Bezpłatne porady finansowe na problemy z chwilówką. Gdzie ich szukać?

Z finansowego podsumowania 2017 roku dokonanego przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, iż ponad 2 miliony Polaków ma problem ze spłatą swoich zobowiązań. Nie wszyscy z nich są notorycznymi dłużnikami, a po prostu doświadczają przejściowych problemów finansowych. Nie wszyscy też uwikłali się w spiralę zadłużenia z powodu pożyczek i chwilówek online. Niestety, dla części z nich, niefrasobliwe i bezmyślne zaciąganie chwilówek, kończy się sytuacją, w której potrzebują pomocy zewnętrznej. Taką pomoc mogą uzyskać bezpłatnie.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – Pogotowie dla zadłużonych

Według statutu Stowarzyszenia, pomoc zostanie udzielona każdemu, kto znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuje pomocy. Jeśli chodzi o kwestie prawne, Stowarzyszenie jest częścią unijnej organizacji European Consumer Debt Network, której podstawowym celem jest przeciwdziałanie zadłużeniu społeczeństwa. Głównym obszarem działania jest rzecz jasna prowadzenie działań edukacyjnych, jednak nie jest to jedyna aktywność Stowarzyszenia. Oprócz tego zajmuje się także ochroną i pomocą konsumentom, doradztwem ekonomicznym i prowadzeniem mediacji pomiędzy konsumentami i instytucjami finansowymi.

Najważniejszą z puntu widzenia pożyczkobiorcy sekcją Stowarzyszenia jest Pogotowie dla zadłużonych. Na razie dostępne są wyłącznie cztery stacjonarne Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego: w Krakowie, Gdyni, Warszawie i Białej Podlaskiej. By skorzystać z ich usług, można także skontaktować się z danym ośrodkiem (właściwym dla kilku województw) elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.skef.pl/pogotowie-dla-zadluzonych/ lub telefonicznie. Bezpłatna pomoc zostanie udzielona każdemu, kto ma trudności w spłacie zobowiązań finansowych i dotyczy w szczególności:

Z bezpłatnej porady każdy konsument może skorzystać trzykrotnie przy jednej sprawie. Warto więc wcześniej zainteresować, jakiej konkretnie pomocy się oczekuje. Uczy to także rozsądnego zarządzania swoimi problemami i poważnego podejścia do nich.

W trudnej sytuacji pomoże Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy jest instytucją, która przez konsumentów korzystających z wszelkiej maści produktów i usług finansowych jest często pomijana. Instytucja ta wyrosła niejako z dala od ludzi i bardziej kojarzy się z wysoką działalnością rządową niż z działalnością społeczną. Małe rozreklamowanie tej instytucji sprawia, że nie jest ona traktowana na równi chociażby z rzecznikiem UOKiK. Tymczasem, Rzecznik Finansowy posiada różnorodne instrumenty działania i szerokie pole działalności, w tym również reprezentowania interesów klientów przed bankami, firmami pożyczkowymi i ubezpieczeniowymi.

Najczęstszą formą pomocy są telefoniczne dyżury eksperckie, zarówno ogólne, jak i bardziej szczegółowe. Wśród nich znajdują się osobne linie działające od poniedziałku do piątku i dotyczące:

Popularną formą kontaktu z Rzecznikiem Finansowym są również zapytania mailowe, które można wysłać za pomocą specjalnie stworzonego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.rf.gov.pl lub bezpośrednio na adres porady@rf.gov.pl.

Warto też pamiętać, że osobom korzystającym z produktów finansowych oferowanych przez banki lub instytucje pozabankowe przysługuje prawo skargi, która niekoniecznie musi być bezpośrednio związana z powstałymi długami. Może to być skarga na nieuwzględnienie reklamacji pożyczki, niedopełnienie obowiązków przez firmę pożyczkową, niewystarczające poinformowanie klienta o procedurach i prawach konsumenckich, nieuzasadnione naliczenie kosztów lub wypowiedzenie umowy pożyczki.

Mediacje sposobem na uniknięcie rozprawy sądowej

Złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego o pozasądowe rozwiązanie sporu z pożyczkodawcą jest niestety płatne (50 złotych), ale bardzo skuteczne. Doskonale sprawdzi się w przypadku, gdy dłużnik nie chce narażać się na postępowanie sądowe. Zatwierdzenie takiego wniosku przez Rzecznika Finansowego i wystąpienie o mediację w jego imieniu sprawia, że firma pożyczkowa nie może jej odrzucić i musi polubownie dochodzić spłaty zobowiązania. Istnieje również spore prawdopodobieństwo, że w trakcie mediacji pójdzie na spore ustępstwa finansowe, co w konsekwencji doprowadzi do ustalenia korzystnego harmonogramu spłaty. Wniosek o mediację należy kierować jednak tylko w przypadku, gdy do długu doszło z powodu zaniechań lub nieetycznych praktyk instytucji finansowej czy nieprawnego naliczania kosztów egzekucji. Rzeczowo i legalnie naliczony dług nie zawsze będzie więc przyczyną wszczęcia mediacji.

Bezpłatna pomoc finansowa a profesjonalne firmy oddłużeniowe

Zależnie od wysokości długu, kwota należna za skuteczne oddłużenie może być nawet czterocyfrowa. Taki wydatek, nawet dla osób borykających się ze sporymi długami, może być i racjonalny, i opłacalny, jeśli tylko wziąć pod uwagę kompleksowość świadczonych przez taką firmę usług. Instytucja rzetelna i cechująca się dużą skutecznością działa według określonych ram i najczęściej przekracza zakres działań bezpłatnych doradztw finansowych. Oprócz pomocy stricte prawnej i praktycznej firma oddłużeniowa przeprowadzi również szczegółowe rozpoznanie sytuacji finansowej ich klienta i ułoży plan budżetowy, który ułatwi dłużnikowi zarządzanie swoimi pieniędzmi. Ponadto firma oddłużeniowa może także wynegocjować lepsze warunki kredytu konsolidacyjnego lub nawet umorzenie części długu.

Oba rozwiązania, zarówno pomocy bezpłatnej, jak i odpłatnej, są przydatne i warte zastanowienia. Jakkolwiek, szczególnie w tym drugim przypadku, konieczne jest odpowiednie rozeznanie i powierzenie swojej sprawy firmie rzetelnej i skutecznej. Tym bardziej że aby prowadzić firmę oddłużeniową nie potrzeba licencji lub zezwoleń. Najlepiej jest jednak zadłużeniu przeciwdziałać: rozsądnie dokonać wyboru firmy pożyczkowej, korzystać z porównywarki pożyczkowej, dokładnie zapoznać się z umową i, co najważniejsze, ustalić kwotę pożyczki i okres spłaty tak, by pożyczka nie przerastała możliwości domowego budżetu.