Bierzesz chwilówkę? Sprawdź, jakie obowiązki ma firma pożyczkowa

Chwilówki w obecnym kształcie są produktem dość nowym, choć trzeba przyznać, że zdobyły znaczną, przewyższającą oczekiwania popularność. Zasady ubiegania się o chwilówkę są proste i przejrzyste, dzięki czemu nawet największy laik nie ma problemu ze zrozumieniem mechanizmu ich działania i otrzymaniu pieniędzy na swoje konto bankowe jeszcze tego samego dnia. Jednocześnie warto także poznać chwilówkę „od kuchni”, czyli tego, jakie według prawa są obowiązki obu stron i co one oznaczają dla pożyczkobiorcy w wymiarze praktycznym.

Badanie zdolności kredytowej – konieczne czy nie?

Osoby zainteresowane chwilówką często martwią się tym, iż nie osiągają dochodów odpowiednich, by otrzymać finansowanie (lub nie posiadają ich wcale). Właście z tego względu najczęściej wybierają pożyczki pozabankowe – utarło się bowiem przekonanie, że chwilówkę otrzyma każdy. Nie do końca tak jest. Ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku nakłada na pożyczkodawcę obowiązek zbadania zdolności kredytowej wnioskujących: na podstawie oświadczenia dochodowego, sprawdzając w bazach BIK i BIG oraz na podstawie własnych rejestrów. Ma to w założeniu wykluczyć te osoby, które z dużym prawdopodobieństwem nie będą mogły pożyczki spłacić i doprowadzą się do nadmiernego zadłużenia. Nie należy więc liczyć na to, że pożyczkodawca nie sprawdzi dochodów, ani na to, że o nie w ogóle nie zapyta. Nadzieją dla pożyczkobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej jest natomiast to, że pożyczkodawca ma niemalże dowolność w ustaleniu tzw. „progu zdolności” – może więc udzielić pożyczki komu chce i robi to na własne ryzyko. Czasami więc pożyczki dostępne są dla osób, które utrzymują się z zasiłków, a nawet dla bezrobotnych.

Obowiązek informacyjny – o czym pożyczkobiorca musi wiedzieć?

Podstawowym obowiązkiem pożyczkodawcy jest poinformowanie swojego klienta o warunkach udzielenia pożyczki. Dobrze wiedzieć, że przede wszystkim musi to być sposób jasny oraz czytelny, a te informacje muszą bezwzględnie znaleźć się w umowie pożyczkowej. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim informacji takich jak: prowizja i oprocentowanie pożyczki, całkowita kwota finansowania, RRSO, czasu obowiązywania umowy, wysokość każdej pojedynczej raty (jeśli zaciągamy pożyczkę ratalną). Pożyczkobiorca musi być również zaznajomiony z tzw. formularzem informacyjnym, zawierającym dane dotyczące pożyczkodawcy, kwoty pożyczki oraz sposobu spłaty oraz informacji na temat konsekwencji braku spłaty w terminie.

Wcześniejsza spłata pożyczki

Wcześniejsza spłata pożyczki jest jednym z podstawowych praw pożyczkobiorcy korzystającego z kredytu konsumenckiego (którym jest także chwilówka). O procedurze wcześniejszej spłaty oraz wynikających z tego ewentualnych kosztach pisaliśmy już w artykule „Odroczenie terminu spłaty rat – jak, gdzie, za ile?”, warto jednak wiedzieć, jakie jeszcze obowiązki ma w związku z tym pożyczkodawca. Przede wszystkim, musi o takiej możliwości poinformować pożyczkodawcę i umieścić stosowny zapis w umowie pożyczkowej. Co istotne – niezawarcie tego w tym ważnym dokumencie nie wyklucza tego, by móc pieniądze oddać wcześniej i domagać się zwrotu części kosztów. Pożyczkodawca ma do tego prawo niejako „odgórnie”, na mocy ustawy, która stoi wyżej w hierarchii niż wewnętrzny regulamin firmy pożyczkowej, zaś za takie działanie pożyczkodawcy może grozić nawet sroga kara finansowa.

Odstąpienie od umowy pożyczkowej

Równie ważnym i funkcjonującym niezależnie od polityki pożyczkodawcy prawem należnym pożyczkobiorcy jest odstąpienie od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszej spłaty, pożyczkodawca musi poinformować pożyczkobiorcę o tym fakcie, wyjaśnić dokładnie całą procedurę odstąpienia od umowy, a także wskazać, w jaki sposób może być dokonana (np. mailowo czy listownie) oraz załączyć formularz odstąpienia. Warto jednak pamiętać, że formularz załączony przez firmę pożyczkową nie jest jedyną wiążącą prawnie formą. Odstąpienie można napisać również samodzielnie, na własnym szablonie, byleby było to czytelne, tzn. pojawiało się słowo „odstąpienie”, oraz zawierało wszystkie niezbędne elementy (tj. dane swoje i pożyczkodawcy, numer umowy) – pożyczkodawca ma obowiązek to przyjąć.

Co robić, jeśli pożyczkodawca łamie moje prawa?

Oczywiście pożyczkodawca ma również inne obowiązki, niewymienione przez ustawę o kredycie konsumenckim, których musi dopełnić. Jest to między innymi wypłata pożyczki w wyznaczonym terminie, umożliwienie pożyczkobiorcy niezakłóconej spłaty pożyczki, jak też wyznaczenie drogi reklamacyjnej zgodnej z prawem.

Według prawa, zapisy niedozwolone, które pojawią się w umowie lub niedopełnienie pewnych obowiązków przez pożyczkodawcę (np. niepoinformowania klienta o kosztach pożyczki) nie są zobowiązujące. Dla takich przypadków została przewidziana droga odwoławcza. W pierwszej kolejności muszą zostać jednak zastosowane środki polubowne. W tym celu warto udać się do rzecznika praw konsumentów (zobacz: „Rzecznik UOKiK dla pożyczkobiorców – w czym i kiedy może pomóc?”). Kolejnym krokiem może być zwrócenie się do Rzecznika Finansowego, który ma prawo wnieść o mediacje i w nich pośredniczyć. Ostatnim krokiem jest powództwo cywilne.

Pożyczkobiorca nie jest zwolniony ze swoich obowiązków

Niedopełnienie obowiązków przez pożyczkodawcę niestety nie zwalnia pożyczkobiorcy z uregulowania zobowiązania. W każdym wypadku, nawet jeśli doszło do poważnych zaniedbań, należy pożyczkę spłacić, a jednocześnie także prowadzić postępowanie wyjaśniające. Jakkolwiek w takich sytuacjach pożyczkobiorcy może być należna rekompensata, ale jej dochodzenie będzie i długie, i żmudne. Lepiej więc jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki sprawdzić pożyczkodawcę oraz – nade wszystko – dokładnie przeczytać umowę pożyczkową i skonfrontować ją z kryteriami, które musi spełnić pożyczkodawca.