Bezpieczeństwo a przesyłanie skanu dowodu osobistego

Właściwa ochrona danych osobowych zarówno w Internecie, jak i poza nim jest bardzo ważna. Ma to związek z dużą liczbą przestępstw dotyczących kradzieży tożsamości. Ze szczególną ostrożnością należy dbać o dokument, którym jest dowód osobisty. Oszuści mogą wykorzystać nasze dane np. do wyłudzenia pożyczki lub kredytu. Z pewnością każdy z nas spotkał się w swoim życiu, chociażby raz z sytuacją, gdy jakaś firma żądała od nas przesłania za pomocą Internetu skanu dowodu osobistego. Czy miała do tego prawo? Jak w takich sytuacjach zareagować?

Skanowanie i przesyłanie kopii dowodów osobistych a kradzież tożsamości

GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uważa, że zarówno skanowanie, jak i przesyłanie kopii dokumentów tożsamości musi być poddane dodatkowej, szczegółowej analizie. Tylko podjęcie odpowiednich działań pomoże w rozwiązaniu problemów związanych ze skanowaniem i przesyłaniem kopii dowodów osobowych w kontekście kradzieży danych.

W niektórych sytuacjach może się okazać, że aby skorzystać z danej usługi, należy przesłać skan dowodu osobistego. Co wtedy zrobić? Jako klienci możemy zrezygnować z danej oferty i znaleźć inną, która nie będzie wymagała przesłania skanu dokumentu tożsamości. Osobnym zagadnieniem nadal jednak pozostaje bezpieczeństwo przesyłania online skanu dowodu osobistego.

Kto może żądać od nas przesłania skanu dowodu osobistego?

O skan dowodu osobistego najczęściej proszą firmy, które świadczą usługi na odległość z zakresu usług bankowych, finansowych oraz telekomunikacyjnych. Banki mogą prosić o przesłanie skanu dowodu tożsamości m.in. podczas zakładania konta bankowego online. Czasami zdarza się, że o kserokopię dokumentu poproszą firmy pozabankowe udzielające pożyczek przez Internet. Jest to jednak bardzo rzadko spotykane ze względu na to, że pożyczkodawcy najczęściej wybierają weryfikację pożyczkobiorcy za pomocą przelewu weryfikacyjnego lub dedykowanej do tego aplikacji weryfikacyjnej (np. Instantor).

O skan dowodu osobistego może poprosić Biuro Informacji Kredytowej (BIK), gdy chcemy skorzystać z usługi, którą są alerty BIK. Zdarza się, że o kserokopię dokumentu tożsamości prosi PayPal. Jest to podyktowane koniecznością weryfikacji klienta.

Odmowa przesłania skanu dowodu osobistego najczęściej skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług danej firmy. Co zrobić, gdy przesłanie kserokopii dokumentu tożsamości okaże się konieczne? Czy są bezpieczne sposoby na udostępnianie dowodu osobistego?

W jaki sposób można bezpiecznie przesłać skan dowodu osobistego?

Niektóre firmy proszą o przesłanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tylko pewnych danych znajdujących się na dokumencie. W takich sytuacjach można pokusić się o zamaskowanie części innych danych na dowodzie, np. numeru PESEL, serii dowodu lub zdjęcia. Ten sposób sprawdzi się w przypadku, gdy dana firma chce potwierdzić wyłącznie dane, które wpisaliśmy w konkretnym formularzu (np. bez numeru serii dokumentu).

Większość instytucji wymaga jednak przesłania kompletnego dokumentu. W takiej sytuacji pewnym prostym rozwiązaniem może być umieszczenie znaku wodnego na skanie dowodu osobistego. Można to zrobić w łatwy sposób w edytorze tekstowym lub bezpłatnym programie graficznym. Należy mieć jednak świadomość, iż w ten sposób nie da się w pełni zabezpieczyć wszystkich danych, w tym tych najbardziej wrażliwych. Warto pamiętać, iż znak wodny nie może zasłaniać m.in. numeru PESEL, imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru serii dokumentu oraz jego daty ważności. W przeciwnym razie instytucja może odmówić przyjęcia takiego skanu.

Kolejnym sposobem, który może zapobiec w użyciu przez potencjalnych przestępców naszego dowodu, jest umieszczenie na skanie odpowiedniej adnotacji. Dla przykładu może być to napis, że kserokopia przeznaczona jest jedynie do wykorzystania przez daną firmę lub bank. Taką adnotację można dodać za pomocą darmowych programów graficznych.

W przypadku banków oraz firm pożyczkowych istnieje niewielkie ryzyko, aby ktokolwiek przejął skan naszego dokumentu. Zazwyczaj przesyłanie kserokopii odbywa się za pomocą specjalnej, szyfrowanej (a co za tym idzie bezpiecznej) strony instytucji. Powinniśmy unikać przesyłania skanu za pośrednictwem poczty e-mail. Jeżeli jakakolwiek firma prosi o przesłanie kserokopii mailem – warto dla bezpieczeństwa rozważyć rezygnację z jej usług.

Bezpieczeństwo danych osobowych i zapobieganie wyłudzeniom produktów finansowych

Należy również pamiętać o tym, że nie powinno się publikować zdjęć dowodów w Internecie, np. na portalach społecznościowych. Niejednokrotnie można spotkać się z tym, że 18-latek chcąc „pochwalić” się dorosłością, wstawiał na swój profil zdjęcie dokumentu tożsamości. Takie działanie może mieć negatywne konsekwencje.

Istnieją pewne sposoby na zabezpieczenie się przed wyłudzeniem pożyczki lub kredytu na tzw. skradzioną tożsamość. Wśród nich jest skorzystanie z usługi Biura Informacji Kredytowej – alertów BIK. Same alerty kosztują jedynie 24 złote na cały rok. Za każdym razem, gdy ktoś złoży wniosek o pożyczkę lub kredyt, zostaniemy o tym poinformowani SMS-em. We wiadomości znajdą się informacje o tym, w jakiej instytucji wniosek został złożony. Wówczas pozostaje nam niezwłoczne skontaktowanie się z infolinią danej firmy pożyczkowej lub banku i zablokowanie przelania środków na konto oszusta.