Baza EUCB – czym jest i jakie firmy z niej korzystają?

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że chcąc zaciągnąć pozabankową pożyczkę internetową lub kredyt w banku, należy liczyć się z tym, że zostanie się sprawdzonym w rejestrach kredytowych i gospodarczych. Najpełniejszymi i najbardziej wiarygodnymi bazami danych jest Biuro Informacji Kredytowej oraz bazy dłużników: BIG InfoMonitor, KRD i ERIF. Poza tymi bazami dostępne są również inne, prowadzone przez podmioty prywatne, ale są zdecydowanie mniej popularne. Jedną z takich baz jest EUCB.

Czym jest EUCB?

Baza EUCB (European Union Credit Bureau) to rejestr informacji o zadłużeniach kredytowych, stworzony specjalnie na potrzeby prywatnych firm pożyczkowych w celu wymiany informacji między nimi. Taka baza ma w swoim zamiarze służyć zmniejszeniu ryzyka wystąpienia wyłudzeń pożyczkowych i ułatwić firmom pożyczkowym przeprowadzenie rzetelnej i miarodajnej analizy wniosków pożyczkowych i wypłacalności pożyczkobiorców. Można więc powiedzieć, że jest to baza wewnętrzna, służąca do wymiany informacji wyłącznie pomiędzy instytucjami pożyczkowymi. System ten podaje wszystkie dane w czasie rzeczywistym, co pozwala na bardzo szybką wymianę informacji, inaczej niż w tradycyjnych bazach (np. BIK), w których informacje o zaciągniętych pożyczkach pojawiają się z opóźnieniem. Jeżeli konkretna firma korzysta z EUCB, będzie od razu wiedzieć o chęci zaciągnięcia pożyczki – jest to bardzo ważne w kontekście klientów, którzy chcą zaciągnąć kilka pożyczek naraz w tym samym czasie.

Biuro działa nieprzerwanie od 2009 roku i funkcjonuje na terenie siedmiu państw Unii Europejskiej: Polsce, Czechach, Litwie, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Bułgarii. W każdym państwie posiada swoją oddzielną sub-nazwę, identyfikującą kraj właściwy – dla Polski będzie to PLCB, dla Czech – CZCB, itd. Mimo to zwykle stosuje się nazwę jednolitą w każdym z wymienionych państw, gdyż wszystkie z nich połączone są w jedną, zunifikowaną bazę.

Czego dotyczy EUCB?

Krótko mówiąc, baza ta dotyczy aktualnych zobowiązań, ale również tych przedawnionych, czyli długów (choć rzeczowo mówiąc, długiem jest właściwie każde zobowiązanie, nieważne czy przedawnione, czy nie). Dzięki temu rejestrowi, firmy pożyczkowe mogą dowiedzieć się o kliencie następujących informacji: