy. Nie zawsze jednak będzie to możliwe, a przynajmniej może to wzbudzić pewne wątpliwości natury prawnej. Zobaczmy więc, w jaki sposób można spłacić pożyczkę, nie będąc rzeczywistym pożyczkobiorcą.

Spłacamy pożyczkę za kogoś – w jakich sytuacjach tak się dzieje?

Sytuacje, w których następuje spłata pożyczki pieniędzmi pochodzącymi od osób trzecich, są naprawdę różne. Zwykle osoby bliskie, które skłonne są wyciągnąć pomocną dłoń do pożyczkobiorcy, chcą mieć pewność, że pożyczone pieniądze rzeczywiście zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki, a nie na inny, niekoniecznie potrzebny cel. Najczęściej można to zauważyć wtedy, gdy osoba zainteresowana ma już kilka pożyczek na koncie, utraciła kontrolę nad swoimi zobowiązaniami lub wpadła już w spiralę zadłużenia.

Zdarzają się również nagłe wypadki, które uniemożliwiają skuteczną spłatę, nawet jeśli pożyczkobiorca posiada na to środki. Może to być na przykład pobyt pożyczkobiorcy w szpitalu i niemożność samodzielnego wykonania przelewu. Niekiedy również chcemy pomóc osobom (np. dziadkom lub starszym rodzicom), które nie radzą sobie z bankowością elektroniczną.

Bezpośrednia spłata pożyczki może być trudna

Chcąc spłacić pożyczkę za kogoś, należy mieć na względzie to, że uregulowanie zobowiązania bez zgody pożyczkobiorcy może być trudne lub wręcz niemożliwe. Osoba trzecia, która jest gotowa poświęcić swoje pieniądze na rzecz cudzej pożyczki, musi mieć następujące informacje:

Nie posiadając tych informacji nie mamy praktycznej możliwości spłaty zobowiązania. Nie ma bowiem możliwości, by dowiedzieć się ich „na własną rękę”, jeśli nie życzy sobie tego pożyczkobiorca i nie wyrazi on na to wyraźnej zgody. Dane osobowe powierzone pożyczkodawcy są bowiem pod ścisłą ochroną i nie mogą być ujawnione osobom postronnym. Dotyczy to również tak bliskich osób, jak rodzice, rodzeństwo czy nawet małżonkowie.

Niestety, nie otrzymamy odpowiedzi na te pytania, a nawet na to, czy dana osoba, faktycznie posiada pożyczkę w konkretnej firmie. Za nieuprawnione wyjawienie danych osobowych grozi odpowiedzialność karna – nawet pozbawienia wolności, choć zwykle kończy się to bardzo wysoką grzywną, a także podkopuje wiarygodność pożyczkodawcy. Nic więc dziwnego, że każdy z nich będzie starał się tego uniknąć.

Mam dane dotyczące pożyczki – co robić?

Jeśli mamy już wszystkie niezbędne dane lub – najlepiej – pożyczkę spłacamy za zgodą i prośbą samego pożyczkobiorcy, w praktyce nic nie stoi na przeszkodzie, by wykonać przelew ze spłatą pożyczki. Osoba, której dotyczą te dane, może bowiem dysponować nimi w dowolny sposób bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Nie ma również ograniczeń co do tego, kto może taką pożyczkę spłacić. Może to być równie dobrze małżonka, ktoś z rodziny lub osoba całkowicie niespokrewniona. Może to więc być ktokolwiek – wystarczy, by spłata pożyczki została wykonana w terminie i z zachowaniem odpowiednich procedur.

Jeśli tylko zadbamy o to, by wszystkie dane przelewu – odbiorca, kwota oraz tytuł – zostały wypełnione poprawnie, pożyczkodawca nie będzie miał problemu z tym, by odpowiednio zaksięgować przelew. Oczywiście dobrze jest się jednak uprzednio skontaktować z firmą pożyczkową i uprzedzić o tym, że pożyczka zostanie spłacona nie tylko z konta innego niż to, które posłużyło do zaciągnięcia pożyczki, ale też należącego do zupełnie innej osoby. Taki kontakt będzie jednak skuteczny tylko wtedy, gdy wykona go właściwy pożyczkobiorca.

Czy za spłatę pożyczki trzeba zapłacić podatek?

Choć pozornie spłata pożyczki za kogoś nie wygląda na darowiznę, może zostać tak potraktowana i uznana za korzyść majątkową. W takim przypadku być może konieczne będzie odprowadzenie podatku w wysokości 2% pożyczonej kwoty. Nie mniej jednak, w pewnych sytuacjach można opodatkowania uniknąć. Są to sytuacje, w których:

Cesja zobowiązania – kiedy jest możliwa?

Zobowiązanie, również to przeterminowane (czyli dług), może zostać przejęte także formalnie. W takiej sytuacji nie tylko spłacamy pożyczkę za kogoś, ale to właśnie my stajemy się dłużnikami zobowiązanymi do spłaty całości zobowiązania. Konieczna jest jednak odpowiednia umowa, zwana również cesją zobowiązania. Może ona nastąpić wyłącznie za zgodą wszystkich zainteresowanych stron, czyli: pożyczkodawcy (wierzyciela), pożyczkobiorcy oraz osoby mającej go zastąpić. Trzeba jednak zaznaczyć, że kluczowa jest tutaj przede wszystkim zgoda wierzyciela i możemy być pewni, że z dużą skrupulatnością sprawdzi naszą zdolność kredytową, ewentualne zadłużenie w bazie KRD czy innych baz należących do Biur Informacji Gospodarczej, a także historię kredytową w rejestrze BIK.