Co obniża zdolność kredytową?

Zobowiązanie finansowe jest dla przeciętnego człowieka ciężarem, który trzeba będzie nosić przez długi czas. Tego samego zdania są również i instytucje finansowe, które zanim udzielą kredytu lub pożyczki, dokładnie zbadają zdolność kredytową wnioskodawcy, szczególnie jeśli zobowiązanie miałoby być naprawdę długoterminowe. Oczywiście, przyjęta metodologia badania tejże zdolności będzie zgoła inna dla zwykłego kredytu konsumenckiego w banku, inna w przypadku kredytu hipotecznego, a jeszcze inna w przypadku pożyczki online. Niemniej jednak dobrze jest znać to, co może ograniczyć zdolność konsumenta do spłaty zobowiązania.

Profil zawodowy pożyczkobiorcy skutecznie wpływa na scoring kredytowy

Firmy pożyczkowe zwykle nie zwracają uwagi na to, czy ich klient jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jako że szacuje się, że nawet 2 miliony Polaków pracuje w oparciu o umowę-zlecenie i umowę o dzieło, nawet instytucje bankowe niejako zmuszone są przystosować się do zmieniających się dzisiejszych realiów rynku pracy. Jakkolwiek dalej niestabilność zatrudnienia traktowana jest jako coś, co zaburza zdolność do spłaty zobowiązania i zdecydowanie zwiększa ryzyko niewywiązania się z niego. W związku z tym często może zdarzyć się tak, że rzeczywista zdolność kredytowa wyrażona kwotowo może zostać wyliczona nawet od 80% dochodów.

Do tej grupy zalicza się również rodzaj umowy o pracę. Obniżoną zdolność kredytową będą miały te osoby, których zarobki zależą od motywacyjnego systemu wynagrodzeń. W takim przypadku zwykle część stała – tak zwana podstawa – jest relatywnie niska. Natomiast część ruchoma, w której zawierają się premie, prowizje i dodatki motywacyjne może się zmieniać, przez co najczęściej tylko podstawa wynagrodzenia będzie liczona do zdolności kredytowej przez bank (ale nie w przypadku pożyczek pozabankowych).

Wysokie koszty utrzymania gospodarstwa domowego

Osoba osiągająca wysokie dochody niekoniecznie musi mieć wysoką zdolność kredytową. Ta będzie tym niższa, im większe będą wydatki na prowadzenie gospodarstwa domowego. Co ważne, stałe miesięczne wydatki brane są pod uwagę zarówno przez banki, jak i instytucje pożyczkowe, choć wyniki analizy będą interpretowane odmiennie. Banki przyjmują, że stały koszt jednoosobowego gospodarstwa domowego wynoszą około 1200 złotych, lub 800-1000 dla gospodarstwa wieloosobowego, w zależności od tego ile rzeczywiście osób je tworzy. Z tego wynika, że w najgorszej sytuacji znajdą się rodziny wielodzietne, a także osoby samotnie wychowujące dzieci.

Kredyt odnawialny i karta kredytowa

Wszystkie produkty finansowe, nawet jeśli są nieużywane, obniżają zdolność kredytową. Do realnej zdolności spłaty rat wlicza się bowiem samą ich dostępność i możliwość użycia. Oczywiście, negatywny wpływ na zdolność kredytową będą miały również te zobowiązania, które nie zostały jeszcze spłacone – raty kredytu, pożyczki, przedmioty kupione w systemie ratalnym.

Obce waluty wysoce niepożądane

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, każdy dodatkowy kredyt lub pożyczka będą miały negatywny wpływ na zdolność kredytową. Jeszcze większym obciążeniem będą natomiast zobowiązania zaciągnięte w obcej walucie. Powód tego jest prosty – wahania kursu walut są nieprzewidywalne, przez co w każdym momencie może wzrosnąć wysokość miesięcznej raty. Tak było w przypadku tzw. frankowiczów. Podobnie będą traktowane również zarobki, zwłaszcza jeśli wnioskodawca chciałby zaciągnąć kredyt w walucie, w której zarabia. Należy również brać pod uwagę, że praktycznie niemożliwe będzie w tym wypadku zaciągnięcie pożyczki online. Zarobki za granicą dopuszczalne są wyłącznie w firmie NetCredit, ale tylko pod pewnymi warunkami (zob. artykuł „Zarobki za granicą a pożyczka w polskiej firmie – czy to możliwe?”).

Spłacanie kredytu w ratach malejących

Nie tylko sam fakt istnienie zobowiązania, ale również i rodzaj spłaty może obniżać zdolność kredytową. W przypadku wyboru raty malejącej zdolność ta będzie obniżona w większym stopniu niż w przypadku rat równych. Pomimo że jest to rozwiązanie znacznie tańsze, początkowe spłacanie większości odsetek sprawi, że w założeniu również i obciążenie miesięcznego budżetu będzie większe.

Złe wyniki w BIK również liczone są do zdolności kredytowej

Pomimo że wynik punktowy w BIK podpada bardziej pod wiarygodność kredytową, czyli szeroko pojętą kulturę płatniczą wnioskodawcy, również brany jest pod uwagę w wyliczeniach zdolności kredytowej. Wynika to z dwóch rzeczy: zarówno historii wcześniejszych spłat, jak i grupy kredytobiorców, do których zaliczany jest wnioskodawca. Na podstawie cech takich jak wiek, stan cywilny i profil zawodowy określa się przeciętne ryzyko, jakie niesie ze sobą udzielenie kredytu lub pożyczki tej właśnie grupie pożyczkobiorców.

Zdolność kredytowa a pożyczki online

Pożyczki pozabankowe nie poddają wniosków tak rygorystycznej ocenie. Powodem tego są nie tylko obniżone wymagania dotyczące zarobków, ale i konieczna szybkość dokonywania analizy wniosków. Z tego względu algorytm wyliczania zdolności kredytowej jest uproszczony (i inny w każdej instytucji) i o ile otrzymuje się miesięczne wynagrodzenie, niekoniecznie ze 100-procentową regularnością, nie ma znaczenia, w jaki sposób te dochody są osiągane. Osoby posiadające wysokie obciążenia i niskie dochody, zwłaszcza jeśli celują w chwilówkę (wymaga odrobinę wyższej zdolności kredytowej niż pożyczka ratalna), wciąż mogą liczyć na pożyczkę. By uniknąć odrzucenia wniosku, powinni jednak wcześniej zapoznać się z warunkami udzielenia – pomoże w tym porównywarka pożyczkowa.