Chwilówka za 0 złotych czy bez odsetek? Podstawowe różnice

Chwilówka za 0 złotych to jeden z najpopularniejszych produktów finansowych oferowanych przez instytucje pozabankowe. Nazywane także darmową chwilówką, pożyczką za darmo, pożyczką z RRSO 0% lub pożyczką bez odsetek. To ostatnie określenie nie jest do końca poprawne i naprawdę nieczęsto ma zastosowanie w praktyce. Choć przez większość społeczeństwa te terminy używane są zamiennie, warto zwrócić na to nazewnictwo uwagę, po to, aby w przyszłości uniknąć ewentualnego oszustwa.

Jakie koszty pożyczki musi ponieść pożyczkobiorca?

Wiedza na temat kosztów związanych z pożyczką jest dla pożyczkobiorcy kluczowa. Nie tylko przyda się po to, by mógł on bez problemu zrozumieć to, w jaki sposób i w jakiej wysokości zostaną mu naliczone opłata. Będzie wtedy te potrafił rozróżnić chwilówkę lichwiarską (a więc zabronioną przez prawo) od chwilówki przejrzystej. Wbrew pozorom, niektóre firmy pożyczkowe powstają z myślą o oszustwie, a nie realnej działalności pożyczkowej. Dodatkowo często dość aktywnie reklamują się w Internecie – nic więc dziwnego, że w relatywnie łatwy sposób znajdują ofiary. Z drugiej strony korzystanie z porównywarki lub rankingu pożyczkowego może zmniejszyć ryzyko oszustwa do absolutnego minimum, ale świadomość kosztów pozwoli pożyczkobiorcy na dobór jak najlepszej oferty.

Przejdźmy jednak do meritum. Pożyczkobiorca musi sobie zdać sprawę z tego, że jego zobowiązanie obarczone będzie kosztami w dwóch rodzajach: odsetkowymi oraz bezodsetkowymi. Koszty odsetkowe to inaczej mówiąc oprocentowanie pożyczki, czyli kwota należna pożyczkodawcy za to, że ktoś używa jego kapitału. Odsetki liczone są procentowo od kwoty pożyczki i według obecnie obowiązujących przepisów nie mogą wynosić więcej niż 10% w skali roku. Oprocentowanie pożyczki nie będzie więc stanowiło dużej części ogólnych kosztów i zwłaszcza przy chwilówce, będzie stanowiło kwotę drobną. Weźmy za przykład markę Kuki – przy pożyczce w wysokości 2000 złotych na 30 dni, odsetki wyniosą zaledwie 16,44 złotych.

Koszty pozaodsetkowe to natomiast wszystkie inne opłaty, które może naliczyć firma pożyczkowa. Będą to przede wszystkim: prowizja, opłata przygotowawcza należna za czynności konieczne do przygotowania oferty oraz opłata administracyjna związana z zarządzaniem pożyczką i jej spłatę (występuje najczęściej przy pożyczkach na raty).

Pożyczka za 0 złotych a pożyczka bez odsetek – czym to się różni?

Jak można zauważyć po wyliczeniu opłat pożyczkowych w poprzednim akapicie, słowo „odsetki” odnosi się wyłącznie do oprocentowania nominalnego – prowizja czy opłata administracyjna są z definicji kosztami pozaodsetkowymi. Wynika z tego, że pożyczka bez odsetek lub chwilówka bez odsetek to taka pożyczka, w której nie trzeba płacić kosztów wynikających z oprocentowania, ale należy opłacić prowizję i inne opłaty, które naliczy sobie pożyczkodawca. Pożyczka bez odsetek nie jest więc pożyczką darmową i doskonale widać to po RRSO – nigdy w takim przypadku nie będzie wynosić 0%.

Pożyczka za 0 złotych jest natomiast prawdziwą pożyczką darmową. Najczęściej w ramach promocji dla nowych klientów, pożyczkodawca rezygnuje ze wszystkich należnych mu opłat. Do tego będzie wliczać się więc nie tylko oprocentowanie, ale również i inne opłaty. Taka pożyczka rzeczywiście jest darmowa, a pożyczkobiorca nie musi płacić nic, jeśli oczywiście nie spóźni się ze spłatą.

Gdzie można wziąć pożyczkę za 0 złotych?

Pożyczka darmowa jest na tyle popularna, że przytłaczająca większość pożyczkodawców decyduje się zawrzeć ją w swojej ofercie. Dlatego też pożyczkobiorca nie ma problemów z tym, by znaleźć pożyczkę najbardziej dla niego opłacalną (czyli bez kosztów), a zwykle o wyborze konkretnej pożyczki decyduje możliwość wyboru innych, dodatkowych opcji: dłuższego okresu spłaty, wysokości dostępnej kwot możliwości refinansowania czy też kryteriów firmy pożyczkowej dotyczących zdolności kredytowej. Darmowa chwilówka dostępna jest m.in. w firmach:

Pożyczka bez odsetek – gdzie występuje?

Jedną z niewielu firm pożyczkowych, które mogą zaproponować pożyczkę bez odsetek jest firma Wonga. Możemy o tym przeczytać w umowie pożyczkowej: „§ 6 Prowizje i inne koszty związane z Wypłatami 1. Pożyczkodawca nie nalicza odsetek kapitałowych od Wypłat udzielonych Pożyczkobiorcy”. Co ciekawe, Wonga nie nalicza odsetek zarówno w przypadku chwilówki, jak i długoterminowej pożyczki ratalnej, gdzie koszty z oprocentowania mogłyby być większe. Mimo tego pożyczkodawca musi zapłacić jedynie prowizję od 0 do 25% pożyczki plus 30% tej kwoty w skali roku.

Pożyczki bez odsetek oferowane są również przez firmę LoanMe, z tym że akurat w tym przypadku brak odsetek nominalnych wzbudza większe emocje. LoanMe zasłynęła niegdyś reklamą, w której podawała, że oprocentowanie pożyczki wynosi 0%. W związku z tym wiele osób mogło odnieść wrażenie, że jest to pożyczka darmowa, więc reklama musiała zostać zmieniona. Od końca 2017 roku zabronione jest bowiem wprowadzanie klienta w błąd i spełniony musi zostać wymóg umieszczenia w reklamie widocznego i czytelnego RRSO, a to, nawet jeśli pożyczka jest bez odsetek, nie może już wynieść 0%.